netto

Wat verandert voor uw geld in mei?

Mei brengt heel wat ingrijpende veranderingen voor uw geld teweeg. Verzekerden worden beter beschermd en de databank waar alle bankrekeningen van alle Belgen verzameld worden, wordt raadpleegbaar.

De fiscus krijgt toegang tot een register van bankrekeningen

Vanaf 1 mei krijgt de fiscus onder voorwaarden toegang tot een databank die toont bij welke banken u een rekening hebt. Die databank bevat al uw Belgische rekeningen. Gaf u in uw belastingaangifte van 2012, 2013 en/of 2014 aan dat u een buitenlandse rekening had, dan mag u vanaf november een brief van de federale overheidsdienst Financiën verwachten met het verzoek het rekeningnummer, de financiële instelling en het land van oorsprong van die rekening te bezorgen aan de Nationale Bank. Dat laatste is cruciaal. De databank is weliswaar bedoeld voor de fiscus, maar die mag de databank enkel onder strikte voorwaarden raadplegen, bijvoorbeeld bij bewijzen van belastingontduiking, en door een beperkt aantal personen.

Lees ook: Databank met al uw rekeningen raadpleegbaar Verzekerden beter beschermd

Verzekerden beter beschermd

Sinds 30 april biedt de wet u extra bescherming voor uw verzekeringsproducten. Verkopers van die producten moeten kunnen bewijzen dat ze uitsluitend in uw belang handelen. De MiFID IIregels zijn nog een uitloper van de financiële crisis. Een van de maatregelen die toen werden genomen is een Europese richtlijn (MiFID), die banken strenge regels oplegt bij de verkoop van producten. Gaandeweg groeide op Europees niveau de overtuiging dat de MiFID-gedragsregels ook in de verzekeringssector opgelegd moesten worden. De Belgische wetgever heeft echter niet gewacht op die Europese regelgeving en heeft met de Twin Peaks II-wet van 30 juli 2013 de principiële beslissing genomen om de gedragsregels toe te passen op de verzekeringssector. Vervolgens wet dat  in drie Koninklijke Besluiten gegoten, die begin maart werden gepubliceerd. Volgens sectorfederatie Assuralia is de implementatieperiode veel te kort. Toezichthouder FSMA, die de bevoegdheid krijgt om na te gaan of de sector de regels toepast, toont begrip voor het feit dat de aanbieders van verzekeringsproducten nog niet klaar zijn. ‘We zijn er ons van bewust dat verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen nog een aantal noodzakelijke aanpassingen moeten doorvoeren. We zullen daar rekening mee houden in onze werkzaamheden’, zegt woordvoerder Jim Lannoo.

De nieuwe regels houden in dat verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen meer informatie moeten verschaffen over hun producten. Zo moet de klant bijvoorbeeld weten welke vergoeding de tussenpersoon opstrijkt als hij een verzekeringsproduct aan de man brengt. Verder hebben verkopers van verzekeringsproducten ook een zorgplicht. Ze moeten op elk moment kunnen aantonen dat ze volledig in het belang van de klant hebben gehandeld. FSMA kan stevige sancties opleggen als die regels niet nageleefd worden. De toezichthouder beschikt hierbij ook over de mogelijkheid om aan mystery shopping te doen.

Dienstencheques van 8,5 euro niet langer geldig

Uw dienstencheques van 8,50 euro zijn niet meer geldig. Hebt u er nog in uw kast liggen, dan kunt u die omruilen voor cheques van 9 euro, maar dan moet u wel het prijsverschil van 0,50 euro betalen, plus administratiekosten van 0,25 euro per papieren cheque. Ruilt u om naar elektronische cheques, dan zijn er geen administratieve kosten.

Derdebetalerssysteem wordt toegankelijk voor chronisch zieken

Mensen met het statuut chronisch zieken (circa 500.000 patiënten) krijgen vanaf 1 mei toegang tot het derdebetalerssysteem. Dat hebben Solidaris en het kabinet van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx maandag bekendgemaakt. Aanvankelijk zou het systeem pas tegen 1 januari 2015 worden uitgebreid tot chronisch zieken, maar de verzekeringscommissie van het RIZIV heeft maandag beslist om dat te vervroegen.

Het statuut van chronisch zieke werd in het leven geroepen in het kader van het plan ‘Prioriteit aan de chronisch zieken’ van de minister. Het omvat drie categorieën patiënten: patiënten met uitgaven van minstens 300 euro per kwartaal, over een periode van 8 opeenvolgende kwartalen; patiënten die recht hebben op het ‘forfait voor chronische zieken’, en patiënten die over een attest van een specialist beschikken waaruit blijkt dat ze lijden aan een zeldzame aandoening of een weesziekte.

De erkenning van het statuut zorgt ervoor dat de patiënten automatisch bepaalde rechten genieten, zoals een betere terugbetaling van het remgeld via de Maximumfactuur en de toegang tot het sociaal derdebetalerssysteem. Dankzij dat systeem hoeft de patiënt zijn medische kosten niet meer voor te schieten.

Uitbreiding van het recht tot inschakelingsuitkeringen

Het recht op inschakelingsuitkeringen is sinds begin 2012 beperkt tot 3 jaar. Maar vanaf 1 mei wordt de duur van dat recht met twee jaar verlengd voor jongeren met medische of mentale problemen.

Op 1 januari 2012 werd de wachttijd voor afgestudeerde jongeren zonder job omgezet in een beroepsinschakelingstijd. Ze krijgen daardoor recht op inschakelingsuitkeringen die in principe beperkt zijn tot 3 jaar.

Maar een koninklijk besluit bepaalt dat die regeling vanaf donderdag wordt versoepeld. De duur van het recht wordt met twee jaar verlengd voor jongeren die al deeltijds werken en voor bepaalde kwetsbare groepen.

Het gaat om jonge werknemers die deeltijds werken en een inkomensgarantie-uitkering genieten op basis van de inschakelingsuitkering, jonge werkzoekenden met ernstige, acute of chronische medische, psychische of psychiatrische problemen, en jonge werknemers die een blijvende arbeidsongeschiktheid vertonen van minstens 33 procent.

De inschakelingsuitkeringen kunnen bekomen worden na de zogenaamde beroepsinschakelingstijd die 1 jaar duurt.

Mobiel betalen met Bancontact

Na een testfase in 2013 waaraan 40.000 Belgen spontaan deelnamen, zal de Bancontact-app vanaf 15 mei beschikbaar zijn voor betalingen tussen Belgen. U kunt met de app ook online en bij handelaars betalen.

De applicatie is verbonden met een door de gebruiker gekozen Bancontact/Mr. Cash-kaart. De betalingen gebeuren aan de hand van een QR-code en worden onmiddellijk gedebiteerd op een zichtrekening (met een maximum van 125 euro per transactie). U kunt de betalingen opvolgen via de gewone rekeninguittreksels.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect