Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wie viseert de fiscus dit jaar?

Belgen met een buitenlandse rekening en bedrijven met buitenlandse inkomsten lopen dit jaar extra in het vizier van de fiscus.
Ook verhuurders worden extra in de gaten gehouden. ©BELGA

De fiscus maakt op zijn website bekend wie dit jaar meer risico op controle loopt. Die aankondigingspolitiek past hij al enkele jaren toe, zodat iedereen wordt aangespoord tot het nakomen van zijn fiscale verplichtingen. ‘We willen een gelijke behandeling garanderen. Daarom selecteren we de particulieren en de ondernemingen op basis van indicatoren die wijzen op een groter fiscaal risico’, laat de fiscus weten. Dit jaar wordt gefocust op enkele nieuwe categorieën. Een overzicht.

1. Belgen met een buitenlandse rekening

Onlangs ontdekte de fiscus dat nog altijd ruim de helft van de Belgen met een rekening in het buitenland die niet aangeven. Van de 364.000 Belgen met een buitenlandse rekening geven 200.000 die niet aan. De fiscus gaat daar dit jaar extra aandacht aan besteden en boetes uitschrijven om die inkomsten niet langer te mislopen. De dividenden en de intresten die Belgen in het buitenland ontvangen, zijn in principe onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing.

2. Belgen die hun beroepskosten bewijzen

Bedrijfsleiders en loontrekkenden die hun beroepskosten bewijzen en dus niet voor het forfait kiezen, worden net als vorig jaar extra in het oog gehouden. De kosten die nodig zijn om het beroep uit te oefenen, zoals voor de auto, de verwarming en het gebruik van internet, mogen in mindering worden gebracht. Vaak jagen particulieren hun beroepskosten artificieel de hoogte in om meer fiscale aftrek te krijgen.

3. Verhuurders

De belasting op verhuurd vastgoed hangt af van het gebruik door de huurder. Wie verhuurt aan particulieren die het pand privé gebruiken, wordt minder belast dan wie verhuurt aan iemand die het vastgoed gebruikt als handelspand of kantoor. Geregeld verzwijgt de verhuurder evenwel dat de woning als handelszaak of kantoor wordt gebruikt, zodat er minder belastingen moeten worden betaald. Daar wordt strenger op toegekeken.

4. Wie onderhoudsgeld overschrijft naar het buitenland

Soms wordt naar het buitenland onderhoudsgeld overgeschreven waarvoor een fiscale aftrek wordt gevraagd. Vaak nieuwe Belgen brengen onderhoudsgeld in mindering, zonder dat het geld belandt bij de begunstigde op het aangegeven buitenlandse adres. Daar gaat de fiscus extra aandacht aan besteden.

5. Bedrijven met buitenlandse inkomsten

Bedrijven die omzet realiseren in het buitenland lopen meer risico op een controle omdat die inkomsten niet altijd worden aangegeven.

6. Bedrijven met abnormale omzet

Ook bedrijven met een omzet die abnormaal lijkt in verhouding tot de omzet van ondernemingen in een gelijkaardige situatie komen in het vizier van de fiscus.

7. Holdings

Holdings die een kapitaalverhoging en vervolgens een niet-belaste kapitaalvermindering doorvoeren, krijgen extra aandacht van de fiscus. In plaats van een dividend uit te keren waar de aandeelhouders belasting op moeten betalen, wordt vaak gekozen voor een kapitaalvermindering. Zo ontlopen die holdings de roerende voorheffing.

8. Bedrijven met hoge kosten

De fiscus gaat bedrijven die ‘niet-recurrente kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact’ boeken extra controleren.

9. Bedrijven met een liquidatiereserve

Bedrijven kunnen jaarlijks hun winst toewijzen aan een zogenaamde liquidatiereserve. Bij een latere vereffening van de vennootschap kan zo’n reserve belastingvrij worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Maar er is een belangrijke voorwaarde: bij de aanleg van zo’n liquidatiereserve is een belasting van 10 procent van het gereserveerde bedrag verschuldigd. De fiscus gaat er extra op toezien dat de voorwaarden voor het aanleggen van zo’n liquidatiereserve worden nageleefd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud