netto

4 tips voor de obligatiebelegger

Door de lage rentes en de toegenomen risicobereidheid van beleggers zijn obligaties wat uit de aandacht verdwenen. Ten onrechte, want wie de juiste keuzecriteria hanteert, kan nog slagen doen. 4 tips voor de juiste obligatiekeuze.

(netto) – Dat obligaties nog steeds gesmaakt worden, werd deze week bewezen in Singapore. De eerste obligatie-uitgifte in vier jaar van het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek werd er erg gunstig onthaald. De vraag (4 miljard dollar) lag er bijna 3 keer hoger dan het aanbod (1,5 miljard dollar).

Wie vandaag in obligaties stapt, moet wel kieskeuriger voor de dag komen. De lage rentes en de zwakke Amerikaanse dollar, maken obligatiebeleggers kwetsbaar. Waarop moet de belegger letten als hij voor obligaties kiest?

1/ Koop zo dicht mogelijk tegen pari

Wie bij de huidige lagere obligatiecoupons nog een (aanzienlijk) rendementsvoordeel wil realiseren ten opzichte van het spaarboekje, moet ervoor zorgen dat hij zijn obligatie niet te ver boven pari (100%) koopt, bij voorkeur zelfs onder pari. Hoe verder de koers bij aankoop boven 100 procent ligt, hoe lager het rendement dat de belegger realiseert als hij zijn obligatie tot eindvervaldag houdt. Dat komt omdat de belegger op eindvervaldag slechts 100 procent terugkrijgt van zijn investering en niet 102 procent waarop hij bijvoorbeeld intekende. Niet altijd gaat een hoge koers gepaard met een hoge coupon. Kijk daarom altijd naar het jaarlijks rendement tot eindvervaldag (Yield to Maturity) als u een obligatie met koers boven pari overweegt.

2/ Vermijd te lange looptijden

Bedrijven zoals General Electric (AA+) en KPN (BBB+) lanceerden niet zo lang geleden obligaties met een looptijd tot 2020, respectievelijk 2024. Die obligaties ogen aantrekkelijk omdat de coupons meer dan 5 procent bedragen. Het nadeel van obligaties met lange looptijden is echter dat ze veel gevoeliger zijn voor een rentebeweging dan obligaties met kortere looptijden Omdat we momenteel in een klimaat zitten van erg lage marktrentes, mogen we verwachten dat de marktrente de komende maanden of jaren zal stijgen, zeker als het economische herstel doorzet. Bij een stijgende marktrente zullen de koersen van de obligaties met een lange looptijd extra hard zakken.

3/ Houd vast aan kredietwaardige emittenten

Nu de economische situatie een beetje uitklaart, kan de verleiding groot worden om opnieuw te investeren in minder kredietwaardige bedrijven (onder ‘Investment Grade’), die wel een hogere coupon geven. Zo’n investering blijft gevaarlijk omdat de economische situatie erg broos blijft. Er bestaat nog altijd een aanzienlijke kans dat minder gezonde bedrijven over de kop zullen gaan. Omdat de werkloosheid eerst nog verder zal oplopen, zal dat wegen op de consumptie, en dus op de omzet van bedrijven. Bedrijven die minder gezond zijn, kunnen die omzetdaling veel minder goed opvangen. Wie toch meer risico wil nemen in zijn bedrijfsobligaties, doet dat bij voorkeur via een goed gespreid beleggingsfonds in hoogrentende obligaties. Dat is een fonds in ‘High Yield’-obligaties.

4/ Blijf trouw aan de euro

Omdat de rendementen van de huidige bedrijfsobligaties al een stuk lager liggen dan in het begin van het jaar, is het niet verstandig om dat rendement nog meer in het gedrang te brengen door een potentieel wisselkoersrisico te lopen. Door de immer wankele economische situatie is het niet zeker dat het herstel van munten zoals het Britse pond, de Noorse kroon, de Zuid-Afrikaanse rand of de Australische dollar zal blijven duren.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect