netto

Vergoeding bij foute inschatting energieverbruik van uw woning

Ook landmeters moeten zich verzekeren voor fouten of vergissingen, bijvoorbeeld als ze de oppervlakte van een bouwgrond verkeerd zouden schatten. ©SV

De federale regering verplicht alle dienstverleners in de bouw om zich voor vergissingen te verzekeren. Een verkeerde schatting door een landmeter-expert? Of een foutief attest over het energieverbruik van uw woning? Voortaan zal de eigenaar kunnen aankloppen bij een verzekeraar om de schade te vergoeden.

Architecten zijn al lang verplicht om zich te verzekeren voor ernstige gebreken die de stevigheid, stabiliteit of de waterdichtheid van uw woning in het gedrang brengen. Denk aan een doorbuigend dak, opstijgend vocht of het gebruik van bedenkelijk beton waarop uw woning steunt. Voor dat soort grove gebreken kunt u de architect gedurende tien jaar aansprakelijk stellen. Die termijn begint te lopen van zodra u de bouwwerken aanvaardt. 

Vorig jaar besliste de federale regering om ook aannemers te verplichten om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, althans voor werken aan woningen en appartementen. Ook die verzekering slaat enkel op problemen met de stabiliteit, de stevigheid en de waterdichtheid van de woning.  Die verplichting gaat in vanaf begin juli. 'Er komt een centrale databank waar men kan nagaan of de aannemer is verzekerd', zegt Kris Baeten, directeur van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV).  

Deze morgen besliste de regering om alle dienstverleners in de bouw de verplichting op te leggen zich te verzekeren voor fouten of vergissingen in hun analysesDie verplichting geldt voor alle bouwactoren die hoofdzakelijk intellectuele diensten verrichten, zoals architecten, landmeters, studiebureaus, veiligheidscoördinatoren, energie-certificateurs, ingenieurs of interieurarchitecten. 

'Bedoeling is dat de consumenten beter beschermd worden. Als er problemen rijzen door de adviezen van deze dienstverleners, zal de consument vergoed worden', zegt Kris Peeters ( CD&V), de federale minister van Economie. Het wetsontwerp komt er op initiatief van Peeters en de federale minister van kmo's , Denis Ducarme ( MR). 

Verkeerde schattingen

De verzekering is niet alleen nuttig voor fouten of vergissingen van architecten.

Zo'n verzekering kan ook nuttig zijn als een landmeter-expert een vergissing maakt bij het opmeten van een terrein, zodat u een terrein koopt dat kleiner is dan geraamd. 'De verzekeraar zal dan tussenkomen om de koper te vergoeden', illustreert Peeters.

Of nog: Als de energieprestatie van een woning hoger blijkt te zijn dan het energieprestatiecertificaat ( EPC-attest) aangeeft. Als u had geweten dat de door u aangekochte woning zo energieverslindend was, dan had u misschien niet gekocht. Ook dan zult u zich tot een verzekeraar kunnen wenden om de schade te vergoeden. 

Ander voorbeeld: Een vergissing van een studiebureau over de verwarming, de ventilatie of de airconditioning, waardoor de eigenaar van het gebouw de installatie volledig moet vervangen. De eigenaar zal de kosten kunnen verhalen op de verzekeraar.

Voor alle gebouwen

De verzekering heeft betrekking op alle onroerende werken, ongeacht of het gaat om de bouw van een huis, een kantoorgebouw, een flat, een brug of een weg. 

Om misbruiken te vermijden, worden overschrijdingen van het budget of fouten in de kostenberekening uitgesloten van de verzekering. 

Het is nog niet duidelijk wanneer de verplichting om een verzekering af te sluiten effectief in werking treedt. De ministerraad keurde het ontwerp deze morgen goed. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect