Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Storten in januari levert meer op dan maandelijks sparen

Wie de voorbije 25 jaar systematisch het volledige bedrag voor zijn pensioensparen in januari stortte, heeft vandaag een kapitaal dat 4 procent hoger ligt dan de spaarder die systematisch elke maand stortte. De spaarder die telkens eind december stortte, liet 7,5 procent extra kapitaal liggen.
Advertentie
©Bloomberg

De meerderheid van de Belgen doet aan pensioensparen via een automatische maandelijkse spaaropdracht. Daarnaast stort een kwart van de Belgen het hele bedrag in december, vaak na een herinnering van de bank om het fiscaal voordeel nog mee te pikken. Slechts een fractie van de pensioenspaarders stort het bedrag in januari. Nochtans was die laatste strategie de afgelopen 25 jaar het meest rendabel. Dat leert een onderzoek van de redactie bij acht pensioenspaarfondsen die al sinds 1989 bestaan.

Wie de voorbije 25 jaar systematisch in januari stortte, heeft vandaag gemiddeld een kapitaal van 35.624 euro opgebouwd. Dat is 4 procent meer dan de 34.228 euro die de pensioenspaarder bijeenkreeg door elke maand te storten. Pensioenspaarders die telkens eind december stortten, komen uit op 33.126 euro. Daarmee laten ze 7,5 procent extra kapitaal liggen.

Radio2

Op Radio2 had Inspecteur Decaluwé het deze ochtend ook over pensioensparen. Netto-collega Peter Van Maldegem was er te gast. Herbeluister hier de uitzending van deze ochtend.

Waarom sparen in januari het meest oplevert, is makkelijk te verklaren. In drie op de vier gevallen noteert een pensioenspaarfonds op het eind van het jaar hoger dan bij het begin van het jaar. Wie dus in januari koopt, doet dat in de meerderheid van de gevallen tegen een lagere prijs. Daardoor haalt hij meer deelbewijzen binnen dan iemand die later in het jaar tegen een hogere koers koopt. Vanzelfsprekend is dat niet altijd het geval. In 2008 kregen de pensioenspaarfondsen een klap van meer dan 20 procent. In dat jaar was het dus rendabeler om eind december te storten.

Consequent

Consequent

Omdat niemand over een glazen bol beschikt om de juiste timing te bepalen, hanteren spaarders het best een vaste strategie die ze consequent aanhouden. De bovenstaande rekenoefening toont aan dat systematisch storten in januari tot de beste resultaten leidt. Dezelfde aanpak is ook het best bij de pensioenspaarverzekeringen. Die verzekeringen keren een gegarandeerde rente uit, eventueel aangevuld met een winstdeelname. Hoe vroeger men stort, hoe vroeger de storting rente oplevert, en dus hoe groter het opgebouwde pensioenkapitaal.

Natuurlijk kunnen er ook redenen zijn om maandelijks te storten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor spaarders die het volledige bedrag niet in één keer kunnen of willen opzijzetten. Sommigen argumenteren dat het moment van de storting niet zo’n rol speelt omdat het geld tussentijds ook rente oplevert op het spaarboekje. Die redenering is maar ten dele correct. Niet alleen omdat een latere storting tot een kleinere pensioenspaarpot leidt, ook omdat pensioenspaarproducten, op lange termijn bekeken, meer opbrengen dan een spaarboekje.

De acht pensioenspaarfondsen die al sinds 1989 bestaan, boekten over de voorbije 25 jaar een return van gemiddeld 6,8 procent. Zelfs tijdens de voorbije vijf crisisjaren komen de rendementen van de fondsen ver boven die van het spaarboekje uit. Ook de pensioenspaarverzekeringen klopten de voorbije 25 jaar de spaarboekjes. Vandaag zijn de gegarandeerde rentes van de verzekeringen wel tot een historisch minimum teruggevallen. De hoogste gegarandeerde rente komt uit op 2,5 procent. Daar kan wel nog een winstdeelname bijkomen.

Wie zijn pensioenspaarpot wil maximaliseren, moet niet alleen rekening houden met de timing van zijn storting. Ook de keuze van het product kan tot forse verschillen leiden. Dat toont het bijgevoegde rendementsoverzicht van de acht pensioenspaarfondsen met de langste koershistoriek. Met Metropolitan-Rentastro Growth bouwde u sinds 1989 een kapitaal op van 43.352 euro als u koos voor een systematische storting in januari. Met Accent Pension Fund van Société Générale Private Banking is dat 28.407 euro, ongeveer een derde minder. Voor langetermijnproducten kunnen kleine verschillen in gemiddelde returns dus tot grote verschillen leiden in de eindkapitalen.

Let wel op, rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Zeker voor pensioenspaarfondsen, waarin beleggers voor tientallen jaren investeren, kan het beheer van het fonds tijdens de looptijd veranderen. De kans is klein dat de persoon die uw fonds beheert 40 jaar dezelfde blijft.

Instapkosten

Een ander aandachtspunt bij de keuze van uw pensioenspaarproduct zijn de instapkosten. In tegenstelling tot de returns zijn die wel voorspelbaar: ieder jaar telt u ze sowieso neer. Het komt er dus op aan die kosten tot een minimum te beperken. Bij de fondsen kunnen de instapkosten variëren tussen 0 en 3 procent, bij de verzekeringen liggen ze tussen 0 en 6,5 procent. Zeker bij de verzekeringen is het dus cruciaal om over die jaarlijks terugkerende kosten te onderhandelen.

Een belangrijke opmerking is ten slotte dat de timing van de stortingen bij fondsen geen impact heeft op de taks van 10 procent die u op 60-jarige leeftijd moet betalen. Dat komt omdat gewerkt wordt met een fictief rendement dat pas het jaar na storting begint te lopen. Bij verzekeringen ligt de taks wel hoger naarmate u vroeger stort omdat de taks hier berekend wordt op de effectief uitgekeerde gegarandeerde rente. Toch zal het voordeel van een vroege storting groter zijn dan het nadeel van de taks.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud