netto

Slimme stroommeters vanaf 1 januari ingevoerd

©ANP

De Vlaamse regering heeft de invoering van de slimme meter definitief goedgekeurd. Het ontwerpdecreet kan nu naar het parlement, waarna de uitrol kan beginnen op 1 januari volgend jaar.

De lancering van de slimme energiemeter werd al lang aangekondigd, maar kreeg vrijdag definitief groen licht van de Vlaamse regering.

De digitale meter vervangt de traditionele draaiteller en wordt opgelegd door Europa. Net zoals een traditionele teller, meet de slimme meter het verbruik van gas en elektriciteit. Dankzij de ingebouwde communicatietechnologie kan de meter ook gegevens verzenden of ontvangen. Verder kan de consument zien hoeveel gas of elektriciteit hij die dag, die week of die maand precies verbruikt.

Een belangrijk neveneffect is dat de verbruiker wordt aangemoedigd om zuiniger om te gaan met energie. Op termijn moeten de meters ook nieuwe tariefsystemen toelaten, waarbij de consument bijvoorbeeld zijn wasmachine laat draaien op een moment dat elektriciteit het goedkoopst is.

De digitale meter maakt het voor de netbeheerders mogelijk om het verbruik op afstand te lezen. Consumenten moeten geen meterstanden meer doorsturen. Energiefraude krijgt nauwelijks nog een kans.  Ook voor de netbeheerders houden de toestellen, om allerhande redenen, een kostenbesparing in.  

Plaatsingskosten

Vanaf volgend jaar zal Fluvius - de fusie van netbeheerders Eandis en Infrax - de digitale meters beginnen plaatsen. Overigens waren er vorig jaar al 41.000 slimme meters geplaatst in het kader van proefprojecten. 

Alleen wie zelf een nieuwe digitale meter vraagt of een nieuwe meter nodig heeft voor aanpassingen aan de woning, betaalt voor de plaatsing. 'Alle andere plaatsingen betalen de netbeheerders', zo meldt Tommelein. Die kosten worden volgens het persbericht "gesolidariseerd". Dat houdt in dat de kosten worden doorgerekend aan alle verbruikers via de distributienettarieven.

De Vlaamse regulator VREG berekende de impact op de huishoudens, in het geval van een invoering gespreid over 20 jaar, op gemiddeld 15 euro per jaar voor elektriciteit en 12 euro per jaar voor gas.

Volgens de VREG-analyse brengen de nieuwe meters de samenleving anderzijds 440 miljoen euro op.

Zonnepanelen

Bij de eigenaars van zonnepanelen rees eerder ongerustheid over de vraag of zij met de komst van de slimme meters de bestaande compensatieregeling behouden. Het bestaande vergoedingssysteem is gebaseerd op de terugdraaiende teller zodat eigenaars van zonnepanelen slechts voor hun nettoverbruik betalen. De digitale meter draait niet terug, maar registreert zowel de injectie als de afname.

Al wie zonnepanelen installeert tot en met 31 december 2020 zal de compensatietregeling verbonden aan de terugdraaiende teller gedurende 15 jaar behouden, zo verzekert de Vlaamse regering. De elektriciteit die zonnepanelenbezitters op het distributienet zetten, wordt in mindering gebracht van hun verbruik, net zoals bij terugdraaiende tellers. 

Voor nieuwe installaties vanaf 1 januari 2021 moet er een alternatief systeem van vergoeding worden uitgewerkt. Daarbij zouden particulieren hun elektriciteit gewoon verkopen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect