Netto Het antwoord op al uw geldvragen

"Stop uw geld niet in zaken die u niet begrijpt"

Hoewel dit adagium al jaren meegaat, zondigen beleggers zich daar nog al te vaak aan. Nochtans is het een beurswet die ook door de meest succesvolle goeroes, zoals Peter Lynch en Warren Buffett, als absolute basis wordt beschouwd.

 

(netto) - Volgens Peter Lynch, die jarenlang

succes boekte bij fondsenbeheerder Fidelity,

zijn onze belangrijkste analyse-instrumenten

voor de aandelenmarkten

onze ogen, oren en ons gezond verstand.

Lynch haalde zijn beste beleggingsideeën

uit doordeweekse gesprekken met vrienden

en familie. Ook een bezoek aan de supermarkt

was voor Lynch leerrijk en heel

vaak de aanleiding voor een aankoop op

de beurs.

Als belangrijkste argument voor die

praktijkgerichte visie verwijst Lynch

naar het feit dat de Amerikaanse consument

voor twee derde van de Amerikaanse

economie instaat. Joe Sixpack,

zoals de Amerikaanse consument wordt

genoemd, heeft dus een belangrijkere invloed

op de beurs dan vaak wordt aangenomen.

‘Als iets u intrigeert als consument,

moet het u ook intrigeren als belegger’,

zegt Lynch.

 

Beleggingscirkel    

 

 

Ook Warren Buffett gelooft steevast

in dat principe, maar hij hanteert een

iets preciezere definitie. ‘Eigenlijk moet

je enkel kopen wat tot jouw cirkel van

bekwaamheid behoort’, zegt Buffett. Tot

die cirkel behoren enkel ondernemingen

waarvan een belegger begrijpt hoe ze

geld verdienen, of producten

waarvan duidelijk is

waarom ze stijgen of dalen.

‘Het kan zeker dat je niet begrijpt

hoe een Toyota gemaakt

wordt of in elkaar

steekt, maar het is wel eenvoudig

in te zien hoe de onderneming

geld verdient’,

meent Buffett.

Volgens de goeroe is het

een slecht idee om bijvoorbeeld

aandelen van Lucent

Technologies te kopen wanneer je helemaal

niet weet wat de onderneming precies

doet. ‘Want dan ben je ook niet in

staat een inschatting te maken van de

toekomstige winsten en zeker niet van

een faire waarde’, zegt Buffett.

 

Het voorgaande verklaart bijvoorbeeld

waarom Buffett eind

jaren 90 de internetaandelen

vermeed en daardoor de

zeepbel en daaropvolgende

crash ontliep. Het verklaart

ook waarom hij wel had belegd

in afgeleide producten,

waarvan hij perfect begreep

onder welke voorwaarden ze

zouden stijgen of dalen. Voor

de belegger is het dus cruciaal

om binnen de cirkel te

blijven van bedrijven of producten

die hij begrijpt. ‘Wie daarbuiten

gaat, riskeert zich in het land van speculatie’,

zegt Buffett.

 

Complexe producten    

 

 

De voorbije jaren is het spectrum van

complexe financiële producten gevoelig

uitgebreid. De belangrijkste reden daarvan

is dat steeds meer wiskundige

modellen in de financiële theorieën zijn

binnengesijpeld. Dat heeft geleid tot de

creatie van tal van gestructureerde producten.

Helaas hebben die producten een grote

rol gespeeld bij de escalatie van de financiële

crisis, waardoor de roep om een

strengere regulering steeds luider klinkt.

De BIB, de bank van de centrale banken,

pleit voor een registratie die de toegang

tot financiële producten afhankelijk

maakt van hun veiligheid. Dat zou tot een

systeem moeten leiden dat vergelijkbaar

is met geneesmiddelen. De veiligste effecten

zouden dan, zoals geneesmiddelen,

zonder voorschrift beschikbaar zijn voor

iedereen, terwijl voor complexere producten

toestemming vereist zou zijn.

 

Voorlopig blijft het nog wachten op

een concrete uitwerking van die plannen.

Toch kunnen beleggers ook zelf voorzorgsmaatregelen

nemen door enkel producten

te kopen waarvan ze de werking

100 procent begrijpen. Is er kapitaalbescherming?

Geldt die in alle gevallen?

Hoe komt de eventuele meerwaarde tot

stand? Op al die vragen is het cruciaal om

een antwoord te vinden. Dat vereist ook

dat beleggers de productfiche en het

prospectus grondig nalezen en er bijkomende

vragen over stellen aan de bankier.

Daardoor kan ook voorkomen worden

dat beleggers de volle verantwoordelijkheid

voor een foute belegging moeten

doorschuiven naar hun bankier.

 

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud