×

Extra nettoloon voor iedereen

Geen lagere uitkering voor wie alleen huis deelt

  • 20 oktober 2017 16:49

Vrienden die samen huren om zo de kosten te drukken, mogen door de RVA niet langer als samenwonenden beschouwd worden.