Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

10 tips voor 10% loonopslag

In de komende weken worden in de meeste bedrijven evaluatiegesprekken opgestart. Targets en resultaten worden tegenover elkaar geplaatst... en in het beste geval kan je je rol daarin ten gelde maken. Hoe pak je het best aan? Zeker in tijden van economische crisis.

(netto/times) - Loonopslag vragen is telkens een dubbeltje op zijn kant: je vindt dat je het waard bent maar je wil geen signaal van ongenoegen uitsturen. Dat hoeft ook niet... met volgende tips raak je al een hele stap verder.

1. Maak je huiswerk

Volg jobsites op de voet, lees vacaturebladen, spreek met vrienden of je netwerk over lonen. Zoek antwoorden op de vragen: Wat zijn mijn skills die op de arbeidsmarkt gewaardeerd worden? Wat verdienen mijn leeftijdsgenoten? Wat verdienen collega's uit mijn sector? Bundel die informatie tot bruikbare achtergrondinfo voor je eigen situatie.

2. Leg duidelijke agendapunten vast

Als je zelf een gesprek met je baas aanvraagt, spreek je best niet over vage onderwerpen als "vooruitzichten" en "perspectieven". Zeg duidelijk dat je het wil hebben over je salaris. Dat zal toelaten dat beide partijen goed zijn voorbereid waardoor een echte dialoog kan starten.

3. Wees duidelijk in wat je wil

Je baas heeft heus wel meerdere kopzorgen dan je loonsopslag. Met duidelijkheid raak je bijgevolg verder. Verwacht niet dat hij subtiele hints zal begrijpen... zeg duidelijk dat of je een loonsverhoging, wagen, compensatie, ander werkritme, enz. wilt. Weet wat je vraagt, ken de waarde er van en vraag het in de juiste context.

4. Vecht

Hengel niet al bedelend naar een loonsverhoging. Als je vindt dat je die waard bent, gedraag je er dan ook naar. Zie er uit alsof je de loonsverhoging al had. Een nieuw loon onderhandel je niet in een oud kostuum. Als je even vurig voor jezelf opkomt als voor je werk, zal dat je imago en positie versterken... een troef die jezelf, je werk en je baas kunnen gebruiken.

5. Focus op je sterktes, niet op geld

Een werkgever ziet doorheen je persoon eurotekens: wat je kost en wat je opbrengt. Tracht die verdiensten des te meer in de verf te zetten, Als je enkel over geld spreekt, legt dat de focus van het gesprek te veel op je kostenplaatje.

6. Stop met klagen

Vermijd het beeld dat je ongelukkig bent in je job. Managers zijn geboren motivators en weren stoorzenders. Zet je arbeidsvreugde in het licht en verwijs naar objectieve criteria voor een loonsverhoging, vermijd het emotionele discours.

7. Zwijg over je privé-leven

Een loonsverhoging is vaak ingegeven door slinkende huishoudbudgetten: afbetalingen voor auto, huis, kinderen, enz. Dat zijn persoonlijke drijfveren die je baas uiteindelijk koud laten. Jouw bouwperikelen, pamperproblemen of gecrashte auto helpt de doelstellingen van je baas geen meter vooruit. Blijf daarom focussen op wat je je baas wel te bieden hebt. Om het met de woorden van Kennedy te zeggen: "vraag niet wat je baas voor jou kan doen, maar vraag je af wat jij voor je baas kan doen." Met die instelling zal je veel begrip oogsten voor een loonsverhoging.

8. Laat je baas een voorzet geven

Pokeren en onderhandelen hebben veel gemeen. Hou je troeven zo lang mogelijk achter de hand. Zie eerst wat je werkgever als voorstel doet om er vervolgens op te reageren. Als je zelf een voorstel lanceert, mis je misschien een kans. Vrienden hebben je misschien aangespoord om een megalomane loonsverhoging te vragen en bovendien verwar je tijdens het evaluatiegesprek de netto-eisen met brutobedragen. Vergeet het maar: terug naar af. Of omgekeerd: in al je bescheidenheid vraag je een beperkte verhoging terwijl je baas misschien wel het dubbele als "gangbaar" ervaart. Zo verlies je op voorhand. Je baas kent natuurlijk ook deze aanpak en zal je wellicht vragen: "waar had je zelf aan gedacht?". Dan schakelt het pokerspel een versnelling hoger...

9. Ken de leefwereld van je baas

Je baas heeft meestal ook een baas. Jouw bijdrage dient uiteindelijk om de targets van je eigen baas te halen. Schrijf je maximaal in die logica in en je zal een luisterend oor vinden. Met die idee in het achterhoofd kan je een ganse poos onderhandelen zonder als lastpost over te komen.

10. Ken je limieten

Uiteraard ben je overtuigd van je gelijk maar in een bedrijfscontext kunnen andere argumenten spelen dan jouw persoonlijke agenda. Je baas is het best geplaatst om die te kennen en zal uiteindelijk ook in die context beslissingen nemen. Het helpt ook je eigen geloofwaardigheid als je begrip toont voor een moeilijke bedrijfscontext. Een loonsverdubbeling vragen in een bedrijf dat onder gerechtelijk akkoord komt te staan, geeft niet echt blijk van betrokkenheid.

Meer carrièretips?

Alles over je job en hoe ermee omgaan vind je op vacature.com

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud