Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Belgen bij grootste financieel analfalbeten in Europa

De financiële geletterdheid van Belgische consumenten ligt onder het Europese gemiddelde. In een onderzoek van de financieel dienstverlener Intrum prijken de Belgen op het vlak van financiële kennis pas op de 17de plaats op 24 Europese landen.
Black Friday, een Amerikaans fenomeen, is in ons land in opmars. Mensen voelen groepsdruk om op die dag ook geld uit te geven. ©REUTERS

'Niettegenstaande 74 procent van de Belgen beweren dat ze ‘uitstekend’ of ‘voldoende’ financieel onderwijs hebben gekregen, was 40 procent niet in staat de test - het koppelen van financiële termen aan de juiste definitie - succesvol af te leggen’, zegt Guy Colpaert, de algemeen directeur van Intrum België, dat gespecialiseerd is in het minnelijk innen van onbetaalde facturen. Daarmee scoort België slechter dan de meeste andere landen in Europa. Finland en het Verenigd Koninkrijk voeren de rangschikking aan. België staat in het gezelschap van Frankrijk in de onderste gelederen van de rangschikking. 

Ouders en adviseurs

‘Wie hoog scoort in de ranking is meer geneigd zijn financiële opvoeding uit een breed scala aan bronnen te halen’, zegt Colpaert. ‘Van de Finse consumenten met kinderen geeft 92 procent aan dat ze actief proberen hun kinderen te leren omgaan met geld, het hoogste percentage van alle Europeanen. De Britse en Ierse consumenten winnen dan weer vaker advies in bij onafhankelijke financieel adviseurs dan hun Europese collega's’, zegt Colpaert.

Mensen voelen zich bijna verplicht om op Black Friday geld uit te geven dat ze bij nader inzien beter niet uitgeven.
Intrum

Ook de scholen spelen een cruciale rol. ‘Belgische scholen hebben een inhaalbeweging te maken op het vlak van de financiële opleiding van leerlingen', zegt Colpaert. ‘Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Belg aangeeft dat hij zijn financiële voorlichting hoofdzakelijk, en merkelijk meer dan de gemiddelde Europeaan, bij de ouders en bij de bank haalde’, klinkt het.

Intussen heeft toezichthouder FSMA met het label Wikifin wel al enkele projecten over financiële opvoeding lopen in scholen, en ook in de eindtermen is er meer aandacht voor de financiële geletterdheid. Maar volgens Colpaert moet de focus vooral liggen op de praktische toepassing. ‘Er bestaan bijvoorbeeld tools die mensen leren hun budget te beheren. Maar die worden vooral gebruikt bij de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) op een moment dat mensen al in schulden zitten. Waarom die tools niet actief gebruiken in scholen?’, vraagt Colpaert.

Sparen

Het onderzoek van Intrum peilde niet alleen naar de financiële geletterdheid, ook werden de Europeanen vergeleken op het vlak van betaalgedrag, leengedrag en de manier waarop ze sparen. Voor dat laatste scoren de Belgen uitstekend. Ze prijken op de zesde plaats.

40 procent
Test
40 procent van de Belgen slaagde er niet in de financiële test met succes af te leggen.

Opvallend is dat twee op de drie Belgen (70%) wel eens geld lenen om iets te kopen voor de kinderen. ‘Een hallucinant cijfer’, vindt Colpaert. ‘Sociale druk leidt ertoe dat ouders die zich geen grote uitgaven kunnen veroorloven voor de kinderen, dat toch doen. Ouders willen dat hun kinderen toch die dure kledij kunnen dragen of dat schoolreisje kunnen maken, ongeacht de financiële gevolgen.’ De bundeling van alle onderzochte thema’s levert de Barometer van Financiële Gezondheid op. Op die Barometer haalt België de middenmoot met een elfde plaats, net boven Nederland en Frankrijk.

Black Friday

Intrum waarschuwt voor internationale fenomenen als Black Friday (de laatste vrijdag van november). ‘Mensen voelen zich bijna verplicht om op Black Friday geld uit te geven, dat ze bij nader inzien beter niet uitgeven. Reclame en sociale media spelen sterk in op de gevoelens van de consument. Dat Black Friday een hype is, maakt dat mensen niet willen onderdoen voor vrienden of familie die veel spenderen op die koopjesdag.’ 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud