Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Zwart geld fiscaal rechtzetten: een praktische handleiding

Nog steeds zijn er belastingplichtigen die het nalieten om bepaalde inkomsten aan te geven. Hoe kunnen zij hun situatie nog rechtzetten?
Advertentie
Wie inkomsten inde in fiscale paradijzen zoals de Kaaimaneilanden en naliet die aan te geven, kan de situatie nog altijd rechtzetten. ©david de vleeschauwer

‘Rechtzetten’ is wel degelijk het juiste woord. Want van een nieuwe regularisatieronde wil de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) niet horen. Wel kunnen de belastingzondaars nog één en ander rechttrekken, net zoals ze dat al konden doen voor de formele regularisatieprocedures in 2004 hun intrede deden.

De belastingadministratie werkte wel een interne circulaire uit die moet leiden tot een meer eenvormige aanpak van de dossiers als belastingzondaars alsnog tot inkeer komen. Buitenstaanders krijgen de circulaire niet te zien, ook de fiscale advocaten niet. Toch konden we de volgende informatie sprokkelen.

BBI

Tot nu konden belastingzondaars terecht bij een plaatselijke belastingcontroleur of bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Voortaan zal de BBI alle nieuwe dossiers behandelen.  Belandt een dossier toch bij een lokale belastingcontroleur, dan zal dat dossier, via het hoofdbestuur,  aan de gewestelijke BBI-directie worden overgemaakt.

‘De interne circulaire moet ook leiden tot een stroomlijning van de boetes die de BBI oplegt’, zegt fiscaal advocaat Gerd  D Goyvaerts ( Tiberghien). ‘De standaardboete is 50 procent op de ontdoken belastingen, maar in sommige gevallen kan de BBI van dat tarief afwijken en maar een boete van pakweg 20 procent opleggen. Dat gebeurde echter niet altijd op dezelfde manier.  De circulaire moet komaf maken met die verschillen.’

Welke sancties u riskeert, is afhankelijk van de vraag hoe ver de fiscus in het verleden kan teruggaan. De verjaringstermijn is 7 jaar als u inkomstenbelastingen hebt ontdoken. Als u bijvoorbeeld een buitenlandse effectenrekening aanhield en daarop elk jaar 5.000 euro intresten inde, dan moest u elk jaar ook 5.000 euro aangeven.

Deed u dat niet, dan kan de belastingadministratie u een boete opleggen van 50 procent op de ontdoken belastingen en daarvoor zeven jaar terug gaan, in 2015 dus tot 1 januari 2008. Stel dat u al die jaren 25 procent roerende voorheffing had moeten betalen ( vroeger was dat 15 procent), dan riskeert  u, naast de belasting zelf van ( 5.000 euro x 7 jaar x 25 procent)  8.750 euro , een boete van 4.375 euro. Bovenop die geldboete komen de verwijlintresten van 7 procent.

De feiten kunnen fiscaal verjaard zijn maar strafrechtelijk nog niet. ‘Wie zwart geld blijft ‘verhelen en verhullen’ , blijft zich schuldig maken aan witwassen.  Zolang dat geld niet wordt aangegeven, blijft het misdrijf voortduren’, illustreert fiscaal advocaat Willy Huber. ‘Wie zijn vermogen echt helemaal wil zuiveren, moet ook op strafrechtelijk vlak tot een regeling komen.’

Die regeling moet u dan uitwerken met de BBI  of het parket. ‘Wie de zaak dan behandelt, BBI of parket,  hangt af van de bedragen die ontdoken zijn, de antecedenten of het fraudeprofiel van de belastingplichtige’, zegt Goyvaerts. Qua sancties is dan alles mogelijk. ‘Soms lopen de boetes dan op tot 35 procent van het kapitaal dat u in het buitenland had ondergebracht. Stel dat u op 1 januari 2008 100.000 euro kapitaal in Zwitserland had geparkeerd, dan kan de boete oplopen tot 35.000 euro, illustreert Huber. ‘Maar het kan ook minder zijn. Alles hangt dan af van de concrete omstandigheden. Elk dossier is anders. ’

Successierechten

Tot slot nog opmerken dat het betwistbaar is dat de circulaire zou gelden voor ontdoken Vlaamse successierechten. Sinds 1 januari is dat immers een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest met een overgangsregeling tot 31 december 2019. De verjaringstermijn voor ontdoken successierechten is geen 7 jaar maar 10 jaar en 4 maanden. ‘Is de belasting nog niet verjaard, dan moet u voor een rechtzetting gaan aankloppen bij de Vlaamse belastingadministratie. Zijn ze wel verjaard, dan is het onduidelijk hoe een rechtzetting nog kan’, aldus nog Goyvaerts.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud