Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Welke belastingen stijgen vanaf 1 augustus?

De tweede maand van de zomervakantie brengt een aantal belastingverhogingen. Een overzicht van wat vanaf 1 augustus verandert voor uw portemonnee?

De Belgische beurstaks, een Franse beurstaks, de rijkentaks, de verdeeltaks en successierechten. Deze belastingen ondergaan belangrijke wijzigingen vanaf 1 augustus. Daarbovenop dalen de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen.

Belgische beurstaks stijgt

Vanaf 1 augustus wordt de beurstaks voor aandelen en beleggingsfondsen opnieuw verhoogd. De taks bij de aankoop of verkoop van een aandeel stijgt van 0,22 naar 0,25 procent. Het maximale bedrag verhoogt ook, van 650 naar 740 euro. Verder wordt ook de verkoop van een kapitalisatiefonds duurder. Dat is een fonds dat geen dividenden uitkeert. De taks stijgt van 0,65 naar 1 procent. De maximale beurstaks neemt toe van 975 naar 1.500 euro.

Nieuwe beurstaks voor Franse aandelen

De factuur dreigt nog zwaarder te worden voor wie vaak handelt in Franse aandelen. Vanaf 1 augustus is een Franse beurstaks van 0,2 procent van toepassing bij de aankoop van Franse aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard euro. De berekening van de taks gebeurt op de netto-aankooppositie op dezelfde dag. Wie bijvoorbeeld 50 aandelen van Total koopt en verkoopt op dezelfde dag betaalt geen taks. Wie 50 aandelen koopt en 25 verkoopt op één dag wordt belast op 25 aandelen.

Rijkentaks officieel van start

Vanaf 1 augustus worden nalatigheidsintresten aangerekend voor personen die de rijkentaks van 4 procent later betalen dan binnen de 15 kalenderdagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de roerende inkomsten. De rijkentaks werd door de regering Di Rupo ingevoerd voor beleggers die roerende inkomsten hebben die hoger liggen dan 20.020 euro per jaar. Zij betalen op de roerende inkomsten die dat plafond overschrijden 4 procent extra heffing. Kleinere beleggers, die minder dan 20.020 euro roerende inkomsten opstrijken, kunnen vrijwillig voor die extra heffing kiezen. In ruil hiervoor worden de roerende inkomsten niet overgemaakt aan een centraal meldpunt en blijven de inkomsten dus anoniem. Voorwaarde is wel dat de extra heffing aan de bron wordt betaald, dus bij uitkering van de inkomsten. Beleggers moeten hun bank op de hoogte brengen dat die extra heffing moet afgehouden worden. Omdat de praktische modaliteiten van deze nieuwe heffing pas recent bekend zijn, zijn er pas vanaf 1 augustus 2012 nalatigheidsintresten verschuldigd zijn voor de inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld tussen 1 januari 2012 en 15 juli 2012. Voor inkomsten die na 15 juli verkregen zijn, gelden nalatigheidsintresten indien geen heffing betaald is na 15 kalenderdagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten. Bankenfederatie Febelfin gaf wel al aan dat de banken de eventuele nalatigheidsintresten voor hun rekening zullen nemen.

Hogere verdeeltaks na echtscheiding of overlijden

Op 1 augustus stijgt in Vlaanderen het basistarief van de verdeeltaks van 1 naar 2,5 procent. De taks, ook wel miserie- of echtscheidingstaks genoemd, is verschuldigd als u een deel van een onroerend goed gelegen in het Vlaamse Gewest overkoopt van een mede-eigenaar. Dat kan door een scheiding of erfenis. Wordt u na de aankoop de enige eigenaar, dan moet de belasting betaald worden op de verkoopwaarde van het onroerend goed. Dat is de verkoopwaarde van het deel dat u aankoopt én het deel dat u al bezat. Bij de belastingverhoging zijn wel een aantal sociale correcties voorzien:

- Bij een echtscheiding wordt 50.000 euro van de totale waarde van de woning vrijgesteld van belastingen;

-  Wanneer men minstens één jaar wettelijk samenwoonde en de verdeling verwezenlijkt binnen het jaar na de beëindiging van het wettelijk samenwonen, wordt 50.000 euro van de totale waarde van de woning vrijgesteld van de belasting;

- Per kind (van u, uw ex-partner of van u beide) dat recht geeft op kinderbijslag komt daar 20.000 euro bij.

Meer info leest u hier.

Wat verandert nog op 1 augustus?

Sneller successierechten betalen

De indieningtermijn voor de aangifte van een nalatenschap wordt met een maand verkort. Die aangifte omvat een overzicht van de bezittingen en schulden van de overledene. De erfgenamen hebben voortaan 4 maanden de tijd om aangifte te doen bij een overlijden in België. Die termijn bedraagt 5 maanden bij een overlijden in een ander Europees land en 6 maanden elders in de wereld. Door de kortere termijnen moeten ook de successierechten sneller betaald worden. Dat moet twee maanden na het indienen van de aangifte gebeuren. Deze nieuwe regels gelden voor nalatenschappen die openvallen vanaf 1 augustus 2012. Voor sterfgevallen voor die datum blijven de oude aangiftetermijnen gelden.

Meer info leest u hier.

Minder steun voor zonnepanelen

De subsidies voor zonnepanelen worden versneld afgebouwd. De waarde van de groenestroomcertificaten daalt op 1 augustus van 210 tot 90 euro per opgewekt megawattuur groene stroom. De toekenningsduur van de certificaten daalt naar 10 jaar, in plaats van 20 jaar. Deze verlaging geldt enkel voor installaties die na 1 augustus in gebruik worden genomen. Voor de reeds bestaande installaties verandert er niets.  Ze behouden de steun die is toegezegd op het moment van ingebruikname.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud