Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe dure managers u met verlies opzadelen

De superbonussen en supersalarissen van topmanagers botsen al geruime tijd op hevige weerstand. Immoreel worden ze genoemd. En volgens twee recente studies zijn ze ook nefast voor de aandeelhouders.

(netto/wsj) – Vooral in de financiële sector, waar veel instellingen pas overeind konden blijven dankzij de tussenkomst van de overheden, liggen de superbonussen onder vuur. In Frankrijk werd al een bonustaks ingevoerd in de hoop dat banken terughoudender worden in het uitkeren van bonussen en ook in de Verenigde Staten doet president Obama verwoede pogingen om de soms exuberante bonussen in de financiële wereld aan banden te leggen.

Ook ons land zal vanaf 2013 strenger optreden tegen de bonussen van topmanagers. Vanaf dan kunnen beursgenoteerde bedrijven maximaal de helft van de opties baseren op de prestaties van het jaar zelf. De andere helft moet gespreid worden over 2 jaar. Althans, als de variabele vergoeding meer dan een kwart van het totale beloningspakket uitmaakt.

Gemotiveerde manager…

Ondanks de groeiende tegenstand zijn er volgens veel bedrijven en financiële instellingen goede redenen om het topmanagement rijkelijk te belonen. "Gemotiveerde managers brengen veel bij aan de onderneming en dat komt ook de aandeelhouders ten goede", luidt de redenering. Of nog: "Managers die niet genoeg worden betaald, pakken hun biezen en bieden hun ervaring elders aan." Anders gezegd: als goedbetaalde managers geen zegen zijn voor de aandeelhouders, dan zijn ze tenminste een noodzaak.

… negatief rendement

Maar houdt de bovenstaande redenering wel steek? Volgens Raghavendra Rau en Huseyin Gulen is het tegendeel waar. Beide professoren aan de Amerikaanse Purdue University namen de verloningspolitiek van 1.500 bedrijven onder de loep tussen 1994 en 2006. Vervolgens gingen ze na wat de invloed daarvan was op het aandelenrendement van die ondernemingen. Wat bleek? De bedrijven met de bestbetaalde CEO’s leverden net een lagere return op zowel de korte als de lange termijn. "Het salarispakket van de CEO heeft een averechts effect op de toekomstige aandeelhouderswaarde", klinkt het in de studie. "Bij de 10 procent van de bedrijven waar de CEO de hoogste vergoeding krijgt, stellen we 5 jaar lang een abnormaal negatief rendement vast van bijna 13 procent." Bij die groep van bedrijven gaat jaarlijks gemiddeld 23 miljoen dollar naar de CEO, maar tegelijk daalt de aandeelhouderswaarde er jaarlijks met gemiddeld 2,4 miljard dollar.

De onderzoekers vinden daarvoor een verklaring in 'te zelfzekere managers' en 'aandeelhouders die overreageren op het salarispakket en vervolgens teleurgesteld achterblijven'.

… minder winst

Een tweede studie over het onderwerp wijst in dezelfde richting. Lucian Bebchuk (Harvard Law School) onderzocht bij ruim 2.000 onderneming de zogenoemde ‘CEO pay slice’. Dat is binnen het totale salarispakket van de 5 belangrijkste managers van een onderneming het deel dat naar de CEO vloeit. En ook volgens Bebchuk neemt de aandeelhouderswaarde af naarmate een groter stuk van de taart is weggelegd voor de CEO."“Een hoge ‘CEO pay slice’ leidt onder meer tot minder winst, een minder gunstige reactie van de markt op de aankondiging van overnames en een meer opportunistische timing bij de toekenning van aandelenopties voor de CEO”, besluit de onderzoeker.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud