Zo blijf je content als jobstudent

©Photo News

Binnenkort gaan studenten weer en masse aan het werk. Met deze tips wordt hun vakantiejob echt voordelig.

Geld voor een nieuwe laptop, een avontuurlijke reis of extra zakgeld. Het zijn voor de hand liggende redenen voor een studentenjob. Maar ook de werkervaring is belangrijk. ‘Uit een bevraging bij 250 van onze jobstudenten blijkt dat 68 procent een studentenjob zoekt om werkervaring op te doen’, zegt Jeroen Poels, algemeen directeur van Deltaworx, een uitzendkantoor dat focust op studentenjobs. ‘Meer dan een kwart zoekt bewust naar studentenjobs die in lijn liggen met hun studies. En een op de drie jobstudenten kreeg al eens een vast contract aangeboden.’ Ook opvallend: een op de vijf doet een studentenjob om zijn studies te betalen.

Wat ook de motivatie is, de zomer is de periode bij uitstek voor een studentenjob. Tussen juli en september vorig jaar waren zo’n 445.00 studenten aan het werk. ‘We verwachten dat dat aantal dit jaar nog stijgt door de positieve economische conjunctuur en de nieuwe regelgeving rond studentenarbeid die ondertussen een jaar van kracht is’, zegt Poels. ‘Gemiddeld verdient een jobstudent zo’n 10 à 12 euro per uur, werkt hij zo’n 6,5 uur per dag en 217,3 uur per jaar.’ Vier op de tien jobstudenten werken via een uitzendkantoor.

Werken als jobstudent is voordelig. Het statuut biedt een ruime bescherming en het brutoloon is bijna hetzelfde als het nettoloon, althans voor wie zich aan de spelregels houdt. Een overzicht van wat een verstandige student moet weten.

1. Goede afspraken maken goede vrienden

Jongeren kunnen vanaf hun 15de een studentenjob doen, op voorwaarde dat ze de eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd. Zoniet kunnen ze pas vanaf hun 16de starten. Ook als ze afwisselend leren en werken, kunnen ze een studentenovereenkomst sluiten, maar niet bij de werkgever waar ze hun stage doen.

©Flor Aguilar

Voor een gereglementeerde studentenjob moeten ze een schriftelijke overeenkomst met de werkgever hebben, ten laatste op het moment dat ze beginnen te werken. Daarin moeten onder andere de begin- en einddatum van de job, het loon en het uurrooster staan. Ze kunnen voor maximaal een jaar een overeenkomst sluiten. Als ze langer dan een jaar bij dezelfde werkgever werken, wordt hun overeenkomst als een gewone arbeidsovereenkomst beschouwd.

2. Werk niet meer dan 475 uur per jaar

Hoeveel jongeren met een studentenjob verdienen, hangt af van de functie, de leeftijd en de sector. Het goede nieuws is dat het brutoloon bijna hetzelfde is als het nettoloon. Van het brutoloon wordt enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71 procent afgehouden. Dat voordeel geldt voor maximaal 475 uur per jaar. Die uren zijn vrij te kiezen: tijdens de zomervakantie of in het academiejaar, zolang ze niet op momenten vallen dat er lessen of andere schoolactiviteiten zijn. Jongeren kunnen bij één werkgever blijven of bij meerdere werkgevers aan de slag gaan. Via Student@work kunnen ze checken hoeveel uur ze nog overhebben. Meer dan 475 uur werken is niet verboden, maar vanaf het 476ste uur betalen studenten de gebruikelijke sociale bijdragen van meestal 13,07 procent.

3. Werk buiten de zomer maximaal 240 uur per kwartaal

Ook al kunnen ze vrij kiezen wanneer ze hun 475 uur studentenarbeid presteren, achttienplussers werken het best niet te veel buiten de zomermaanden. Dat heeft met de kinderbijslag te maken. Tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 jaar worden, is de kinderbijslag onvoorwaardelijk. Daarna zijn er voorwaarden. Alleen in de zomervakantie en op voorwaarde dat ze daarna verder studeren, mogen jongeren onbeperkt werken. In het eerste, tweede en vierde kwartaal mogen ze maximaal 240 uur werken. Als ze meer werken, verliezen ze hun kinderbijslag voor het hele kwartaal, dus voor drie maanden.

4. Verdien niet meer dan 6.807 of 8.620 euro

Een studentenjob is een belangrijke inkomstenbron, maar de belangrijkste sponsors blijven vaak de ouders. Als hun kinderen te veel verdienen, kan hen dat zuur opbreken. Zolang jongeren studeren, zijn ze fiscaal ten laste van hun ouders, waardoor die minder belastingen moeten betalen. De voorwaarde is dat hun inkomsten beperkt blijven. Hoeveel ze mogen verdienen, verschilt naargelang de fiscale situatie van de ouders. Zijn die gehuwd of wonen ze wettelijk samen, dan mag hun kind in 2018 niet meer dan 6.807,50 euro verdienen met een studentenjob. Als een ouder alleenstaande is of feitelijk samenwoont, dan ligt het plafond op 8.620 euro. De voorwaarde is dat een jongere geen andere inkomsten heeft dan het loon uit de studentenarbeid en dat hij geen werkelijke beroepskosten inbrengt.

Wat als je in juni afstudeert?

Een studentenjob is er voor studenten. Als je in juni afstudeert, ben je strikt genomen geen student meer. Toch kan je nog een keertje een vakantiejob doen. De RSZ aanvaardt dat je tot 30 september verminderde sociale bijdragen betaalt.

Ook voor de kinderbijslag is er geen probleem. Wel zijn de voorwaarden strikter dan voor andere studenten. Als je je studies stopzet of beëindigt, geldt ook in de laatste zomervakantie een grens van 240 uur. Als je na het secundair onderwijs niet verder studeert, eindigt de laatste zomervakantie eind augustus. In september mag je hoogstens 541,09 euro bruto verdienen als ingeschreven werkzoekende.

Vanwaar komen die bedragen? Om fiscaal ten laste te zijn kijkt de fiscus niet naar de inkomsten, maar naar de nettobestaans-middelen. Die mogen niet meer dan respectievelijk 3.270 en 4.720 euro bedragen. Maar niet alle inkomsten worden als bestaansmiddel geteld. Er wordt geen rekening gehouden met de eerste schijf van 2.720 euro uit een studentenjob. Bovendien mogen kosten afgetrokken worden. Er is sowieso een forfaitaire aftrek van 20 procent, ook als geen kosten worden aangetoond, met een minimum van 450 euro.

Voor kinderen van gescheiden ouders is er een belangrijk aandachtspunt: het onderhoudsgeld. De betaling van een van de ouders voor de opvoedingskosten is voor de fiscus geen inkomen van de andere ouder, maar van het kind zelf. Ook als het dat geld nooit in handen krijgt. Niet het volledige bedrag wordt meegeteld als bestaansmiddel. Er wordt geen rekening gehouden met de eerste schijf van 3.270 euro. Van het overige deel wordt maar 80 procent als bestaansmiddel beschouwd.

Ook de wezenrente, een extra kinderbijslag als een ouder overleden is, is een eigen inkomen. Vorig jaar kwam er goed nieuws: de fiscus houdt geen rekening meer met 3.270 euro aan wezen- en onderhoudsgeld bij de berekening van bestaansmiddelen.

Jongeren moeten altijd zelf een belastingaangifte indienen. Gelukkig staat dat niet synoniem voor belastingen betalen. Ze betalen geen belastingen zolang ze niet meer dan 11.042,86 euro per jaar verdienen. Ze betalen maar belastingen zodra ze meer inkomsten hebben dan de zogenaamde belastingvrije som. Voor wie beperkte inkomsten heeft, is dat 7.730 euro. Niet de bruto-inkomsten van de studentenjob worden aan dat grensbedrag afgetoetst, wel een nettobedrag na aftrek van beroepskosten. Jongeren hebben de keuze tussen een forfaitaire kostenaftrek of de werkelijk gemaakte kosten. Rekening houdend met het kostenforfait blijven ze met een inkomen van 11.042,86 net onder de belastingvrije som.

5. Combineer 475 uur met 50 dagen voordelig werken in de horeca

Studenten die in de horeca aan de slag gaan, kunnen kiezen tussen twee voordelige systemen: een studentenjob en de gelegenheidsarbeid in de horeca. Ze kunnen beide gebruiken, maar niet tegelijkertijd.

Met het gelegenheidswerk in de horeca kunnen ze tot 50 dagen per jaar voordelig werken. De sociale bijdragen worden niet op het echte loon berekend, maar op een forfait: 7,90 euro per uur als ze minder dan 6 uur hebben gewerkt of 47,40 euro per dag als ze langer werken. Het systeem is minder flexibel dan een studentenjob. Studenten kunnen maar een overeenkomst sluiten voor maximaal twee aansluitende dagen. Een maand in een café werken met gelegenheidsarbeid kan dus niet, er moet altijd een dag tussen twee tewerkstellingen van twee opeenvolgende dagen zitten. Elke dag waarop ze werken, telt als een volledige dag, ook al werken ze maar een paar uur.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect