Welke hap neemt uw student uit uw budget?

©Belgaimage

Een kotstudent kost u dit jaar 12.640 euro. Gaat uw student niet op kamers, dan blijft het kostenplaatje beperkt tot 8.168 euro.

Of uw kind nu op kot gaat of niet : Het inschrijvingsgeld is een onvermijdelijke uitgave. Heeft de student geen studiebeurs, dan bedraagt de prijs 922 euro voor het academiejaar 2018-2019.

Afhankelijk van de gezinssituatie en het inkomen kan een student een studietoelage krijgen. In dat geval bedraagt het inschrijvingsgeld 109 euro.

Daarnaast bestaat nog het statuut van bijna-beursstudent voor gezinsinkomens die maximaal zo’n 3.000 euro boven de grens voor een beursstudent uitkomen. Die studenten betalen een inschrijvingsgeld van 484 euro.

Cursussen

Het bedrag dat studenten voor hun cursussen betalen, is afhankelijk van de studierichting die ze volgen. Volgens berekeningen van het Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) aan de Thomas More-hogeschool betaalt een student gemiddeld 294 euro per academiejaar voor zijn cursussen.

Hoeveel moet u sparen om uw kind te laten studeren?

Met deze simulaties weet u waar u aan toe bent.

Bij de geboorte kunt u moeilijk weten of uw kind later een bacheloropleiding, een master of geen hogere studies zal volgen. Laten we voor de zekerheid voor de langste opleiding kiezen en ervan uitgaan dat u de studies van uw kind vijf academiejaren moet financieren. Op basis van de cijfers van het Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) van Thomas More kost een kotstudent in dat scenario vandaag 30.095 euro en een pendelstudent 9.325 euro. Hoeveel moet u dan opzijzetten als uw kind in 2018 geboren werd en hoeveel als het dit jaar twaalf is geworden? DS

Sparen vanaf de geboorte

Uw kind werd dit jaar geboren en u kiest ervoor meteen een spaarpot voor zijn hogere studies aan te leggen. U wilt tot het einde van de vijfjarige opleiding, dus 23 jaar lang, elke maand een bedrag opzijzetten.

> Op kot

Tegen 2041 zult u gecorrigeerd voor inflatie 47.456 euro aan de kant moeten hebben. Rekening houdend met een spaarrente van 0,11 procent moet u daarom maandelijks 170 euro sparen.

> Pendelstudent

De 9.325 euro die een pendelstudent kost, is na de correctie voor inflatie 14.704 euro geworden. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen moet u 23 jaar lang 52 euro per maand sparen.

Sparen vanaf 12de verjaardag

Uw kind is twaalf en ging begin deze maand voor het eerst naar de middelbare school. U neemt zich voor elke maand, tot het einde van een vijfjarige opleiding, een vast bedrag te sparen voor als het naar het hoger onderwijs gaat.

> Op kot

Gecorrigeerd voor inflatie zult u binnen elf jaar 37.419 euro nodig hebben. Rekening houdend met een spaarrente van 0,11 procent moet u maandelijks 282 euro opzijzetten.

> Pendelstudent

Gecorrigeerd voor inflatie kost een vijfjarige opleiding voor een pendelstudent in 2029 11.594 euro. Dat betekent dat u gedurende elf jaar 87 euro per maand moet sparen.

Het CEBUD rekent ook op 162 euro voor het computer- en printbudget en op 285 euro voor studiereizen, stages en eindwerken. De totale rechtstreekse studiekosten komen daardoor uit tussen 1.663 en 849 euro.

Behalve de directe studiekosten zijn er ook indirecte.

Voor de pendelstudent blijven die beperkt tot gemiddeld 192 euro aan vervoerskosten. Voor kotstudenten komt daar nog eens 4.152 euro per jaar bovenop, vooral door de huisvestingskosten.

 

Eigenlijke studiekosten

De totale studiekosten liggen voor een kotstudent tussen 5.206 euro en 6.019 euro per jaar, afhankelijk van het feit of hij een studietoelage heeft. Voor een pendelstudent liggen de kosten tussen 1.052 en 1.865 euro. Het grote verschil zit in de huur van een kot ( zie bijgevoegde tabel). Andere uitgaven zijn bijna gelijklopend. 

Leefkosten

Het CEBUD voegt aan de studiekosten ook nog leefkosten toe. Het gaat over de uitgaven aan onder andere voeding, kleding en ontspanning.

Voorts brengt het centrum kosten voor de kamer die de student thuis bewoont in rekening, al kan je het nut daarvan betwijfelen omdat die kosten er ook zijn als het kind niet verder studeert.

©Mediafin

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect