Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat betekent het Vlaams regeerakkoord voor uw portefeuille?

Enkele maatregelen van de Vlaamse regering zullen een directe impact hebben op de portefeuille van de Vlaming. We zetten ze op een rij.
De registratierechten op de gezinswoning dalen van 7 naar 6 procent. ©Photo News

1. Afschaffing woonbonus

Vanaf 1 januari 2020 zullen Vlamingen die een enige en eigen woning kopen niet langer een fiscaal voordeel krijgen op hun lening. De afschaffing van de zogenaamde woonbonus wordt gecompenseerd door een verlaging van de registratierechten van 7 naar 6 procent. Wie zijn pas verworven woning energiezuinig maakt, krijgt een extra korting: bij een ingrijpende energetische renovatie dalen de registratierechten naar 5 procent. Nu is dat nog 6 procent.

Duidelijk is dat de lagere registratierechten niet zullen volstaan om het wegvallen van de woonbonus te compenseren. Het voordeel van de woonbonus bedraagt over een looptijd van 20 jaar 31.040 euro (voor een koppel met drie kinderen). Wordt dat teruggerekend naar de waarde van vandaag dan kom je nog altijd op een bedrag van ongeveer 26.000 euro. Dan moet u al een woning van meer dan 2,6 miljoen euro kopen als u de afschaffing van de woonbonus wil compenseren met de lagere registratiebelasting.

Advertentie

Verwacht wordt dat het afschaffen van de woonbonus tot een stormloop op vastgoed zal leiden. Bij de aanpassing van de woonbonus in 2016, toen het fiscaal voordeel al kleiner werd, was er in de maanden voordien ook een rush op vastgoed. 'Maar na één à twee kwartalen was die stijging al uitgevlakt', aldus notaris Bart Van Opstal.

Moet u nu snel een woning kopen om nog van de woonbonus te kunnen genieten? ‘Als hypothecaire leningen gesloten vanaf 2020 geen recht meer geven op de woonbonus, dan betekent dit dat de kredietakte bij de notaris moet verleden zijn uiterlijk op 31 december 2019. De aankoopdatum van de woning (compromis of aankoopakte) is in deze niet van belang. Bij de uitvoering van de maatregel kan uiteraard altijd anders worden beslist, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk’, zegt fiscaal expert Jef Wellens (Wolters Kluwer). In regeringskringen valt te horen dat er naar de datum van het compromis zou worden gekeken.

Tussen het kopen van een woning en het verlijden van de krediet- en aankoopakte bij de notaris zitten altijd een paar maanden. ‘De maximale termijn is vier maanden. Doorgaans hebben we alle informatie binnen de twee à drie maanden’, zegt notaris Bart Van Opstal. Dat betekent dat wie nu een woning koopt, mogelijk nog voor eind december bij de notaris geraakt voor het ondertekenen van de kredietakte, en dus nog van de woonbonus zal kunnen genieten.

Maar bij de verlaging van de registratierechten op 1 juni vorig jaar werd er niet naar de (aankoop)akte gekeken, maar naar de compromis om uit te maken of u onder het oude of nieuwe systeem viel.

2. Jobkorting

Om de werkzaamheidsgraad op te krikken naar 80 procent lanceert de Vlaamse regering een jobkorting voor lage lonen. Wie werkloos is en een job aanneemt met een loon van minder dan 1.700 euro bruto krijgt een nettobonus van minstens 600 euro per jaar, wat neerkomt op 50 euro per maand. De bonus dooft uit naarmate het brutoloon hoger ligt. Voor brutolonen boven 2.500 euro zou geen jobkorting gelden.

Advertentie

Verder worden de sociale voordelen afhankelijk gemaakt van een inkomen in plaats van een statuut. Werklozen die meer verdienen als ze beginnen te werken, dreigen soms bepaalde sociale voordelen te verliezen die gelinkt zijn aan het feit dat ze niet werken. Door de sociale voordelen afhankelijk te maken van het inkomen kan de regering die werkloosheidsval vermijden.

3. Duurdere dienstencheques

De fiscale aftrekbaarheid van dienstencheques verkleint van 30 naar 20 procent. Daardoor zal een dienstencheque ter waarde van 9 euro voortaan - na belastingvermindering - 7,20 euro kosten voor de gebruiker, in plaats van 6,30 euro. Rekening houdend met het maximaal aantal dienstencheques waarvoor een fiscaal voordeel geldt (167 in inkomstenjaar 2019), zakt het maximale fiscale voordeel hierdoor van 450,9 naar 300,6 euro, een verschil van 150 euro.

4. Vriendenerfenis

De erfbelasting loopt hoog op voor wie geen kinderen of directe familieleden heeft. Om dat gedeeltelijk te compenseren komt de mogelijkheid er om een vriendenerfenis te regelen. In dat geval kan tot 12.500 euro aan een ver familielid of vriend nagelaten worden tegen een tarief dat gangbaar is in rechte lijn. Anders gezegd, in plaats van een erfbelasting van 25 tot 55 procent, zou dan een tarief van 3 procent mogelijk worden. De drempel van 12.500 euro geldt per persoon. 

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.