Netto Het antwoord op al uw geldvragen

9 op de 10 bedrijven registreerden aandeelhouders nog niet

De registratie in het UBO-register loopt vertraging op. Slechts 12 procent van de bedrijven die zich moet registreren tegen eind september heeft dat al gedaan. Met een nieuwe vragenlijst en een sensibiliseringscampagne wil de FOD Financiën het gat dichtrijden.

Het UBO-register werd in oktober 2018 in het leven geroepen en moet de mogelijkheid bieden eenvoudig te achterhalen wie de begunstigden zijn van vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Europa verplicht elke lidstaat zo'n databank op te richten om terroristen sneller op te sporen en witwassen te bestrijden.

De invoering van het UBO-register wordt door veel ondernemingen met een zucht onthaald. Het verzwaart nog maar eens de administratieve rompslomp.
Julie De Roy
Moore Stephens

'Vandaag zijn slechts 83.000 van de naar schatting 675.000 bedrijven geregistreerd', luidt het bij de FOD Financiën. Er zijn verschillende redenen waarom de registratie zo traag op gang komt. Ten eerste waren er begin dit jaar enkele technische problemen met de registratietool. Zo hebben mandatarissen, zoals boekhoud- en advocatenbureaus die in opdracht van de bedrijven registreren, pas sinds begin 2019 toegang. 'Ook kunnen registraties waar tussenpersonen bij te pas komen pas sinds enkele weken gefinaliseerd worden', zegt Mathieu Roelens van accountant- en auditkantoor Vandelanotte.

Daarnaast zijn er ook nog enkele onduidelijkheden in de toepassing. Het gaat dan onder meer over aandelen waarvan de vermogensrechten in de huwgemeenschap vallen of over buitenlandse aandeelhouders. De FOD Financiën publiceert vrijdag een nieuwe update van de vragenlijst om die onduidelijkheden toe te lichten.

Uitstelgedrag

Voorts wijzen boekhoudkantoren ook uitstelgedrag als belangrijke reden aan. 'De invoering van het UBO-register wordt door veel ondernemingen met een zucht onthaald. Het verzwaart nog maar eens de administratieve rompslomp. Om die reden staat het UBO-register bij hen nog niet hoog op de prioriteitenlijst', zegt Julie De Roy van de consultant Moore Stephens.

Zeker voor vzw's dreigt de registratie een zware klus te worden, want van die verenigingen worden zowel de oprichters, de leden van de raad van bestuur als de personen met zeggenschap als uiteindelijke begunstigden ('Ultimate Beneficial Owners') bestempeld. 'In sommige gevallen kan dat oplopen tot 20 natuurlijke personen die moeten geregistreerd worden', zegt Roelens. Van de 83.000 geregistreerde bedrijven bedraagt het gemiddeld aantal begunstigden per bedrijf 3,5, leren cijfers van de overheidsdienst.

De FOD Financiën plant eind augustus een sensibiliseringscampagne om bedrijven bewust te maken van de noodzaak tot registratie. Wie eind september niet geregistreerd is, riskeert een boete. Die kan oplopen van 250 tot 50.000 euro. Begin dit jaar verlengde minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) de termijn voor registratie al van eind maart tot eind september.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud