Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Alarmbelprocedure voor bedrijven blijft van kracht

Ondernemers van wie het bedrijf kopje onder dreigt te gaan, moeten tijdig de alarmbelprocedure in gang zetten. Daar verandert de coronacrisis niets aan.
De overheid werkt aan soepeler regels voor aandeelhoudersvergaderingen. ©Dries Luyten

Uit onderzoek van de bedrijfsdataexpert Graydon blijkt dat een op de vier Belgische bedrijven de schok van de coronacrisis niet aankan, als er gedurende twee maanden geen inkomsten binnenstromen. Ondernemers die de financiële bui zien hangen, moeten erover waken dat ze in orde zijn met de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Dit betekent dat bedrijven binnen de twee maanden de alarmbelprocedure in gang moeten zetten, waarbij de raad van bestuur een verslag over de toestand opstelt en een aandeelhoudersvergadering samenroept.

‘De aandeelhoudersvergadering moet plaatsvinden binnen de twee maanden nadat de situatie is vastgesteld’, preciseert Philippe Mulliez, partner bij het advocatenkantoor Eubelius. ‘De hamvraag zal uiteraard in deze omstandigheden ook zijn wanneer die termijn van 2 maanden begint te lopen. In geval van twijfel is meteen toepassen de boodschap.’

Bestuurder aansprakelijk

Volgens de vennootschapswet is er een inbreuk als de aandeelhoudersvergadering niet binnen de twee maanden bijeenkomt. In dat geval kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld. ‘Daarbij komt nog dat er wettelijk een causaliteitsvermoeden is voorzien’, zegt Mulliez. ‘De schade wordt geacht voort te vloeien uit de niet tijdige bijeenroeping. Er moet dus geen causaal verband worden aangetoond. Het oorzakelijk verband tussen fout en schade wordt vermoed. Dit maakt het artikel zo gevaarlijk.’

De aandeelhoudersvergadering moet plaatsvinden binnen de twee maanden nadat de precaire situatie is vastgesteld.
Philippe Mulliez
advocaat Eubelius

Onder de oude vennootschapswetgeving moest de alarmbelprocedure worden ingezet zodra het nettoactief van een bvba onder de helft van het maatschappelijk kapitaal was geslonken. Maar met de nieuwe vennootschapswetgeving, die sinds begin dit jaar ook van toepassing is op bestaande vennootschappen, beschikken bv’s (de vroegere bvba’s) niet meer over een maatschappelijk kapitaal.

De financiële gezondheid van een vennootschap wordt sindsdien gemeten aan de hand van een balanstest én een liquiditeitstest. Dat betekent dat er op toegekeken moet worden dat enerzijds het nettoactief niet negatief is of dreigt te worden, maar anderzijds ook dat er voldoende middelen zijn om de komende twaalf maanden de schulden te betalen.

Knipperlichten

Gaan bij een bv een van beide knipperlichten branden, dan moet de raad van bestuur bijeenkomen en een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen. In het kader van deze alarmbelprocedure moet de raad van bestuur een verslag opstellen dat ze aan de aandeelhouders overmaakt. Daarin moet ze maatregelen aanreiken om de voortzetting van de activiteiten te garanderen of in het slechtste geval voorstellen om tot de ontbinding van de vennootschap over te gaan.

Intussen werkt de overheid aan soepeler regels voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen, omdat aandeelhouders fysiek samenbrengen voor een vergadering in deze coronacrisis onmogelijk is.


Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud