Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Administratie start zelf aanvraag voor studietoelage op

De administratie bindt de strijd aan tegen laattijdige aanvragen voor een studietoelage. Begin december krijgen de 'vergeters' een eerste brief in de bus.
©Photo News

Studietoelages voor studerende kinderen moet u tot nu toe altijd zelf aanvragen. Voor het lopende schooljaar heeft u daartoe nog de tijd tot 1 juni 2014. Maar einde schooljaar 2011-2012 bleek dat bijna 3.000 mensen hun studietoelage misliepen omdat ze hun aanvraag te laat indienden. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) beloofde toen te werken aan een systeem van automatische toekenning van studietoelages. Dit jaar wordt eerste stap in die richting gezet, meldt de VRT vandaag. 'Wie vorig jaar in aanmerking kwam voor een studietoelage en medio december nog geen aanvraag heeft ingediend, zal een brief ontvangen waarin de toelating wordt gevraagd om een dossier op te starten', zegt Luc Jansegers, administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen. Die toelating is nodig omwille van privacyredenen. 'Tenzij men die toelating weigert, wordt in februari een vooraf ingevuld formulier verstuurd. Dat moet de betrokkene dan corrigeren, aanvullen en ondertekenen.' Vermoedelijk zullen zo'n 60.000 dossiers op die manier worden opgestart. Jaarlijks worden 420.000 à 430.000 studie-aanvragen ingediend.

Om recht te hebben op een school- of studietoelage moet een aantal voorwaarden voldaan zijn. Het belangrijkste criterium is de hoogte van het gezinsinkomen. Voor het lopende schooljaar zijn dat de inkomsten van 2011. Hoe hoog de school- en studietoelage is, hangt af van het onderwijs dat uw kind volgt. Voor kleuters is er een vast bedrag van 90,22 euro. Een schooltoelage voor lager onderwijs ligt tussen 101,49 tot 152,24 euro. Voor het voltijds secundair onderwijs varieert die van 126,40 euro tot 1.115,90 euro. Voor het hoger onderwijs ligt de minimumtoelage op 248,08 euro. Ze kan oplopen tot 3.839,25 euro voor kotstudenten en 2.304,29 euro voor niet-kotstudenten.

Gemiddeld wordt voor het secundair onderwijs een toelage van 400 euro uitbetaald, voor het hoger onderwijs van 1.300 euro. 

Om geen tijd te verliezen, doet u er nog altijd goed aan zelf een aanvraag in te dienen. Meer info vindt u www.studietoelagen.be. U kunt er uw aanvraagdossier online indienen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud