Netto Het antwoord op al uw geldvragen

De adders onder het gras van gratis financiering

Een auto kopen en daarvoor een gratis lening krijgen? Het klinkt aantrekkelijk en steeds meer autoverdelers pakken ermee uit. Maar let op voor addertjes onder het gras bij gratis financiering.
Een auto kopen en daarvoor een gratis lening krijgen? Het klinkt aantrekkelijk en steeds meer autoverdelers pakken ermee uit.

De autoproducent Skoda maakt dezer dagen reclame voor de gratis financiering die ze biedt bij aankoop van een wagen. ‘0 procent financieringskosten’, klinkt het. Verrassend is dan ook de laatste zin in de reclamespot: ‘Geld lenen kost ook geld’.

Vanwaar die dubbele boodschap? ‘De waarschuwing is een verplichting in de wetgeving als er sprake is van financieringskosten. Bij een gratis financiering is de disclaimer in principe niet noodzakelijk, maar we voegen die altijd veiligheidshalve toe in onze reclames’, zegt Vincent Struye, woordvoerder van Skoda Import. Hij benadrukt dat de financiering wel degelijk gratis is. ‘Het aankoopbedrag van de wagen wordt gespreid over maximaal 48 maanden, zonder rente, en er zijn geen bijkomende kosten’, zegt hij.

Skoda is lang niet de enige autoverdeler die uitpakt met gratis financiering. Vooral in de aanloop naar het autosalon zie je dat soort reclame steeds meer. Maar voor u zomaar op het aanbod ingaat, houdt u het best rekening met enkele belangrijke aandachtspunten.

1. Wat met kosten?

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP), dat bij elk kredietaanbod vermeld moet worden, drukt de kosten van het krediet uit in een percentage per jaar. In dat percentage is niet alleen de debetrente opgenomen. Ook dossierkosten, beheerskosten, commissies voor de kredietbemiddelaars, kredietkaartkosten en kosten van verplichte verzekeringen behoren daartoe. Als er dus sprake is van een JKP van 0 procent, dan betekent dat dat er geen van de genoemde kosten zijn.

Het JKP is onderworpen aan een maximum. Als het kredietbedrag hoger ligt dan 5.000 euro, dan mag het JKP niet hoger liggen dan 10,5 procent. Let op, niet alle kosten zijn per definitie kredietkosten. Er kunnen ook kosten zijn die buiten het JKP vallen. Voorbeelden zijn kosten van niet-verplichte verzekeringen, kosten van wanbetaling (verwijlintresten) of de wederbeleggingsvergoeding.

2. Lagere korting?

De 0 procent financieringsrente kan aantrekkelijk lijken, maar het kan ook betekenen dat de verkoper daardoor geen extra kortingen meer geeft. Zo kan het in sommige gevallen gebeuren dat u per saldo een betere zaak doet als u kiest voor de verkoper die een fikse korting biedt dan als u kiest voor de verkoper met de gratis lening.

Ook bij dezelfde verkoper kan er een verschil zijn. Zo zou u met een gratis financiering al snel geneigd kunnen zijn om te kiezen voor een periodieke betaling in plaats van voor een volledige betaling in cash. De verkoper mag bij een financieringsrente van 0 procent immers geen korting geven aan kopers die contant betalen. ‘Al is dit uiteraard niet altijd na te gaan’, luidt het bij de FOD Economie. Een voorbeeld van dat laatste is wanneer een autoverkoper een lagere prijs geeft voor de auto die u inlevert als u kiest voor financiering. ‘Het is daarom beter eerst te onderhandelen over de prijs en een eventuele overname vooraleer u over krediet begint’, is het advies van FOD Economie.

3. Kredietwaardig?

Als u kiest voor een financiering, dan is er sprake van een kredietopening. Dat betekent dat de verkoper u moet screenen op uw kredietwaardigheid. Enerzijds is hij verplicht de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen. Daarin vindt hij alle kredieten die u hebt afgesloten. Anderzijds is hij verplicht zich voldoende te informeren over de mate waarin u zal kunnen terugbetalen. ‘De wet bepaalt niet concreet wat er gevraagd moet worden aan de consument of op basis van welke criteria een krediet geweigerd moet worden’, luidt het bij de federale overheidsdienst Economie. Algemeen moeten de kredietgever en kredietbemiddelaar (eventueel een verkoper) alle documenten opvragen die ze nodig achten om te kunnen oordelen over de kredietwaardigheid van de consument.

‘De kredietgever mag geen kredietcontract sluiten als hij, gelet op de gegevens waarover hij zou moeten beschikken, redelijkerwijze moet aannemen dat de consument niet in staat zal zijn het krediet af te lossen zoals overeengekomen’, luidt het bij de FOD Economie. In de toekomst dreigen die voorwaarden strenger te worden. In het wetsontwerp dat de regeringDi Rupo deze week op tafel legde en waar mogelijk nog wijzigingen op komen, kan bijvoorbeeld geen krediet meer verstrekt worden als de consument met één van zijn kredieten een betalingsachterstand heeft.

4. Het blijft een lening

Een gratis lening blijft een lening. Als u op een bepaald moment niet meer in staat bent de lening af te lossen, dan worden u verwijlintresten aangerekend. Die zijn niet langer gratis en de kosten ervan kunnen hoog oplopen. Denk dus twee keer na. Let ook op met uitgestelde betalingen. Die zogenoemde balloon-contracten bieden u de mogelijkheid de wagen te kopen en pas na bijvoorbeeld één jaar het volledige bedrag neer te tellen. Ook dat is verleidelijk, maar het wordt een groot probleem als u twaalf maanden later niet in staat bent het bedrag op tafel te leggen.

Het voorgaande toont aan dat men zich beter niet zomaar laat verleiden tot gratis financiering. De 0 procent rente kan een vals gevoel van veiligheid bieden omdat ze de perceptie creëert dat u niet echt leent. Niets is echter minder waar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud