Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

20 goede voornemens voor 2020

Nee, we gaan u niet vervelen met tips zoals het uitknippen van kortingsbonnen. Maar u doet er wel goed aan om een keer per jaar een check-up te doen van uw geldzaken. Zo kunt u aardig wat geld uitsparen.
Advertentie
©Filip Ysenbaert

1. Switch regelmatig van energieleverancier

Door een daling van de distributienettarieven zal uw energiefactuur volgend jaar lager uitvallen. Een gezin zal gemiddeld 31 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit betalen en 10 euro minder voor aardgas. Het prosumententarief voor zonnepanelen met een terugdraaiende teller gaat gemiddeld met 5 procent omlaag.

Eind 2020 loopt de Vlaamse fiscale regularisatie voor zwart geld af.

Een veel grotere besparing kunt u realiseren door over te stappen naar een andere energieleverancier of -contract, zeker als u nog nooit van energieleverancier veranderde of bij afloop van uw contract niets ondernam en zo op een vaak hoger geprijsd verlengingstarief zit. Om uit te zoeken wat het voordeligste contract is, hebt u verschillende opties. Met een onlineprijsvergelijker krijgt u een overzicht van het marktaanbod en kunt u zelf de vergelijking maken. Groepsaankopen zijn doorgaans goedkoper dan het gemiddelde aanbod op de markt, maar niet noodzakelijk het scherpste aanbod voor uw gezin. De organisator faciliteert wel het switchproces. Voorts zijn er nog prijsvergelijkende diensten zoals Gaele en Premium June. Met een abonnementsformule volgen ze u een langere tijd op en verzorgen ze altijd de overstap naar een nieuw energiecontract.

2. Schakel over naar de voordeligste telecomprovider

Besparen op de kosten voor uw vaste telefoon, gsm, internet, digitale tv en/of een bundel ervan? Met de tariefsimulator op www.bestetarief.be van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) kunt makkelijk het voordeligste tarief vinden dat het beste bij u past. Wilt u met minstens internet of televisie van abonnement veranderen, dan kan dat eenvoudig met Easy Switch, met behoud van uw nummer en e-mailadres. Het volstaat uw nieuwe operator te contacteren. Die zal instaan voor alle administratieve en technische aspecten van de wissel.

3. Doe een check-up van uw verzekeringen

Een gemiddeld gezin spendeert ongeveer een maandloon per jaar aan verzekeringen. Dat is op zich al een voldoende reden om uw verzekeringsportefeuille jaarlijks tegen het licht te houden. Ga na of uw verzekeringen nog aangepast zijn aan uw behoeften. Zo is uw auto misschien al een paar jaar oud, waardoor een omnium weinig zinvol is. Of misschien hebt u uw huis gerenoveerd en is uw brandverzekering niet meer aangepast. Of nog, u ging bij een andere werkgever aan de slag die een hospitalisatieverzekering biedt voor uw hele gezin, zodat u privé niet nog eens verzekerd moet zijn. Vergelijk ook de premies van verschillende verzekeraars voor gelijkaardige verzekeringen.

4. Zoek alternatieven voor uw spaarboekje

Geld op een spaarboekje brengt amper iets op. Met de wettelijke minimumrente van 0,11 procent op het gereglementeerde spaarboekje verliest u - rekening houdend met de inflatie - zelfs koopkracht. Ook andere vastrentende beleggingen zoals obligaties brengen minder op dan de inflatie.

Kijk daarom uit naar alternatieven. Een beginnende belegger kiest het best voor een portefeuille die het risico maximaal spreidt. Met een gemengd beleggingsfonds kan men bijvoorbeeld een heel gespreide portefeuille met tientallen aandelen en obligaties kopen. Dat kan zelfs voor uiterst kleine bedragen. Elke bank biedt wel zo’n gemengd fonds aan, vaak voor verschillende risicoprofielen, zodat zowel de risicomijdende als de risicominnende belegger zijn gading vindt. De beleggingshorizon van zo’n fonds bedraagt minstens drie à vijf jaar.

In de loop van 2020 verdwijnt het bij kinderloze erflaters populaire duolegaat.

‘Laat beleggen in aandelen of aandelenfondsen geen of/of-verhaal zijn, maar een en/en. Het gemiddeld dividendrendement voor de Europese beurzen loopt vlot op tot 3,5 procent bruto en is in tegenstelling tot de onderliggende beurskoersen veel minder volatiel’, zegt Gert Bakelants, de hoofdredacteur van De Belegger. ‘Meer nog, door de jaren heen stijgen de dividenden.’ Bij de uitbetaling van dividenden wordt roerende voorheffing ingehouden, maar die kunt u (deels) via uw jaarlijkse belastingaangifte recupereren. Volgend jaar stijgt het vrijgestelde bedrag aan dividenden van 800 naar 812 euro. ‘Garandeer altijd voldoende spreiding, over diverse activa maar ook in de tijd’, adviseert Bakelants nog.

5. Koop uw studiejaren voor 1 december 2020 af

Hebt u plannen om studiejaren af te kopen om een hoger wettelijk pensioenbedrag te ontvangen, doe dat dan voor 1 december 2020. Vanaf die datum verdwijnen de gunstregimes en wordt het afkopen van studiejaren duurder.

Hoeveel u betaalt voor het afkopen van een studiejaar hangt af van hoe lang u bent afgestudeerd. Voor een regularisatie binnen tien jaar na het behalen van uw diploma betaalt u een forfait (1.530 euro in 2019). Na die periode wordt het bedrag actuarieel bepaald, wat betekent dat u meer zult betalen als het diploma verder terug in de tijd ligt. Tot 30 november 2020 krijgt ook wie al langer dan tien jaar afgestudeerd is de mogelijkheid om studiejaren te regulariseren tegen een forfaitair bedrag. Na die datum zal een actuariële berekening gebruikt worden.

6. Gun de fiscus geen cadeaus

Niemand betaalt graag belastingen en al zeker niet te veel. Vul daarom volgend jaar uw belastingaangifte nauwgezet in. Het is niet alleen belangrijk om alle inkomsten aan te geven, maar vooral om alle belastingvoordelen optimaal te benutten. Geef niet alleen uw lening correct aan, maar vraag ook alle vrijstellingen aan en benut de belastingverminderingen waar u recht op hebt.

Denk meteen ook al aan uw belastingaangifte van 2021. Om in dat jaar belastingverminderingen te krijgen, moet u de uitgaven in 2020 doen. Door de jaarlijkse indexering liggen de grensbedragen 1,44 procent hoger dan dit jaar. Zo stijgt het plafond voor het langetermijnsparen naar 2.390 euro. U kunt voor 20 euro meer diensten- en wijkwerkcheques kopen (tot 1.520 euro), maar weet dat de belastingvermindering in het Vlaams Gewest vanaf Nieuwjaar daalt van 30 naar 20 procent.

7. Maak uw huis energiezuiniger

Investeren in energiezuinigheid is goed voor het milieu én voor uw energiefactuur. De overheid verplicht u tot een minimale energiezuinigheid. De Vlaamse dakisolatienorm bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over een minimum aan dakisolatie moeten beschikken. Als uw gezinswoning niet aan de minimumnorm voldoet, zal dat weinig gevolgen hebben. Maar een woning die u verhuurt, kan vanaf 1 januari ongeschikt worden verklaard. Daarnaast treedt vanaf Nieuwjaar ook de dubbelglasnorm in werking, waardoor alle woningen in Vlaanderen dubbele beglazing moeten hebben in de leefruimte, de keuken, de badkamer en de slaapkamers. Indien dat niet het geval is, kan dat voor huurwoningen vanaf 2023 leiden tot een ongeschiktheidsverklaring.

Wie in energiezuinigheid investeert, kan daarvoor een premie krijgen van de netbeheerder Fluvius. Twee premies dalen vanaf 2020. De premie voor hoogrendementsglas in een bestaande woning valt met 2 euro terug naar 8 euro per vierkante meter. Daarnaast daalt ook de premie voor de plaatsing van een warmtepompboiler van 400 naar 300 euro. De overige premies van de netbeheerders blijven onveranderd.

8. Hou uw gezinsbudget gezond

Niet meer geld uitgeven dan u hebt. Het is dé filosofie van een gezond gezinsbudget. Maar weet u goed wat u maandelijks aan inkomsten hebt en waaraan u uw centen uitgeeft? Een huishoudboekje, of de moderne variant ervan in een app, is een handig instrument om een overzicht te houden van uw inkomsten en uw uitgaven. Zo weet u waarop u kunt besparen of waaraan u net iets meer kunt uitgeven.

Hou ook een buffer achter de hand voor onverwachte uitgaven. De ideale spaarbuffer hangt af van uw leeftijd, gezinssituatie, woning en inkomen. Een vuistregel is dat een spaarbuffer van minstens zes maandlonen ideaal is.

9. Stel een zorgvolmacht op

Wie zal uw zaken regelen als u daar zelf niet meer toe in staat bent? Met een zorgvolmacht kunt u op papier zetten wie uw belangen moet behartigen. U kunt de volmacht aan een of meerdere personen naar keuze geven. U kunt een volmacht geven voor beslissingen over uw vermogen en over uw persoon. Voorbeelden van beslissingen over uw vermogen zijn: bankverrichtingen doen, uw effectenportefeuille beheren, uw pensioen en huurgelden innen, energie- en rusthuisfacturen betalen en een huurcontract hernieuwen. Het kan ook gaan om belangrijke transacties, zoals schenkingen of de verkoop van uw woning. Met de opdracht beslissingen te nemen over uw persoon kunt u aangeven waar u wilt wonen, in welk rust- of verzorgingstehuis u wilt verblijven als dat nodig is of wie op zoek moet gaan naar een instelling die aan uw wensen of financiële mogelijkheden voldoet. U kunt ook duidelijk maken welke arts u moet behandelen en dat de thuisverpleging toegang tot uw woning moet krijgen.

10. Zoek de goedkoopste bank

Veel banken verhogen begin 2020 hun tarieven. Doorgaans zijn het manuele verrichtingen die nog door de bankbedienden moeten gebeuren, geldafhalingen buiten de eigen bank of het opsturen van rekeninguittreksels die duurder worden. Dat kan een aanleiding zijn om na te gaan of u niet te veel voor uw zichtrekening betaalt.

Om over te stappen naar een bank volstaat het een zichtrekening te openen bij uw nieuwe bank. Dankzij de gratis bankoverstapdienst hoeft u niet zelf uw nieuwe rekeningnummer door te geven aan terugkerende betalers (bijvoorbeeld uw werkgever, ziekenfonds…) en aan leveranciers die met een domiciliëring werken (bijvoorbeeld de elektriciteitsleverancier, de telecomprovider…). Uw nieuwe bank zal er ook voor zorgen dat uw doorlopende en memo-overschrijvingen automatisch overgezet worden en uw betaalkaarten bij de vorige bank geschrapt worden.

Bij de overstap van een bank is het niet mogelijk uw rekeningnummer te behouden. Weet ook dat aan een zichtrekening allerlei andere producten gekoppeld kunnen zijn. Daardoor kan uw woonkrediet of brandverzekering duurder worden als u verandert van bank.

11. Investeer in uzelf

Levenslang leren helpt u langer aan de slag te blijven. Met het Vlaams opleidingsverlof hebben werknemers in de privésector recht op maximaal 125 betaalde verlofuren om een opleiding te volgen. Ofwel volgt u een arbeidsgerichte opleiding die is geregistreerd in de databank Vlaamse opleidingsincentives. Zo kunt u zich bijvoorbeeld omscholen tot zorgkundige of een talencursus volgen. Ofwel gaat u voor een loopbaangerichte opleiding: een opleiding die wordt aangeraden in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan als u loopbaanbegeleiding volgt. Wie opleidingsverlof neemt, heeft recht op een (eventueel beperkt) loon.

Laag- of middengeschoolde werknemers die op eigen initiatief een opleiding volgen die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof, kunnen jaarlijks tot 250 euro aan opleidingscheques kopen.

12. Stel uw (bedrijfs)auto in vraag

Met de structurele files is autorijden vaak geen pretje meer. En goedkoop is het al zeker niet: de aankoop, de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting, de verzekering, de brandstofkosten, de onderhoudskosten, de belastingen… Zeker als u steeds minder achter het stuur kruipt, kan het zinvol zijn de oefening te maken of u die auto nog nodig hebt. Misschien bent u even goed af met het openbaar vervoer, een (elektrische) fiets, een abonnement op autodelen… Weet dat sommige steden en gemeenten een premie geven aan inwoners die hun nummerplaat inleveren. Zo kunnen Gentenaars een subsidie aanvragen van maximaal 500 euro voor de aankoop van vervoersalternatieven.

Hebt u een bedrijfswagen van uw werkgever of vennootschap? Sommige werkgevers bieden hun werknemers alternatieven aan. Met de mobiliteitsvergoeding, beter bekend als ‘cash for cars’, kunt u uw bedrijfswagen inruilen voor een som geld. Met het mobiliteitsbudget krijgt u de keuze tussen verschillende vervoersoplossingen, zoals een milieuvriendelijker bedrijfswagen, bus, trein en fiets.

13. Hou uw ziektekosten onder controle

We hopen dat u in 2020 van ziektes en ongevallen gespaard blijft. Maar als het toch misgaat, kunt u de gezondheidskosten binnen de perken houden. U kunt kiezen voor een geconventioneerde arts, die zich houdt aan het tarievenakkoord met het ziekenfonds. Laat uw huisarts een globaal medisch dossier (GMD) aanleggen. Zo’n elektronisch medisch dossier bundelt al uw medische gegevens. Het kost u niets, maar u moet wel minder uit eigen zak betalen voor een huisartsbezoek. U kunt ook bijkomende verzekeringen zoals voor ambulante zorgen of tandzorg afsluiten.

Mocht u in het ziekenhuis belanden, dan kan een hospitalisatieverzekering u een torenhoge factuur besparen. Zo’n verzekering kan op drie manieren. Een eerste mogelijkheid is dat uw werkgever een collectief contract heeft afgesloten, waardoor u en eventueel uw gezin verzekerd zijn. U kunt zich ook individueel verzekeren bij een privéverzekeraar of via uw ziekenfonds. Vergelijk goed de contractvoorwaarden en de bijbehorende premies. Ga na of die polis beantwoordt aan uw wensen. In welke mate komt de verzekering tussen als u kiest voor een eenpersoonskamer? Worden de kosten gemaakt in de periode voor en na uw ziekenhuisopname vergoed? Voorziet de hospitalisatieverzekering in een tussenkomst voor zware ziekten? Hoe hoog zijn de waarborgen en wat zijn de uitsluitingen?

14. Switch ook eens van ziekenfonds

De kans is groot dat u koos voor het ziekenfonds van uw ouders of partner, zonder u daarbij verdere vragen te stellen. Uw keuze heeft geen belang voor courante zaken zoals een bezoek aan de huisarts en tandarts. Elk ziekenfonds biedt verplicht dezelfde wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering aan. Die omvat de terugbetaling van uw gezondheidszorgen (dokterskosten, geneesmiddelen, ziekenhuisopnames…) en de uitbetaling van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of tijdens zwangerschapsverlof. Daarnaast bieden de ziekenfondsen een pakket aan diensten en voordelen aan. Daar kunnen de verschillen aanzienlijk zijn. Welke aanvullende voordelen voor u interessant zijn, hangt af van uw gezondheidstoestand, de gezinssituatie en de levensfase. Vergelijk die voordelen met het lidgeld dat u betaalt. Om van ziekenfonds te veranderen volstaat het uw nieuwe ziekenfonds te contacteren. Dat zal alle formaliteiten regelen.

15. Doe aan vermogensplanning en evalueer regelmatig

Aan wie wilt u welke goederen schenken of nalaten? Een goede successieplanning is doorgaans een combinatie van formules. Denk maar aan een testament waarmee u uw laatste wilsbeschikking op papier zet, aan een huwelijkscontract waarin u afspraken maakt met uw partner over de verdeling bij een overlijden of een echtscheiding, of aan de gesplitste aankoop waardoor u uw kinderen betrekt bij de aankoop van een tweede verblijf. Met een schenking geeft u al een stuk van uw bezittingen tijdens uw leven weg. Vanuit fiscaal standpunt is een schenking interessanter dan een erfenis.

Hebt u al een vermogensplanning uitgewerkt? Evalueer regelmatig of die nog altijd aan uw wensen voldoet. Hou ook rekening met de evoluerende wetgeving. Zo heeft de Vlaamse regering aangekondigd dat in de loop van 2020 het duolegaat afgeschaft wordt. Die erfenisconstructie was populair bij mensen die geen of alleen verre familie hebben. Vanaf 2021 wordt het wel mogelijk via een ‘vriendenerfenis’ fiscaal voordeliger na te laten aan een ver familielid, vriend of buur. Daarnaast wil de Vlaamse regering mensen aanmoedigen een schenking van roerende goederen zoals geld of juwelen te laten registreren en dus schenkbelasting te betalen. Op een handgift moet geen schenkbelasting betaald worden, maar als de schenker binnen drie jaar overlijdt, moet wel erfbelasting betaald worden. De Vlaamse regering wil die ‘verdachte’ periode op vier jaar brengen.

16. Kom in het reine met uw fiscale zonden

Hebt u nog zwart geld te witten? De regularisatieronde voor de Vlaamse bevoegdheden loopt eind 2020 af. Voor ontlopen federale belastingen is geen einddatum voorzien.

De Vlaamse fiscale regularisatie geeft de mogelijkheid om niet correct aangegeven Vlaamse erf- en registratiebelastingen te regulariseren.

Wie geld regulariseert, moet een ‘prijs’ betalen, boven op de normale belasting. De tarieven verschillen naargelang erfbelasting of andere belasting moet worden geregulariseerd. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen verjaarde en niet-verjaarde bedragen.

17. Bouw een extra pensioenkapitaal op

Op mypension.be kunt u nagaan hoe hoog uw wettelijk pensioen zal zijn en hoeveel pensioenkapitaal u via uw werkgever hebt opgebouwd. Als dat bedrag tegenvalt, moet u zelf een appeltje voor de dorst opbouwen. Een fiscaal vriendelijke manier zijn stortingen in een pensioenspaarfonds of -verzekering. Stortingen tot 990 euro (bedrag voor 2020) leveren een belastingvoordeel van 30 procent op. U kunt ook meer sparen: tot 1.270 euro, zij het tegen een lager belastingvoordeel van 25 procent.

Doet u al aan pensioensparen en bouwt u weinig of geen pensioenkapitaal op met een pensioenplan van uw werkgever? Met het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) kunt u op eigen initiatief via uw werkgever een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen. Daarbij stort uw werkgever maandelijks een deel van uw nettoloon aan de verzekeraar of de pensioeninstelling van uw keuze. De stortingen geven recht op een belastingvermindering van 30 procent.

18. Hou de balans tussen werk en privé in evenwicht

Wilt u het professioneel wat rustiger aan doen om een gezond evenwicht tussen werk, gezin en vrije tijd te vinden? Werknemers en ambtenaren hebben verschillende mogelijkheden om gedurende een bepaalde periode wat minder of helemaal niet te werken. In veel gevallen kunt u een onderbrekingsvergoeding van de RVA krijgen, eventueel aangevuld met een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Een eerste formule is tijdskrediet voor wie in de privésector werkt en het Vlaams zorgkrediet voor ambtenaren. Daarmee kunt u uw loopbaan voltijds of deeltijds onderbreken om voor iemand te zorgen of een opleiding te volgen.

Voorts zijn er verlofstelsels die gebonden zijn aan een specifieke reden. Die ‘thematische’ verlofstelsels zijn ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorg en verlof voor medische bijstand. In de loop van 2020 zullen erkende mantelzorgers de mogelijkheid krijgen om mantelzorgverlof te nemen.

19. Krik het huurrendement op

De lage rente trekt steeds meer mensen over de streep om in vastgoed te investeren. Omdat huurcontracten doorgaans voor een langere looptijd afgesloten worden, is het belangrijk dat de huurprijs mee-evolueert met de stijgende kosten voor het levensonderhoud. Tenzij de indexering uitdrukkelijk uitgesloten is in het huurcontract kan de verhuurder één keer per jaar de huurprijs aanpassen aan de inflatie, en wel op de jaarlijkse verjaardag van het huurcontract.

Vlamingen die vanaf Nieuwjaar lenen voor hun gezinswoning kunnen niet langer van het belastingvoordeel van de woonbonus genieten. Maar aan het belastingvoordeel voor wie leent voor een tweede verblijf of een huis, appartement of handelspand om te verhuren is niets veranderd. De betaalde intresten leveren altijd een belastingvoordeel op. Hoeveel belastingvoordeel u uit de kapitaalaflossingen kunt halen hangt af van of u nog een lening hebt lopen en van het tijdstip waarop u die lening bent aangegaan.

20. Geniet van uw centen

Vergeet niet dat u met geld leuke dingen en ervaringen kunt kopen. We wensen u een jaar vol momenten van groot en klein geluk, zonder financiële kopzorgen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud