Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Beleggen in goede doel biedt geen garantie op dividend

U wil coöperatieve bedrijven steunen die microkredieten toekennen aan de armere ondernemers in ontwikkelingslanden? Dat kan, ook met uitzicht op een dividend. Toch blijken participaties in ontwikkelingsfondsen niet altijd een groot succes.
Advertentie
©hans van rhoon/Hollandse Hoogte

Wie coöperatieve aandelen koopt, neemt een risico. Wie coöperant wordt, is aandeelhouder en dreigt zijn volledige inleg te verliezen. Bovendien volgen misschien jaren waarin u geen dividend krijgt. Voorts mogen coöperaties hooguit 6 procent van de winst uitkeren aan de aandeelhouders. Bij een eventuele uitstap krijgt u hooguit de nominale waarde van uw inbreng terug. In tegenstelling tot bijvoorbeeld beursgenoteerde aandelen kunt u coöperatieve aandelen nooit met een meerwaarde verkopen.

Als die kanttekeningen geen bezwaar vormen, bent u misschien bereid om met een relatief beperkte som projecten van ondernemers in het Zuiden te steunen. Dat kan door te investeren in een erkend ontwikkelingsfonds. Dat zijn er in ons land nu drie: Incofin, Alterfin en BRS. Bij die laatste kunnen particulieren sinds oktober en nog tot 30 mei intekenen op maximaal tien aandelen van 500 euro. BRS haalde inmiddels 2,5 miljoen euro op. Over 2016 betaalt het ontwikkelingsfonds nog geen dividend uit.

Ook Alterfin doet dat niet. De coöperatie betaalde vorig jaar 42 miljoen euro aan leningen uit, vooral aan landbouwers in Zuid-Amerika en Afrika. De sociale geldschieter werd geconfronteerd met een frauduleuze partner in Paraguay, waardoor hij afwaarderingen moest boeken en het jaar eindigde met een negatief resultaat. Dat is de reden waarom de coöperanten over 2016 geen dividend krijgen.

Incofin komt dit jaar, net als de voorgaande jaren, met een dividend van 2,5 procent over de brug.

Het rendement van investeringen in erkende ontwikkelingsfondsen wordt opgekrikt door het fiscaal voordeel dat aan coöperanten wordt toegekend.

Het ‘rendement’ van investeringen in erkende ontwikkelingsfondsen wordt wel opgekrikt door het fiscale voordeel dat aan coöperanten wordt toegekend. Zo krijgt u als sociale belegger een belastingvermindering van 5 procent op de investering op voorwaarde dat u minstens 380 euro stort en u de aandelen gedurende minstens vijf jaar ononderbroken in uw bezit houdt, tenzij bij overlijden. De belastingvermindering is beperkt tot 320 euro.

Noteer dat Oikocredit, nog een verstrekker van microkredieten, voorlopig geen erkenning meer heeft wegens een discussie met de toezichthouder FSMA over de interpretatie van de wetgeving. Het probleem zou echter van de baan zijn, zodat Oikocredit al over enkele weken opnieuw over een erkenning zou beschikken.

Dividenden uit coöperatieve aandelen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot 190 euro per jaar. Dat geldt niet alleen voor dividenden uitgekeerd door ontwikkelingsfondsen, maar voor alle dividenden uit coöperatieve aandelen. U moet geen aangifte doen in de personenbelasting zolang de som van alle uitgekeerde dividenden uit die aandelen niet hoger is dan 190 euro (inkomstenjaar 2016).

U moet wel aangifte doen als u de vrijstellingsgrens van 190 euro overschrijdt en er nog geen roerende voorheffing werd ingehouden, bijvoorbeeld als u dividenden van meerdere coöperatieven ontvangt.

Wie meer voor het steunen van de alternatieve energie voelt, heeft in Vlaanderen keuze te over. Vaak gaat het om lokale coöperaties die investeren in hernieuwbare energie. Om klant te worden, bent u meestal verplicht om ook coöperant te worden.

Niet altijd hoera

De jongste jaren hebben aandeelhouders in die bedrijven hun broek niet gescheurd. Een aandeel Ecopower, Aspiravi of Limburg Wind levert over 2016 een dividend op van 4 procent. Over het gebroken boekjaar 2015-2016 keert Wase Wind de aandeelhouders zelfs een dividend van 5,5 procent uit. In vergelijking daarmee blijft het rendement op een spaarboekje ver achterop.

Maar ook hier is enige behoedzaamheid geboden. De vereffening van Groenkracht geeft aan dat niet alle investeringen in alternatieve energie uitmonden in een hoeraverhaal.

De meeste coöperanten in België zijn aangesloten bij een financiële speler. Cera, de moederholding van KBC, betaalt zijn 400.000 aandeelhouders voor het vierde jaar op rij een dividend van 2,5 procent uit.

Argen-Co keerde op 14 november een dividend uit van 3,25 procent. Dit jaar voert Argen-Co, dat voor 13,2 procent aandeelhouder is van Argenta, een kapitaalverhoging door. Het is wachten op groen licht van de FSMA vooraleer Argen-Co de kapitaalverhoging kan lanceren.

Minder prettig nieuws is er voor de bezitters van Fidelio-effecten. Zij zijn coöperant in Crelan-Co, de holding boven Crelan. Op de algemene vergadering van 27 april wordt een dividend van 2,75 procent voorgesteld, minder dan het jaar voordien. Bovendien verhoogde Crelan de kostprijs van de voordelenkorf van 30 naar 42 euro per jaar, terwijl coöperanten verplicht zijn die te nemen. Coöperanten die willen uittreden, kunnen dat pas in 2018.

©Mediafin

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud