Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat u moet weten over uw belastingaangifte

Het aangifteseizoen is deze week begonnen. Als het van de fiscus afhangt, dan kiest u voor een elektronische aangifte via Tax-on-web. De klassieke bruine enveloppe wordt steeds meer de uitzondering.
©Filip Ysenbaert

Ook dit jaar is het aangifteformulier er niet eenvoudiger op geworden. U krijgt 25 nieuwe codes voorgeschoteld, terwijl er 16 zijn verdwenen. Sinds vorig jaar ziet u alleen de codes die voor uw gewest relevant zijn. Maar dan nog telt een aangifte voor inwoners van Vlaanderen 829 codes, voor Walen is dat 833 en voor Brusselaars 814.

Het goede nieuws is dat de meeste mensen minder dan een halfuur spenderen aan de jaarlijkse klus. Om exact te zijn: vorig jaar deed de gemiddelde belastingplichtige er 22,36 minuten over om zijn aangifte via Tax-on-web in te vullen. We hebben enkele aandachtspunten opgelijst om u zo snel mogelijk door uw aangifte te loodsen.

1. Kruis 11 juli aan in uw agenda

Haast is nog niet nodig. Een belastingaangifte op papier moet uiterlijk op vrijdag 28 juni in het scanningcentrum van Gent of Namen aangekomen zijn. Voor een elektronische aangifte via Tax-on-web krijgt u extra respijt: tot donderdag 11 juli. Laat u uw aangifte indienen door een mandataris zoals een boekhouder of fiscaal consultant, dan heeft die tijd tot 24 oktober. Maar u moet hem of haar wel voor 31 augustus contacteren om een mandaat te activeren.

2. Wacht niet op de bruine enveloppe in uw brievenbus

De fiscus verstuurt de papieren belastingaangiftes tussen 7 en 24 mei. Maar de tijd dat iedereen de klassieke bruine enveloppe in de brievenbus kreeg, ligt al even achter ons. Tussen 2012 en 2018 is het aantal papieren aangiftes met een derde teruggevallen, tot 620.000 stuks. De fiscus wil dat aantal nog verder zien dalen.

Hebt u een vraag over uw belastingaangifte?

Stuur ze nu door en u krijgt op 28 mei (tussen 18.00 en 21.00) gratis een antwoord van een specialist van PwC Tax Consultants via de telefoon.

Dit jaar zullen 330.000 minder papieren aangifteformulieren worden verstuurd. Wie vorig jaar zijn aangifte via Tax-on-web invulde, zal geen papieren versie meer in de bus krijgen. Als u wel nog een papieren exemplaar wilt, kunt u dat vanaf eind mei telefonisch aanvragen bij het contact center van de FOD Financiën (02/572.57.57).

3. Raadpleeg uw voorstel van vereenvoudigde aangifte elektronisch

Zo’n 42 procent van de belastingplichtigen krijgt een voorstel voor een zogenaamde vereenvoudigde aangifte. Dat document bevat alle gegevens die de fiscus kent en op basis daarvan worden de te betalen of terug te krijgen belastingen berekend. Nieuw is dat alle belastingplichtigen in eerste instantie dat voorstel niet op papier, maar elektronisch in Tax-on-web krijgen. Vorig jaar was die elektronische versie er alleen voor zo’n 417.000 belastingplichtigen die hun aangifte eerder via Tax-on-web hadden ingevuld of expliciet vroegen om een elektronische versie. Dit jaar verstuurt de fiscus alleen nog een papieren exemplaar naar wie dat vorig jaar kreeg en de elektronische versie in Tax-on-web niet heeft geraadpleegd.

De belangrijkste troef van Tax-on-web is dat ongeveer de helft van de codes vooraf is ingevuld.

Vorig jaar was het voorstel van vereenvoudigde aangifte in 88 procent van de gevallen correct. Maar dat aantal zou dit jaar een stuk lager kunnen zijn. Boosdoeners zijn de effectentaks (zie punt 4) en de nieuwe vrijstelling van dividenden (zie punt 5). Op het antwoordformulier dat bij een voorstel van vereenvoudigde aangifte zit, zijn alvast aparte velden voor die twee aanpassingen voorzien.

4. Meld meer dan één effectenrekening

De effectentaks is alleen bedoeld voor wie een effectenportefeuille heeft met een waarde van gemiddeld 500.000 euro of meer, maar toch zal die voor veel belastingplichtigen een nieuwe verplichting met zich meebrengen. Iedereen die in de periode van 10 maart tot 31 december 2018 meer dan één effectenrekening bij een bank, beursvennootschap of beleggingsonderneming had, moet dat melden in zijn belastingaangifte. Zo kan de fiscus achterhalen of u de effectentaks moet betalen.

Als u bij dezelfde bank of instelling een of meerdere effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van 500.000 euro of meer had, dan zal die instelling de effectentaks van 0,15 procent inhouden en doorstorten. Maar als u meerdere effectenrekeningen, elk ter waarde van minder dan 500.000 euro, bij verschillende instellingen heeft, dan zal de effectentaks niet automatisch ingehouden zijn. Nochtans bent u die verschuldigd als alle effectenrekeningen samen het plafond van 500.000 euro overschrijden.

5. Vraag een vrijstelling voor dividenden

©Filip Ysenbaert

De nieuwe vrijstelling voor dividenden zal beleggers wat tijd kosten. Met de vrijstelling wil de federale regering spaargeld activeren en kanaliseren naar de aandelenmarkten om de bedrijfsinvesteringen en de jobcreatie te stimuleren. De in 2018 uitgekeerde dividenden zijn tot 640 euro per belastingplichtige vrijgesteld van roerende voorheffing. Maar die vrijstelling moet u vragen in uw belastingaangifte. Bij de uitbetaling van de dividenden zal immers - doorgaans 30 procent - roerende voorheffing ingehouden zijn. Dat brengt het maximale belastingvoordeel op 30 procent van maximum 640 euro of 192 euro.

Hoeveel dividenden hebt u in 2018 geïnd? Lang niet alle financiële instellingen zullen u een overzicht bezorgen, wat betekent dat veel beleggers dat zelf moeten uitzoeken aan de hand van de ontvangen afschriften bij de uitbetaling.

Hebt u dividenden opgestreken waarop een verschillend tarief van roerende voorheffing is toegepast? Vraag dan eerst de vrijstelling voor de dividenden die tegen het hoogste tarief belast zijn. Dat zal u een groter belastingvoordeel opleveren.

6. Benut de nieuwe belastingverminderingen

De meeste nieuwe codes - negen om precies te zijn - vindt u in het vak waar belastingverminderingen voor bijvoorbeeld pensioensparen, dienstencheques en giften worden gevraagd. De nieuwe codes zijn een gevolg van vier nieuwe belastingvoordelen. Een eerste is er voor zelfstandigen zonder vennootschap (zoals sommige bakkers, slagers, vrije beroepers, meewerkende echtgenoten, zelfstandige helpers…) die sinds vorige zomer op een fiscaal aantrekkelijke manier een aanvullend pensioenkapitaal kunnen opbouwen: via de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen. Daarnaast is er een belastingvermindering voor wie aandelen kocht van groeibedrijven, verlies leed bij de liquidatie van een private privak of een kind adopteerde.

7. Gebruik de nieuwe tool voor buitenlandse inkomsten

Werkt u in het buitenland? Of bent u eigenaar van een tweede verblijf of ander vastgoed buiten de landsgrenzen? Erop hopen dat de fiscus er geen weet van heeft, is door de internationale gegevensuitwisseling steeds meer een utopie. Maar de aangifte van een buitenlands inkomen of vastgoed verschilt naargelang het land. Een nieuwe tool in Tax-on-web helpt u om die inkomsten correct aan te geven. Althans voor Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Luxemburg en Nederland. De tool zal u helpen om te bepalen in welk land die inkomsten belast worden, hoe u ze moet opnemen in uw aangifte en of er gemeentebelasting op verschuldigd is.

8. Controleer uw rekeningnummer

Zeker als u een bedrag van de fiscus terugbetaald krijgt, hebt u er alle belang bij uw rekeningnummer te controleren. Als de fiscus geen rekeningnummer heeft, riskeert u langer op uw centen te moeten wachten. Uit cijfers van de FOD Financiën blijkt dat vorig jaar 17 procent van de belastingplichtigen hun rekeningnummer niet doorgaven. Nochtans maakten 200.000 onder hen aanspraak op een terugbetaling. Daarom krijgt u dit jaar in Tax-on-web een pop-upvenster als uw rekeningnummer niet bekend is. Hebt u in het verleden al uw rekeningnummer doorgegeven, dan zal dat goed zichtbaar zijn. Mocht dat niet correct zijn, dan kunt u een nieuw rekeningnummer invullen.

9. Vergeet uw elektronische aangifte niet te ondertekenen

De belangrijkste troef van Tax-on-web is dat ongeveer de helft van de codes vooraf is ingevuld.

De belangrijkste troef van een online aangifte via Tax-on-web is dat ongeveer de helft van de codes vooraf is ingevuld. U krijgt ook uitleg bij bepaalde codes en wizards die u helpen bij het invullen van codes zoals een terugbetaling van verplaatsingskosten en het ingeven van personen ten laste. Inloggen op Tax-on-web kan met een elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer. Ook een token van vorige jaren is nog bruikbaar. U kunt zich ook aanmelden met de identiteitsapp Itsme op uw smartphone, vorig jaar was die goed voor 96.000 aanmeldingen. U moet die app wel activeren met uw bankkaart of eID.

Vergeet niet uw aangifte in Tax-on-web effectief te verzenden. Als u samen met uw partner een gezamenlijke aangifte indient, moet elke partner de aangifte ondertekenen. En nog een advies van de fiscus: wacht niet tot de laatste dagen om uw elektronische aangifte in te dienen.

©Filip Ysenbaert

10. Stel vragen aan de fiscus

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de fiscus zitdagen over het hele land in zijn kantoren, gemeentehuizen en shoppingcentra op 572 verschillende locaties. Die vinden plaats tussen 2 mei en 28 juni. De adressen en uren vindt u op www.fin.belgium.be. U kunt er uw specifieke vragen voorleggen. Of u kunt de ambtenaar van de fiscus uw aangifte laten invullen en indienen. Een dienst waarop vorig jaar ruim 642.000 belastingplichtigen een beroep deden. Daarvoor moet u wel uw identiteitskaart op zak hebben. Als u langsgaat met een belastingaangifte van iemand anders, dan moet u een kopie van de identiteitskaart en een volmacht hebben.

11. Volg de status van uw belastingaangifte op

Vanaf dit jaar kunt u via MyMinfin de status van uw belastingaangifte opvolgen. Als u vandaag gaat kijken, zult u zien dat u uw aangifte nog moet indienen. Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, zal het document daar kunnen consulteren. Hebt u uw aangifte na het verstrijken van de uiterste indieningsdatum nog niet ingediend, dan zal u de status ‘Laattijdig’ zien, een eventuele herinneringsbrief kunnen raadplegen en uw aangifte alsnog kunnen indienen. Eens uw aangifte door de fiscus is verwerkt, zult u uw aanslagbiljet kunnen consulteren, uw rekeningnummer wijzigen, een vraag stellen, een afbetalingsplan vragen of een klacht indienen. Het is voortaan ook mogelijk om online de nog verschuldigde belasting bij te betalen via MyMinfin.

Wie zijn eBox (mye-box.be) - de elektronische mailbox van de overheid activeert - kan zijn aanslagbiljet elektronisch ontvangen. Het is niet langer mogelijk het aanslagbiljet via Zoomit te ontvangen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud