netto

Zijn obligaties met variabele rente de oplossing?

©BLOOMBERG NEWS

Spaarboekjes, kasbons, termijnrekeningen en zelfs kwaliteitsobligaties... Nergens lijkt er nog een degelijk rendement te rapen. Bieden obligaties met variabele rente de oplossing?

Door de schamele rendementen op obligaties met een vaste coupon verdienen obligaties met een vlottende of variabele coupon opnieuw meer aandacht. Het couponrendement is nog mager, maar er ligt onbelaste koerswinst in het verschiet. Beleggers in dit type obligaties anticiperen op een hogere marktrente en een hoger couponrendement.

De Nederlandse biergigant Heineken lanceerde vorige week een obligatie met een looptijd van 7 jaar en een vaste coupon van 2,50 procent. Bij de huidige koers van 99,50 procent en na 21 procent roerende voorheffing blijft er 2 procent netto over per jaar. Banca Monte Paschi en NIB Direct geven op hun spaarrekening een basisrente van 2 procent. Dat is ook uw nettorendement indien uw rente-inkomsten dit jaar niet hoger dan 1.830 euro bedragen. Wie de secundaire obligatiemarkt afschuimt, wordt niet bepaald vrolijker. Met een vaste, jaarlijkse coupon van 5,50 procent en looptijd tot 2015 heeft de Belgische zinkverwerker Nyrstar ogenschijnlijk een aantrekkelijke obligatie in huis. Alleen, je koopt die obligatie vandaag aan 104,30 procent. Na 21 procent roerende voorheffing blijft er netto 2,82 procent over.

Vlottende rente

Wie goed speurt in de obligatielijsten, zal vaststellen dat er op de secundaire obligatiemarkt ook obligaties noteren die wel stevig onder pari staan. Het gaat om obligaties met een variabele of vlottende rente. In tegenstelling tot obligaties met een vaste coupon bent u niet zeker hoeveel couponinkomen u zal opstrijken. De coupon hangt af van de ontwikkeling van de Euriborrente of interbankenrente. Stijgt die rente, dan zal uw coupon stijgen. Daalt de Euriborrente, dan ontvangt u een lagere coupon.

De meeste obligaties met een vlottende rente zijn gekoppeld aan de Euriborrente op 3 maanden of de Euriborrente op 6 maanden. In het eerste geval krijgt u elk kwartaal een uitkering, in het tweede geval elke 6 maanden. Die uitkeringen zijn vandaag niet veel soeps. De Euriborrente op 3 maanden bedraagt vandaag op jaarbasis 0,85 procent, die op 6 maanden 1,15 procent.

Selectie obligaties met vlottende rente

Maar niet getreurd, de meeste uitgevers van obligaties met een variabele rente geven bovenop de Euriborrente een vaste opslag. Die opslag varieert doorgaans van 20 tot 50 basispunten. Heel concreet: bij een vaste opslag van 25 basispunten bedraagt het jaarlijkse brutocouponrendement van een obligatie die gekoppeld is aan de Euriborrrente op 3 maanden, 1,20 procent. Dat maakt beleggers niet meteen enthousiaster over dit type obligaties.

Rooskleurigere situatie

Als we naar het totale rendement van die obligaties kijken, wordt de situatie wel rooskleuriger. De belegger die vandaag instapt, strijkt met die obligaties met vlottende rente tot eindvervaldag ook een mooie koerswinst op, die onbelast blijft. De Amerikaanse bank Merrill Lynch, dochter van Bank of America, heeft een obligatie in euro met een vlottende rente en looptijd tot 31 januari 2014, die te koop is per 1.000 euro. De coupon volgt de evolutie van de Euriborrente op 3 maanden met een vaste opslag van 26 basispunten. U kunt die obligatie vandaag kopen aan 95,60 procent. Daardoor ligt het totale jaarlijkse brutorendement vandaag op 3,56 procent. De coupon die elk kwartaal wordt uitbetaald, wordt door de fiscus telkens met 21 procent afgeroomd, maar de meerwaarde die u realiseert op de koers blijft onbelast.

Het belangrijkste argument voor deze obligaties is een verwachte stijging van de rente de komende jaren en dus ook gradueel hogere coupons. Op kortere termijn is een stijgende rente weinig waarschijnlijk. De immer wankele economische situatie in de eurozone zal de Europese Centrale Bank (ECB) niet snel inspireren om haar centraal tarief te verhogen, en via die weg ook de Euriborrente de hoogte in te jagen. Maar door massaal geld in de economie te pompen zet de ECB ook de deur open voor toekomstige inflatie, als de economische activiteit eenmaal begint aan te trekken. Om die in de kiem te smoren zal de ECB op een gegeven moment de rente wel moeten verhogen.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect