Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Bankiert u al op zijn Europees?

Volgend jaar op 1 februari 2014 zal de ééngemaakte Europese betaalmarkt een feit zijn. Wat zijn de gevolgen voor uw domiciliëringen, overschrijvingen en bankkaarten?
©BELGA

Het aftellen is begonnen. Binnen een klein jaar stappen we definitief in de wereld van een eengemaakte Europese betaalmarkt, de zogenaamde SEPA-wereld (Single Euro Paiement Area). Dat betekent concreet dat Europese burgers vanaf 1 februari 2014 in om het even welke bank in een van de 27 Europese lidstaten, en ook in Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen, via hetzelfde Europees overschrijvingsformulier en aan hetzelfde tarief overschrijvingen moeten uitvoeren. Vandaag heeft u al de keuze tussen het Europese en het nationale overschrijvingsformulier. De nieuwe Europese standaard geldt ook voor domiciliëringen. Voor de eenmaking van de bankkaarten werd nog geen datum vooropgesteld.

Domiciliëring

Op 2 november 2009 werd de ‘Sepa Direct Debit’ of Europese domiciliëring van kracht. Vóór de invoering van SEPA konden uw schuldeisers in geval van een domiciliëring het bedrag van hun facturen rechtstreeks bij uw bank innen. In een SEPA-wereld is het de schuldeiser, en niet langer de bank van de schuldenaar, die het domiciliëringsmandaat beheert.

Bij de uniformisering van de Europese betaalmiddelen stond de bescherming van de consument voorop. De schuldeiser moet de klant minstens 14 dagen voor de datum van inning informeren over de komende inning. De klant beschikt over 8 weken om het mandaat te annuleren of een klacht in te dienen. Hij hoeft daarbij niet te bewijzen dat er iets fout is gegaan. In geval van een ongeldig mandaat bedraagt die termijn zelfs 13 maanden. De schuldeisers vrezen dan ook voor misbruik op het recht van annulatie.

Overschrijving

Sinds januari 2008 zijn Europese overschrijvingen dagelijkse kost. Het papieren roze overschrijvingsformulier mag niet meer gebruikt worden. Via internetbankieren bestaan het Europese en nationale overschrijvingsformulier nog naast elkaar. De veranderingen vonden vooral plaats op het vlak van de gegevens. Zo werd het klassieke Belgische rekeningnummer van 12 cijfers (3-7-2) vervangen door de IBAN-code: BExx xxxx xxxx xxxx. De banken worden geïdentificeerd aan de hand van de BIC-code die uit 8 karakters bestaat.

De gestructureerde mededeling, zoals wij die in België kennen, blijft bestaan voor nationale overschrijvingen. Hetzelfde geldt voor de memodatum en de uitvoering D + 1 voor nationale betalingen en D + 3 voor buitenlandse overschrijvingen. Sinds januari 2011 zijn alle papieren overschrijvingsformulieren SEPA-formulieren. U kon de nationale versie nog wel gebruiken in elektronisch formaat. Dat kon dankzij software geïnstalleerd door de banken, die de rekeningnummers automatisch omzette in IBAN- en BIC-codes. Maar vanaf 1 februari 2014 verdwijnt het nationale formaat volledig.

Bankkaart

Een bankkaart is SEPA-compliant als ze is uitgerust met een chip en pincode die voldoen aan de EMV-standaard. Ze moet ook, aan gelijkaardige voorwaarden, in de hele SEPA-zone kunnen gebruikt worden.

Wat verandert er dan concreet? Voor de Europese consument is de Europese eengemaakte markt voor betaalkaarten al een feit. Eind juni gebeurde liefst 82,1 procent van de verrichtingen per bankkaart in Europa met een EMV-kaart. Eind december 2011 was overigens al ruim 87 procent van de Europese bankkaarten in omloop uitgerust met de EMV-technologie.

Maar er is nog veel werk aan de winkel. Zo moet Europa tegen 2014 de contouren uittekenen van ‘Sepa for cards’. En in België moet het schema Bancontact/MisterCash nog worden aangepast.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud