Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat als u nog geen belastingbrief hebt ontvangen?

De belastingaangifte wordt traditiegetrouw in een bruine enveloppe verstuurd. Alle formulieren zijn intussen bij de fiscus de deur uit. Wat als u nog geen aangifteformulier toegestuurd kreeg?
©Photo News

De fiscus heeft de papieren belastingaangiftes tussen donderdag 30 april en vorig maandag – 18 mei – verstuurd. Als u de klassieke bruine enveloppe niet in uw brievenbus heeft gevonden, zal er wellicht ook geen meer komen. Maar dat betekent helaas niet dat u aan uw aangifteplicht ontsnapt.

Er zijn twee mogelijke redenen waarom u geen belastingaangifte toegestuurd kreeg: ofwel vulde u uw aangifte vorig jaar via Tax-on-web in ofwel krijgt u een vooraf ingevulde aangifte.

Tax-on-web

Als u vorig jaar uw belastingaangifte elektronisch hebt ingediend via Tax-on-web, is de kans  groot dat u het zonder papieren exemplaar moet stellen. Bij het invullen van uw aangifte van vorig jaar moest u expliciet een vakje aankruisen om wel nog een papieren exemplaar te ontvangen. Deed u dat niet, dan krijgt u geen belastingbrief meer toegestuurd. Ook als u vorig jaar een beroep deed op een mandataris (boekhouder, fiscalist, belastingconsulent, …) die uw aangifte via Tax-on-web indiende, krijgt u geen papieren formulier meer.

Wat kunt u doen als u geen papieren formulier heeft ontvangen? U kunt uw belastingaangifte elektronisch via Tax-on-web indienen. U heeft daartoe de tijd tot 15 juli. Om Tax-on-web te kunnen gebruiken, hebt u een elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer of een token nodig. Het gebruik van de token – een kaartje met paswoorden – verdwijnt: om een nieuwe aan te vragen hebt u een eID en een kaartlezer nodig, zodat u even goed uw aangifte via Tax-on-web rechtstreeks kunt doen met eID en een kaartlezer. Wie de vorige jaren een token aanvroeg, kan die nog altijd gebruiken.

Papier op aanvraag

Wie toch een aangifteformulier op papier wil, kan dat aanvragen bij uw belastingkantoor. Welk kantoor dat is, kunt u navragen bij het contactcenter van de federale overheidsdienst Financiën op het nummer 0257 257 57. Let wel, voor het indienen van een belastingaangifte op papier hebt u minder tijd. Uw aangifte moet uiterlijk op 30 juni op het scanningcentrum van Gent of Namen moet aankomen. Hou daarbij rekening met de normale verzendingstermijnen van de Post. De fiscus gedoogt nog altijd dat u uw aangifte in de bus van het lokale belastingkantoor deponeert.

Vooraf ingevulde aangifte

Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, krijgt u geen aangifteformulier meer. U moet er ook geen aanvragen. De fiscus verstuurt tussen 11 en 27 mei in totaal 2,1 miljoen dergelijke vooraf ingevulde aangiftes. Die gaat klassiek naar belastingplichtigen die pensioenen, werkloosheidsuitkeringen of ziekte- of invaliditeitsvergoedingen genoten of weinig inkomsten hebben. Dit jaar werd de doelgroep uitgebreid naar de 18-jarigen.

Het voorstel van vereenvoudigde aangifte bevat alle inlichtingen die de administratie over u kent. Die inlichtingen zijn al verwerkt in een berekening van de belasting. Zo weet u meteen welk bedrag u moet betalen of wat u zal terugkrijgen.

Als die gegevens correct zijn, hoeft u helemaal niets te doen. Alleen als het voorstel fouten of onvolledigheden bevat, moet u reageren. Zo houdt de fiscus geen rekening met bepaalde voordelen, zoals de belastingvermindering voor dakisolatie. Die moet u expliciet vragen. Ook als u (een) buitenlandse rekening(en) heeft, moet u de fiscus daarvan verplicht op de hoogte brengen.

Wie onvolledigheden of onjuistheden vaststelt heeft 3 mogelijkheden. U kan die elektronisch melden door ten laatste op 15 juli de juiste gegevens in te vullen in Tax-on-web. Een andere optie is ten laatste op 30 juni het meegestuurde antwoordformulier terug te sturen. Ten slotte kan u ook naar het bevoegde kantoor gaan, ten laatste op 30 juni.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud