Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Assuralia verbolgen over taksverhoging levensverzekeringen

De regering-Di Rupo trekt de taks op de premies van levensverzekeringen op van 1,1 naar 2 procent. Spaar- en beleggingsverzekeringen worden dus duurder. Beroepsfederatie Assuralia reageert verbolgen en verwijst naar negatieve neveneffecten.

Tak21- en tak23-producten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing als ze een looptijd hebben van minstens 8 jaar of een overlijdensdekking van minstens 130 procent. Met de verhoging van de roerende voorheffing van 21 naar 25 procent blijven de meeste spaarders in deze producten dus buiten schot. Daarom heeft de regering beslist om dat onevenwicht te compenseren met een taksverhoging voor verzekeringsproducten. Stortingen in deze producten worden vanaf volgend jaar onderworpen aan een premietaks van 2 in plaats van 1,1 procent.

Let wel op: pensioenspaarverzekeringen zijn vrijgesteld van deze premietaks. Pensioenspaarverzekeringen zijn de stortingen in de derde pensioenpijler waarin maximaal 910 euro kan gestort worden in 2012. Daarop geldt dus ook in 2013 geen premietaks. Ook de groepsverzekeringen ondergaan geen gevolgen door de taksverhoging. Ten slotte is de verhoging ook niet van toepassing op schuldsaldoverzekeringen. Op die verzekeringen blijft de taks gehandhaafd op 1,1 procent. 

De verzekeringssector, bij monde van de beroepsfederatie Assuralia, reageert ontstemd. 'Het verhogen van de taks op individuele levensverzekeringen dreigt een dreun te zijn voor de veiligste vorm van voorzorgssparen en zelfs kwalijke gevolgen te hebben voor de overheidsfinanciën', meent woordvoerder Wauthier Robyns. 'Bij de invoering van de taks op individuele levensverzekeringen in 2006 is gebleken dat deze heffing direct aanleiding gaf tot een forse daling van de vraag naar dergelijke contracten. Achteraf heeft de vraag naar individuele verzekeringen nooit meer het niveau geëvenaard, dat vóór het ingaan van deze heffing was bereikt. De omzet zakte op één jaar tijd van 21 naar 16,5 miljard euro. Het is dan maar de vraag of de verwachte opbrengst van de getroffen maatregel effectief gehaald zal worden', zegt Robyns.

Verder verwijst de woordvoerder naar het effect op de Belgische overheidsobligaties. ‘De aangekondigde verhoging van de taks heeft ook tot gevolg dat de verzekeraars, die grotendeels beleggen in Belgische overheidsobligaties, minder zullen kunnen investeren in die effecten.  Momenteel bezitten de verzekeringsondernemingen ruim 18 procent van de Belgische staatschuld, goed voor 67,5 miljard euro. Een stabiele institutionele financieringsbron als de levensverzekering op die manier treffen, dreigt de financiering van de staatsschuld te ondermijnen met als gevolg een verhoging van de rente die België moet betalen wanneer het geld ophaalt’, zegt hij.

Ten slotte herinnert Assuralia er aan dat levensverzekeringen vóór die maatregel al goed waren voor meer dan 1,6 miljard euro aan belastingsopbrengsten die gedragen worden door de verzekeraars en de verzekerden.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud