Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat als je waardeloze aandelen erft?

Stel je voor: in april 2008 erfde je een effectenportefeuille met nogal wat Fortis-aandelen. Weldra moet je daarop successierechten betalen, maar die aandelen zijn nog amper iets waard. Welke mogelijkheden heb je?

(netto) - Als de erfenis in april 2008 is opengevallen, dan heb je in principe in september van dit jaar (binnen de 5 maanden na het overlijden) een aangifte van nalatenschap moeten indienen. In die aangifte heb je de waarde van de Fortis-aandelen moeten opgeven. Activa in een nalatenschap moeten in principe gewaardeerd worden tegen hun verkoopwaarde op datum van het overlijden.

Beursgenoteerde bedrijven hebben eigen regeling

Voor beursgenoteerde effecten geldt wel een bijzondere regel. Ze worden voor successiedoeleinden verplicht gewaardeerd op basis van de prijscourant. Die wordt rond de 20ste van iedere maand in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en die reflecteert de gemiddelde koers van een genoteerd aandeel voor de voorbije maand. In principe moet in een erfenis de waardering gebeuren aan de hand van de prijscourantwaarde van de maand die volgt op die waarin het overlijden plaatsgreep.

Hoe zit het met Fortis?

In dit geval is dat de maand mei 2008. Het Fortis-aandeel was toen 16,88 euro waard. Echter, het successiewetboek laat ook toe dat de aangevers opteren voor de prijscourantwaarde van een van de 3 daaropvolgende maanden op voorwaarde dat ze hun keuze expliciet in de aangifte aanstippen.

Bittere pil

Allicht zal je inderdaad in de maand november 2008 een uitnodiging krijgen tot betaling van de successierechten. Die moeten immers betaald worden binnen de 7 maanden na het overlijden. Als je op dit moment, met het oog op de betaling van de successierechten, je Fortis-aandelen verzilvert, dan zal je amper 0,89 euro per aandeel opstrijken (koers van het Fortis-aandeel op 13 november). Je bent dus de sigaar. Veel is hier niet aan te doen.

In sommige gevallen kan je om uitstel van betaling van de successierechten vragen. Bijvoorbeeld, wanneer iemand de erfgoederen voor beroepsdoeleinden gebruikt en een tegeldemaking van die goederen hem een groot nadeel zou berokkenen. Of wanneer een erfgenaam slechts de blote eigendom heeft geërfd. In dat laatste geval moet er wel financiële zekerheid zijn voor de fiscus. Dat moet in onderling overleg met de ontvanger van successierechten afgesproken worden.

Deze week in Netto

Vermijd een koude douche

Tips om je kapitaal en je erfgenamen te beschermen

Bruno Verstraete (Nautilus Capital AG):

"We zitten midden in een depressie"

Kunst door het oog van de expert

Expertise is meerwaarde

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud