Netto Het antwoord op al uw geldvragen

"Converteerbare obligaties aantrekkelijker dan staatsobligaties"

Converteerbare obligaties zijn hybride instrumenten. In defensieve portefeuilles vormen ze een degelijk alternatief voor aandelen.
©Lieven Van Assche

Converteerbare obligaties combineren de voordelen van een obligatie en van aandelen. Zij worden uitgegeven door beursgenoteerde ondernemingen en bieden een vaste rente. Zij zijn gevoelig voor de koersbewegingen van het onderliggende aandeel. Maar als dat aandeel in waarde daalt, speelt de vaste rente de rol van schokbreker. Converteerbare obligaties kunnen op vervaldag, of vroeger, volgens vooraf vastgestelde voorwaarden, in aandelen worden omgezet volgens een vooraf bepaalde verhouding (bijvoorbeeld 50 aandelen voor 1 obligatie).

De belegger kan er ook voor kiezen zijn effecten niet te converteren. Maar de emittent kan hem toch verplichten om dat te doen. Dat kan ofwel op de vervaldag, ofwel op vooraf bepaalde data (bijvoorbeeld om de 6 maanden). Dat gebeurt meestal als de koersstijging van de aandelen een vooraf bepaalde drempel heeft overschreden. Omdat de aandelen een kans bieden op een hoger rendement, is de rentevergoeding bij een converteerbare obligatie meestal iets lager dan bij een klassieke obligatie.

Hoe werkt het?

Stel: een converteerbare obligatie van 100 euro, uitgegeven door onderneming ABC, aan een vaste rente van 5 procent op 10 jaar. De conversievoet bedraagt 20 aandelen voor 1 obligatie. Op het moment van de uitgifte is het aandeel ABC 10 euro waard. De conversiedrempel is vastgesteld op 25 procent (het aandeel moet dus zeker een koers van 10 x 1,25=12,5 euro bereikt hebben).

Als er geen omzetting gebeurt, strijkt u 50 euro intresten op en ontvangt u op vervaldag de nominale waarde (100 euro).

Als na X maanden of op vervaldag het aandeel 20 euro waard is en u beslist om te converteren, hebt u 20 aandelen van 20 euro (dat is een ‘papieren’ waarde van 400 euro) die u 'gekocht' hebt aan de conversieprijs van 12,5 euro per stuk (250 euro) en ontvangt u het verschil (150 euro).

Hoe gebruiken?

"Historisch gezien laten convertibles toe een derde van de stijging van de onderliggende aandelen te incasseren, maar slikken ze slechts een derde van hun daling. Als het onderliggende aandeel daalt, gedragen ze zich voornamelijk als een obligatie. Stijgt het onderliggende aandeel in waarde, dan gedragen ze zich meer als aandelen. Bovendien zijn ze slechts half zo volatiel als aandelen", zegt Xavier Timmermans, Group Head of Investment Specialists-Balanced Solutions bij BNP Paribas Investment Partners. "Met convertibles kan uw portefeuille meer weerstand bieden wanneer de aandelenkoersen dalen, terwijl u toch een deel van het stijgingspotentieel behoudt. U kunt op die manier ook de volatiliteit van uw portefeuille verminderen en de regelmatige inkomsten ervan opkrikken."

BNP, maar ook Mike Witte en Robert Young, portfolio managers gespecialiseerd in convertibles bij Invesco Asset Management, menen dat converteerbare obligaties bijzonder geschikt zijn voor defensieve portefeuilles omdat ze die een dynamische toets geven. Volgens BNP belegt u uw geld het best op een horizon van minimaal 3 tot 5 jaar en bevat een evenwichtige portefeuille voor 5 tot 10 procent convertibles. BNP en Invesco bevelen eerder fondsen aan – omdat die meer gediversifieerd zijn – dan individuele convertibles (zie Fund Finder). Het is moeilijk om individuele convertibles te vinden. De meeste brokers die wij contacteerden, zijn niet actief op dat segment en bij de retailbanken is het aanbod beperkt. U vindt er alleen convertibles die door de bank zelf werden uitgegeven.

Waarom nu?

  • Volgens Philippe Uzan, Chief Investment Officer bij Edmond de Rotschild Asset Management, is de koers van convertibles de voorbije maanden gezakt als gevolg van de daling van de aandelenkoersen. "Ze zijn dus aantrekkelijk gewaardeerd. Ze zijn daardoor interessanter dan bijvoorbeeld de defensieve staatsobligaties van Duitsland of Nederland. Want de kans dat die in waarde zullen stijgen, is klein."
  • Volgens BNP zijn bovendien de risico’s die de convertibles tot voor kort bedreigden, fors afgenomen. In 2008 hebben converteerbare obligaties het abnormaal slecht gedaan als gevolg van de gedwongen verkoop van hedge funds en van aandelen die door Lehman Brothers in garantie waren gegeven. "Voor de crisis hadden hedge funds een marktaandeel van 70 procent omdat ze gebruik maakten van het hefboomeffect. Maar als gevolg van de crisis moesten heel wat hefboomfondsen de deuren sluiten. Vandaag vertegenwoordigen ze slechts 25 tot 30 procent van de markt", weet Invesco.
  • Rothschild wijst erop dat het risico op wanbetaling van convertibles historisch gezien erg laag is. Toch hebben de emittenten vaak de reputatie van minder goede kwaliteit te zijn. Ze richten zich op convertibles, aan een lagere rente, omdat de markt hen een te hoge rente vraagt voor klassieke obligaties. "Maar dat is niet altijd het geval: op het toppunt van de crisis had zelfs aluminiumreus Alcoa moeilijkheden om zich te financieren en heeft de onderneming uiteindelijk een convertible uitgegeven aan een rentevoet van circa 5,25 procent", zwakt Invesco af.

Een minder groot risico en een aantrekkelijke waardering zijn momenteel de voornaamste troeven van convertibles. Maar welke moet u kiezen? U kunt bijvoorbeeld Amerikaanse effecten kopen. Volgens Invesco is de daling van de euro enerzijds en de lage rente en het veelbelovende economische klimaat in de VS anderzijds gunstig voor zowel aandelen als convertibles.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud