netto

Hoe groot is het risico op een obligatiecrash?

De komende jaren zou volgens een rapport van ratingbureau Standard & Poor's ongeveer 30.000 miljard euro schulden geherfinancierd moeten worden. Vormt dat een gevaar voor de obligatiemarkten?

Het ratingbureau Standard & Poor’s berekende dat de komende 4 à 5 jaar ongeveer 30.000 miljard euro geherfinancierd moet worden op de obligatiemarkten. Ongeveer 30 procent daarvan zal opgehaald worden door Europese bedrijven. Het ratingbureau gaat ervan uit dat het merendeel van die schulden geherfinancierd zal raken via de banken of de kapitaalmarkten, maar vreest dat daardoor nog weinig ruimte overblijft voor groeifinanciering. Ook de centrale banken zullen volgens S&P weinig manoeuvreerruimte over hebben om geen obligatiecrash uit te lokken.

Kristof Wauters van BNP Paribas Fortis nuanceert dat: 'Het rapport van S&P moeten we met een korrel zout nemen. Door de bijzonder lage rentes vandaag is een stijging van de rente de komende jaren zeker niet uit te sluiten, maar ik zie dat eerder als een normalisatie van de rentetarieven en niet als de voorbode van een grote crash', zegt hij.

Ook Jan Deprez van Société Générale Private Banking gelooft niet in een crash-scenario. 'Verschillende factoren spelen een rol. Ten eerste is het belangrijk om te weten of de recessie in Europa beperkt en mild blijft. Ook het toekomstige beleid van de ECB en de impact daarvan op de reële economie zijn erg belangrijk’, zegt Deprez. De analist verwijst ook naar de groeiende vraag bij beleggers naar een periodiek inkomen. 'Het aanbod van bedrijfspapier zal wel toenemen, maar de vraag ernaar zal ook toenemen. De aandelencultuur heeft het voorbije decennium een deuk gekregen. Ook is de appetijt voor 'veilige' staatsleningen afgenomen. Al bij al schatten wij het risico op een obligatiecrash de komende jaren daarom niet hoog in. Een hogere basisrente is best mogelijk', zegt Deprez.

Stevige balansen

Volgens Kristof Wauters vormt de stevige balansstructuur een goed fundament voor de bedrijfsobligaties. 'Europese bedrijfsobligaties van de sterkere landen worden momenteel door de markt als veiliger beschouwd dan staatsobligaties van vele landen. Kwalitatieve bedrijven hebben in de nasleep van de economische crisis hun balans versterkt door een strikte focus op de kosten. Het risico van bedrijfsobligaties is de afgelopen jaren sterk gedaald, daarin gevolgd door de rendementen', meent Kristof Wauters.

De markten lijken dus voldoende gewapend om de aangekondigde schuldherfinancieringen op te vangen. Voor beleggers blijft het huidige klimaat wel uiterst moeilijk om posities in te nemen. Voor een stevig rendement moeten al heel wat risico’s worden genomen. 'Obligatiebeleggers moeten vandaag noodgedwongen leven met de realiteit van de markt dat tegenover kwaliteit een lage rente staat', zegt Wauters.

Meer rendement, meer risico

Volgens de analist zijn er twee mogelijkheden. 'Ofwel kiezen beleggers voor langere looptijden, maar dan opteren ze het best voor een 'buy and hold'-strategie. Ofwel kiezen ze voor de verlaging van de kredietkwaliteit, maar dan moeten ze zich afvragen of ze genoeg vergoed worden voor het hogere risico. Algemeen moeten beleggers vooral trouw blijven aan hun profiel. Als dat defensief is, dan zijn lage rendementen het logische gevolg', besluit Wauters.

Jan Deprez legt de nadruk op diversificatie. 'Het is geen originele stelling maar een goede spreiding in een obligatieportefeuille, zowel sectorieel als geografisch, blijft aan de orde. Voor Europa kan de volatiliteit hoger blijven dan in de rest van de wereld door de hindernissen die nog genomen moeten worden op economisch en politiek vlak. Die volatiliteit is een mooie werkomgeving voor de actieve obligatiebelegger om er individuele obligaties uit te halen', besluit Deprez.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect