Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Goud blinkt niet altijd

Grote spaarders die bezorgd zijn om de garantie van hun spaarcenten gaan naarstig op zoek naar een veilige exit. En dan komt goud in het vizier. Toch is dat niet de veilige belegging die sommigen erin zien, zo toont de forse daling van de goudprijs.
©Bloomberg

De goudprijs maakt een forse duik en is intussen zelfs onder de grens van 1.400 dollar gezakt. Dat is het laagste peil sinds twee jaar. Sinds vrijdag is de koers in vrije val. Een week geleden noteerde goud nog aan zo'n 1.570 dollar. Nochtans kregen goudhandelaars de voorbije week meer mensen over de vloer. ‘Sommige mensen kopen voor enkele kilo’s goud, maar evengoed zijn er mensen die voor enkele honderden euro’s munten kopen. Er mogen dan wel andere bedragen mee gemoeid zijn, hun drijfveer is exact dezelfde. Ze zijn onzeker en bang over wat er met hun geld zal gebeuren’, stelt Jan Van Cutsem van The House vast. 

De ongerustheid bleef nog eerder beperkt op het moment dat de Cypriotische crisis uitgebreid aan bod kwam in de media. Vooral de recente uitspraken van de Europese commissarissen Olli Rehn en Karel De Gucht hebben de twijfel aangewakkerd, valt te horen in de kantoren van goudhandelaars. Terwijl beide commissarissen erop hamerden dat er geen twijfel bestaat over de garantie van het spaargeld tot 100.000 euro, willen ze de grotere spaarders in de toekomst mee in het bad trekken als het fout afloopt met hun bank. ‘De mensen hebben geen vertrouwen meer in de overheid’, zegt Van Cutsem. Dan komt goud in het vizier, een belegging die bij uitstek gedijt in een klimaat van risicoaversie en zelfs angst. Maar de kelderende goudprijs toont ook de keerzijde van het volatiele edelmetaal.

Voorspellingen voor de goudprijs?

Goud heeft de voorbije jaren een stevige reputatie opgebouwd met een stijging gedurende twaalf opeenvolgende jaren. Het geeft alleen maar meer zuurstof aan de allure van goud als veilige belegging. Toch zit er intussen veel sleet op die indrukwekkende remonte en intussen staat de goudprijs al op het laagste niveau sinds twee jaar. Voor de goudbelievers is het slechts een dip in een haussemarkt. Maar tal van analisten zien dat anders. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs voorspelde dat de goudkoers binnen twaalf maanden rond 1.390 dollar zal schommelen, het is de koers waaraan goud nu al noteert. Société Générale verwacht dat het edelmetaal dit jaar gemiddeld rond 1.500 dollar zal noteren en in het meest sombere scenario is dat 1.375 dollar.

Wie goud koopt om zijn kapitaal te beschermen, wil in de eerste plaats waardeverlies vermijden. Alleen laat de goudkoers zich niet makkelijk voorspellen. ‘Your guess is as good as mine’, klinkt het bij De Keyzer. Cruciaal voor de goudprijs is het sentiment op de financiële markten. Slagen de Europese leiders erin de eurozone in kalme wateren te laveren? Of zullen de problemen in Spanje of Slovenië verder ontsporen en de eurobrand weer aanwakkeren? Het zijn open vragen die in het eerste scenario een negatieve en in het andere geval een positieve impact kunnen hebben op de goudkoers. En zelfs dat is geen wetmatigheid: zo veerde de goudprijs verrassend genoeg niet op tijdens de Cypriotische crisis. ‘Het is heel moeilijk om een correcte waarde op goud te kleven, net omdat emoties zo’n belangrijke rol spelen’, vindt Vandenhoute.

Ondanks de forse koersval, zijn er enkele factoren die de goudkoers kunnen ondersteunen. Goud gedijt goed in het huidige klimaat van lage rentes en de eerstkomende jaren zal dat niet omslaan. ‘Bovendien droogt het aanbod helemaal op, terwijl de vraag in de lift zit’, zegt Boris Cukon, fondsenmanager van Fuchs Global Natural Resources Flexible Fund. ‘Centrale banken over de hele wereld kopen gretig goud, terwijl ook de consumenten in opkomende economieën over meer middelen beschikken om goud te kopen. Op basis daarvan zie ik de goudkoers stijgen naar 2.500 dollar’, zegt Cukon. Rekening houdend met de inflatie is dat het prijsniveau waarbij de recordpiek in 1980 wordt geëvenaard.

Die tegenstrijdige visies tonen alvast dat het geen evidentie is om 'uit veiligheidsoverwegingen' voor de volle 100 procent in te zetten op een stijging van het goud.

Is goud een alternatief voor uw spaarcenten?

Waarop letten bij de aankoop van goud?

  • De goudkoers laat zich niet makkelijk voorspellen en is sterk afhankelijk van emoties op de financiële markten.
  • Goud maakt vaak de omgekeerde beweging van aandelen of obligaties en is daardoor een goede verzekering tegen tumult op de beursvloer.
  • Economen raden aan om niet meer dan 5 procent van het totale vermogen in goud te stoppen.
  • Bij grotere goudstaven betaalt u een kleinere premie boven op de goudwaarde.
  • Munten zijn handiger voor kleinere goudbeleggingen.

Goud is niet de veilige belegging die velen erin zien. Dat blijkt niet enkel uit de recente koersval. Vraag dat ook maar aan de mensen die op het toppunt van de goudgekte in 1980 een klomp goud kochten. Kort nadien stuikte de goudmarkt in elkaar en het zou 25 jaar duren vooraleer de goudprijs zich had hersteld. En dat is wrang: want intussen levert goud geen rente, dividend of coupon. ‘Ik begrijp niet dat mensen uit pure risicoaversie een groot deel van hun spaarcenten in goud zouden stoppen. Goud is heel volatiel, kijk maar naar de bokkensprongen van de goudkoers de voorbije maanden’, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. Wie loopt het grootste risico om de komende jaren tegen een fors verlies aan te kijken? De brave huisvader met enkele kilo’s goud in de kluis of de spaarder die zijn geld op een bankrekening heeft laten staan? Volgens Vanden Houte is het toch eerder de goudbelegger die zich daarover zorgen moet maken.

Is goud dan helemaal te mijden? Niet helemaal, vinden economen. Maar ze zien goud vooral als een van de vele activaklassen waaruit het vermogen is opgebouwd en niet als die ene veilige haven. ‘Goud heeft een unieke eigenschap en is daardoor interessant als diversificatie van een beleggingsportefeuille’, vindt Peter De Keyzer, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. Want als aandelen of obligaties de dieperik ingaan, is de kans groot dat goud net het omgekeerde doet, waardoor beleggers een deel van hun verlies kunnen compenseren. Het is een verzekering tegen tumult op de financiële markten. Maar geen econoom raadt aan om meer dan 5 procent van het totale vermogen in goud te stoppen.

Het is een rationeel uitgangspunt dat niet altijd strookt met de doemscenario’s die de meest fervente goudkevers de wereld insturen: papieren geld wordt waardeloos in het tempo waarin centrale banken het bijdrukken, de inflatie zal helemaal ontsporen en de Europese munt is gedoemd om uit elkaar te spatten. Het is het doembeeld van een financieel armageddon waarin kapitaal alleen veilig zou zijn in de vorm van gouden staven of munten. ‘Dan moet je er al van uitgaan dat de angst binnen twintig jaar alleen maar toeneemt zodat de vlucht naar veiligheid blijft bestaan. Het is een sterke veronderstelling’, klinkt het droogjes bij Vanden Houte.

Zijn er alternatieven voor goud?

‘Voor mensen die zich zorgen maken over het bedrag op hun bankrekening boven 100.000 euro, zijn er tal van reële activa. Goud is er daar een van, net zoals aandelen, obligaties, onroerend goed of zelfs oldtimers’, zegt De Keyzer. En dan is het nog de vraag of grote spaarders zich niet nodeloos op de kast laten jagen door de uitspraken over de depositogarantie. ‘Er is nooit gezegd dat bij het failliet van een bank grote spaarders het eerste aanspreekpunt zijn. In eerste instantie zijn het de aandeelhouders die de gevolgen dragen en vervolgens de verschillende obligatiehouders. Pas als dat niet volstaat, komen de grote spaarders in het vizier. En hoewel beleidsmakers daar nu veel vaker over spreken, is de kans dat zoiets gebeurt veel kleiner dan vijf jaar geleden’, zegt De Keyzer. Sinds de bankencrisis in 2008 zijn de banken in ons land een stuk defensiever: ze keren minder winst uit aan hun aandeelhouders en kapitaalbuffers worden opgehoogd. Het zijn net die buffers die moeten vermijden dat het spaargeld in het vizier komt op het moment dat een instelling wankelt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud