Netto Het antwoord op al uw geldvragen

5 lichaamsdelen die uw wachtwoord vervangen

Deuren openen met een vingerafdruk of irisscan, geld afhalen door uw handpalm te laten zien, een auto die enkel start indien u daar bevoegd voor bent,... U mag het dan wel futuristisch vinden, biometrische identificatie is naderbij dan u denkt.

(netto) - U kent het fenomeen biometrie waarschijnlijk vooral uit films. Niets in de handen, niets in de mouwen, om toegang te krijgen tot kluizen of computers heeft men voldoende aan het eigen lichaam. Biometrie staat immers voor het identificeren of authenticeren door middel van unieke, persoonlijke kenmerken zoals een vingerafdruk, een irisscan of zelfs het bloedvatenpatroon van de handpalm.

De algemene voordelen zijn voor de hand liggend. U hoeft geen kaart of sleutel meer bij te hebben en als u de neiging hebt gemakkelijk codes en paswoorden te vergeten, dan vormt dat niet langer een probleem. Bovendien zijn vervalsingen en diefstallen binnen de biometrie veel moeilijker te realiseren. Voor bedrijven en instellingen die van een biometrisch systeem gebruik maken vervalt bovendien de administratieve kosten die verbonden zijn aan het distribueren van kaarten en het vervangen van verloren geraakte kaarten. Anderzijds ligt het onderwerp wel gevoelig. Op dergelijke manier toegang verschaffen betekent immers dat er een databank met biometrische gegevens moet worden aangelegd en daar moet u uitdrukkelijk uw toestemming voor geven. Het spreekt voor zich dat men de data optimaal moet beveiligen en de wet op de privacy dient te respecteren. Verificatie – waarbij u een document of kaart krijgt met daarop uw gegevens zodat men kan nagaan of u bent wie u beweert te zijn – kan dan weer wel.

1. Vingerafdruk

De meest gekende vorm van biometrische identificatie is de vingerafdruk. Deze markt is intussen volwassen geworden en wordt wereldwijd toegepast. Dat de prijs vergelijkbaar is met een klassiek kaartleessysteem is daarbij uiteraard doorslaggevend. Toch zijn er enkele niet te verwaarlozen nadelen. Wanneer uw vingerafdruk wordt gelezen, laat u een traceerbaar spoor na en dat kan gekopieerd worden. Bovendien neemt de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van vingerafdrukken af bij ouderen.

Dit houdt de voorstanders echter niet tegen. Zo eist Europa – gestuurd door de VS en hun strijd tegen het terrorisme – dat reispaspoorten in de toekomst voorzien worden van vingerafdrukken en een duidelijke, heldere foto. In België start de verdeling van deze nieuwe paspoorten in de zomer van 2010. Vanaf oktober volgend jaar zouden deze immers verplicht zijn voor reizen naar de VS. Een voordeel is dan weer dat heel wat luchthavens de voorbije jaren geïnvesteerd hebben in e-gates, waardoor reizigers met een biometrisch paspoort veel sneller doorheen de controle kunnen.

2. Irisscan

Doordat een hoger aantal punten gecontroleerd wordt, is het scannen van de iris een van de betere technologieën. Toch is het nooit echt doorgebroken, doordat de lezer heel duur is en er problemen kunnen optreden ten gevolge van direct zonlicht. In bepaalde luchthavens zoals Schiphol wordt het echter wel toegepast om frequent flyers sneller door de douane te laten gaan. Grootste moeilijkheid is dat men mensen moet instrueren hoe precies in de scanner te kijken.

3. Spraakherkenning

Elektronische detectie van de karakteristieken van de stem kan in theorie ook, maar wordt in de praktijk bijna niet toegepast. Het is namelijk niet altijd mogelijk storend omgevingsgeluid af te sluiten. Mede hierdoor ligt het aantal valse verwerpingen bij deze techniek nog vrij hoog.

4. Gezichtsherkenning

3D-herkenning van de gelaatstrekken met behulp van een webcam en software is eveneens een mogelijkheid. Een lezer kost echter tot vijf keer meer dan een lezer voor vingerafdrukken en de technologie is in vergelijking niet veel beter. Toch wordt ook dit systeem toegepast in de praktijk. In de luchthaven van Lissabon wordt na het elektronisch lezen van het paspoort een foto genomen van de reiziger. Het systeem berekent de afstand tussen de ogen en bekijkt de vorm van de oogleden. Deze gegevens worden vergeleken met die op het paspoort om de identiteit van de reiziger te verifiëren.

5. Aderpatroonherkenning

De recentste ontwikkeling op vlak van biometrie is het herkenningen van het bloedvatenpatroon in een vinger of handpalm. Door foto’s te nemen in bijna-infrarood licht zijn de aderen zichtbaar als donkere patronen en dit netwerk is voor iedereen uniek. Bovendien wijzigt het aderpatroon niet met ouder worden en is contact met een oppervlak niet noodzakelijk.

Voornamelijk in Japan hebben al heel wat banken voor deze oplossing gekozen. Er zijn echter ook andere toepassingen mogelijk. Zo besloot de Graduate Management Admission Council (GMAC) gebruik te maken van bloedvatenpatroonherkenning om fraude tegen te gaan. Elk jaar organiseert deze Amerikaanse non-profit organisatie examens in een honderdtal landen namelijk examens om zo uit te maken welke kandidaten een MBA-programma mogen volgen. Professionele bedriegers vroegen in het verleden een paar duizend dollar om die erkenning voor u te behalen, maar dankzij de authentificatietechnologie PalmSecure van Fujitsu zult u het nu dus echt zelf moeten doen.

Hebt u vertrouwen in biometrie?
Twee derden van de wereldbevolking vertrouwt biometrische technologie voor identificatie. Dat blijkt uit de derde Global Security Index (september 2008), een onderzoek van informaticadienstenleverancier Unisys. Algemeen staat men het meest open voor identificatie via vingerafdrukken (67%), al gelooft men ook in minder bekende oplossingen zoals scans van het gezicht (44%) of van bloedvaten in de handen (38%).

De Security Index geeft een beeld van hoe veilig men zich voelt, op een schaal van 0 tot 300, waarbij 300 een maximale score voor angst is. Met een score van 96 behoren de Belgen tot de meest relaxte Europeanen wat hun veiligheidsgevoel betreft. Samen met Nederland (87) en Frankrijk (89) ligt ons land daarmee ver onder het Europese gemiddelde van 114. Opmerkelijk is het feit dat België het meeste vooruitgang boekte. In augustus 2007 lag onze score namelijk nog op 131.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud