Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Waarom staatsobligaties "zinloos" zijn

Grote beleggers liggen niet wakker van België. Niet alleen zakt de Belgische rente tot het laagste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog, ook het verschil met de Duitse rente is fors afgenomen. Voor particuliere beleggers blijft het zoeken naar interessante beleggingen.

(netto/tijd) – De vorming van een Belgische regering mag dan wel tergend traag vooruit gaan, grote beleggers maken zich daarover geen zorgen. Zo daalde het Duitse en Belgische renteverschil (de zogenaamde ‘spread’) sinds de federale verkiezingen met bijna de helft. Dat is een belangrijke indicator voor het vertrouwen in de Belgische staat. Duitse staatsobligaties worden als de veiligste van de eurozone beschouwd en kunnen daardoor een lagere rente bieden. Hoe dichter de Belgische rente aanleunt tegen de Duitse, hoe groter het vertrouwen in de Belgische staat. Net voor de verkiezingen rezen daarover heel wat twijfels. Er werd druk gespeculeerd op Belgisch overheidspapier en sommigen vreesden een Grieks scenario. De rente staat overigens niet alleen in ons land uitzonderlijk laag. Dat geldt ook voor Duitsland, de Verenigde Staten en Japan.

Deflatievrees

Achter de lage rente gaat echter een minder rooskleurig verhaal schuil. De rente wordt immers vooral gedrukt door angst, met name de angst voor deflatie. Beleggers kopen massaal veilige staatsobligaties en vragen daarvoor nauwelijks rendement. “De vrees voor deflatie is groter dan de angst voor inflatie”, zegt Michaël De Man, obligatiespecialist van KBC in De Tijd. Deflatie betekent dat het gemiddelde prijspeil daalt. Dat lijkt misschien aanlokkelijk, toch ondermijnt het de economische groei. Consumenten stellen hun grote aankopen steevast uit omdat de prijzen nog verder dalen. ‘Waarom zou je een auto kopen als die een maand later al fors goedkoper is?’, zo luidt de gedachtegang van consumenten.

Ondanks de vrees bij beleggers, geloven de meeste economen niet in een deflatie-scenario. “Een ontsporing van de inflatie is onwaarschijnlijk omdat de verwachte vertraging van de economie een remmende factor zal zijn voor de stijging van de grondstoffenprijzen en de lonen. Daarnaast lijkt ook de bezorgdheid voor een mogelijke deflatie overdreven omwille van de verdere verbrokkeling van de onderliggende inflatie (als we geen rekening houden met de energie- en voedselprijzen)”, zegt Frank Lierman, hoofdeconoom van Dexia.

Verwaarloosbaar rendement

De risicoaversie van Belgische beleggers is groter dan voorheen. Dat blijkt ook uit het recordbedrag dat op spaarboekjes staat geparkeerd: eind juni stond de teller al op 203,4 miljard euro. Nochtans bieden spaarrekeningen al geruime tijd een uiterst lage rente (momenteel zelfs lager dan de inflatie). Met staatsobligaties is het overigens niet beter gesteld. Zo brengen Belgische staatsobligaties op 10 jaar bruto slechts 3,05 procent op. Na aftrek van 15 procent roerende voorheffing blijft een nettorendement over van 2,59 procent. Daarmee doen Belgische overheidsobligaties het amper beter dan traditionele spaarproducten (die minstens even veilig zijn omdat de spaartegoeden tot 100.000 euro zijn beschermd). “Staatsobligaties zijn bijna zinloos voor de belegger”, zegt De Man.

  • De hoogste basisrente in het Belgische spaarlandschap bedraagt momenteel 1,85 procent (in combinatie met een getrouwheidspremie van 0,5 procent). Spaarders kunnen wel nog een hogere totaalrendement krijgen bij spaarrekeningen met een hoge getrouwheidspremie. Het hoogste totaalrendement bedraagt dan 2,5 procent (voor wie zijn spaargeld een jaar onaangeroerd laat).
  • Vergelijken we de Belgische rente op 10 jaar met termijnrekeningen op 10 jaar, dan valt de balans in het voordeel uit van termijnrekeningen. De hoogste brutorente bedraagt momenteel 4,25 procent (netto is dat 3,61 procent).
Korte versus lange termijn

In de huidige omstandigheden zijn er dus maar weinig spaar- en beleggingsproducten die een hoog rendement kunnen bieden. De (netto)rente van staatsobligaties ligt momenteel zelfs amper hoger dan de hoogste spaarrentes. Spaarrekeningen bieden echter evenveel veiligheid en tegelijkertijd meer flexibiliteit.

Beleggers die toch een voorkeur hebben voor obligaties, kunnen hun blik ook richten op bedrijfsobligaties. Verwacht wordt dat die de komende jaren een rendement kunnen bieden van zo’n 4 procent. Gezien de lage rentes kiezen obligatiebeleggers alvast best voor korte looptijden (maximaal 2 à 3 drie jaar). Het blijft immers koffiedik kijken hoe de rente op middellange termijn zal evolueren. Stijgt de rente, dan komen de huidige (lage) obligatiekoersen onder druk te staan.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud