Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Op vakantie? Bescherm uw beleggingen

Durft u onbezorgd uw aandelenportefeuille achter te laten als u op reis vertrekt? Wellicht niet, tenzij u zich hebt ingedekt tegen onverwacht beursonheil. Wij leggen uit hoe u dat het best aanpakt.
Advertentie

Hoe goed technische analyse de laatste jaren ook geworden is, een beurscrash komt altijd onverwacht. En dan hebt u als onbezorgde vakantieganger natuurlijk een probleem, want uw portefeuille wordt op zulke momenten aan zijn lot overgelaten.

Blijven echte beleggers dan beter thuis? Helemaal niet: het is eerder een kwestie van u goed in te dekken zodat u alsnog zonder financiële kopzorgen op reis kan vertrekken. In principe kan u als belegger kiezen voor 3 strategieën, elk met hun eigen karakteristieken.

1. De 'buy & hold'-strategie

Niets doen is natuurlijk de meest eenvoudige aanpak en ook niet eens zo'n slechte. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de 'buy & hold'-strategie op lange termijn vaak de beste resultaten oplevert op de beurs.

De methode is niet alleen erg makkelijk, maar ook heel goedkoop. U betaalt immers geen transactiekosten. Veel emoties komen er niet aan te pas zodat u zich beschermt tegen impulsieve beslissingen die het rendement onderuithalen. De 'buy & hold'-strategie wordt vaak toegepast door particuliere en institutionele beleggers die zweren bij fundamentele analyse.

Een belangrijke voorwaarde is dat u de nodige afstand kan bewaren tegenover uw portefeuille. Dat betekent onder meer dat u ook tijdens de zwaarste beursstormen vasthoudt aan uw 'hold'-strategie. Makkelijk is dat niet, want hoe intensiever u uw aandelen opvolgt, hoe meer u zich er emotioneel betrokken bij voelt. En natuurlijk moet u mikken op de lange termijn.

2. De 'liquidatie'-strategie

Lijnrecht tegenover de 'buy & hold'-strategie staat de filosofie om vóór de vakantie uw aandelenposities geheel of gedeeltelijk te liquideren en een paar maanden later opnieuw in de beurs te stappen. Volgens gedragswetenschappers geeft die 'liquidatie'-strategie de grootste gemoedsrust. U betaalt dan natuurlijk wel veel transactiekosten, zodat er van uw rendement toch nog enkele procenten afgaan.

Het vrijgekomen geld zet u tijdens uw afwezigheid op een spaarrekening of kortlopende termijnrekening. De strategie mag dan wel gemoedsrust creëren, vanuit een langetermijnperspectief is ze absoluut te mijden. Niet alleen omwille van de transactiekosten, maar ook omdat ze de vloer aanveegt met de basisprincipes van beleggen. Beleggen is immers kopen en verkopen met een goede reden. Dat het tijd is om op vakantie te vertrekken, heeft niets met de fundamenten van een aandeel te maken.

3. De 'optie'-strategie

Dit is eigenlijk nog de beste strategie, omdat u kan profiteren van stijgende koersen maar tegelijkertijd beschermd bent tegen al te zware koersverliezen. De strategie bestaat erin een putoptie aan uw aandelenportefeuille toe te voegen. Veel mensen hebben een speculatieve en vaak negatieve kijk op dit soort afgeleide producten. Hun risico is inderdaad groot. Maar als ze in beperkte mate gecombineerd worden met een klassieke aandelenportefeuille, dienen ze net om het risico te beperken.

Hoe werkt een putoptie?

Een putoptie geeft u het recht om een bepaald effect (aandeel, grondstof) te verkopen op een afgesproken moment en tegen een vooraf bepaalde prijs. Putopties worden meer waard wanneer de onderliggende waarde goedkoper wordt. Stel dat u een put-optie op het aandeel AB Inbev koopt. De putoptie maakt het mogelijk uw aandelen eind 2009 te verkopen voor 25 euro.

Als de koers van AB Inbev naar 20 euro zakt, zal de prijs van de optie gevoelig stijgen. De kans neemt immers toe dat u meer voor uw Inbev-aandeel krijgt (25 euro) dan wat het aandeel waard is (20 euro). Omgekeerd, wanneer de koers van AB Inbev stijgt naar 30 euro, wordt de optie een stuk goedkoper. Dat is logisch, want beleggers zullen in dat geval hun Inbev-aandelen liever voor de marktprijs (30 euro) dan voor de uitoefenprijs van de optie (25 euro) verkopen. Het recht dat aan de putoptie vasthangt, wordt dus minder waard.

Academisch onderzoek uit de VS heeft uitgewezen dat wanneer deze methode uitsluitend tijdens de zomermaanden wordt toegepast, het jaarlijkse rendement gemiddeld met 2 procent toeneemt. Het volledig indekken van de portefeuille het hele jaar door vermindert het resultaat met meer dan 2 procent door de oplopende kosten.

Kenmerkend voor opties is dat hun koersbewegingen een hefboom zijn op de koersbewegingen van het onderliggende effect. Daalt ABN Inbev 2 procent, dan stijgt de putoptie met een veelvoud van die 2 procent. Op die manier kan u met een relatief beperkt bedrag uw hele portefeuille indekken. Beleggers die over een breed gespreide portefeuille aandelen beschikken, doen er goed aan te kiezen voor een optie die geënt is op een index. Dat is goedkoper dan de verschillende aandelen afzonderlijk in te dekken met verschillende opties.

Hoe pakt u het best aan?

Indien u hoofdzakelijk Belgische of Europese aandelen bezit, kan het interessant zijn u te beschermen tegen dalingen van respectievelijk de Bel20- of de EuroStoxx50-index. U koopt dan een putoptie op de index. Op die manier dekt u vrij gemakkelijk uw hele portefeuille in tegen koersdalingen, aangezien de meerderheid van de aandelen toch het parcours van de referentie-index volgt.

Om de kosten te beperken gaat de voorkeur uit naar putopties met een uitoefenprijs die zo'n 10 procent onder de actuele koers ligt en een looptijd van enkele maanden heeft. De totale aanschafprijs van die 'verzekering' maakt best niet meer dan 5 procent uit van de waarde van de complete portefeuille. Het risico bestaat immers dat wanneer de koersen op de vervaldag boven de uitoefenprijs stijgen, de putoptie waardeloos wordt. U bent dan het geïnvesteerde bedrag in de optie kwijt.

Zaterdag 13/6 in Netto, gratis bij De Tijd

Zomerchecklist voor uw geld

  • 20 tips om uw geld veilig door de vakantie te loodsen

En verder:

  • Is dit het moment om in grondstoffen te beleggen?
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud