Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

'Bemiddeling verdient meer aandacht'

'Bemiddeling, een manier om conflicten buiten de rechtbanken om, op te lossen blijft ten onrechte onderbelicht', zegt Pierre-Paul Renson van de Federale Bemiddelingscommissie. Die commissie lanceerde deze morgen een nieuwe website waarop iedereen, ook ondernemingen, speciaal daartoe opgeleide bemiddelaars kunnen vinden.
Bemiddeling is een goedkoop alternatief voor een dure echtscheidingsprocedure. ©Ã‚© Image Source/Corbis

Bemiddeling bestaat al een aantal jaren in ons land. Het is de bedoeling dat de partijen vrijwillig om de tafel gaan zitten en onder de begeleiding van een bemiddelaar tot een oplossing komen waarin elke partij zich kan vinden.

Dankzij bemiddeling kunnen de betrokken partijen een langdurige en vaak kostelijke procedure voor de rechtbanken vermijden. Meestal geraken de betrokkenen er na een paar vergaderingen al uit.

Advertentie

De bemiddelaar dringt geen beslissing op zoals een rechter dat doet. De rol van de bemiddelaar beperkt zich tot het begeleiden en het structureren van het gesprek. Het uiteindelijke akkoord komt van de partijen zelf die onderhandelen op voet van gelijkheid, wat bijdraagt tot een duurzame oplossing. Ook na zo'n bemiddelingsronde kunnen de partijen elkaar nog in de ogen kijken. Dat is na een gerechtelijke procedure meestal niet het geval.

Er zijn in ons land 1.136 bemiddelaars actief die erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie. Het gaat om advocaten, notarissen, psychologen, maatschappelijke assistenten en andere professionals, die daarvoor speciaal zijn opgeleid  en die zich elk jaar moeten bijscholen. De erkenning biedt dus een garantie dat u niet te maken krijgt met een charlatan.

Als u er zeker van wil zijn dat de bemiddelaar erkend is, dan kunt u daarvoor terecht op de vernieuwe website www.fbc-cfm.be. Op die website kunt u aan de hand van diverse zoekcriteria, zoals woonplaats, beroepsachtergrond, talenkennis, materie, naam enzovoort, een erkende bemiddelaar vinden. 

Geen BTW

Tot nu wordt vooral in familiale geschillen een beroep gedaan op bemiddeling. De kostprijs van een familiale bemiddeling varieert van 90 tot 150 euro per uur, afhankelijk van de financiële situatie van partijen of de complexiteit van het dossier.

Maar dat bedrag wordt in een echtscheiding wel gedeeld door twee. Bovendien is er in het raam van familiale bemiddeling geen 21 procent btw verschuldigd. Doet u een beroep op een advocaat, dan komt er wel 21 procent btw bovenop het ereloon. In het raam van een gerechtelijke procedure moet elke partij bovendien zijn eigen advocaat betalen, wat de kosten doet oplopen.

Bemiddeling is ook mogelijk in andere geschillen tussen burgers, denk aan burenruzies, of aan conflicten tussen de medeëigenaars van een appartement. Verder staat ze ook open voor geschillen in handelszaken zoals ruzies tussen de aandeelhouders van een familiebedrijf, discussies over de opvolging of conflicten tussen leveranciers en hun klanten. Volgens Pierre-Paul Renson varieert het tarief in handelszaken, afhankelijk ook van de complexiteit van het geschil, van 125 tot 200 euro. Dat zijn de tarieven zonder BTW.

Ook een werkgever kan een beroep doen op een bemiddelaar, bijvoorbeeld om een conflict tussen een afdelingshoofd en een van de werknemers de wereld uit te helpen. Bemiddeling is dus ook een optie bij conflicten op de werkvloer. Ook dan liggen de tarieven hoger dan bij familiale geschillen. Volgens de erkende bemiddelaar Jef Mostinckx gebeurt het regelmatig dat de werkgever die bemiddeling betaalt.

Voor al die mogelijke conflicten - familiale, burgerlijke, commerciële of sociale - worden binnekort aparte brochures verspreid.

 

 

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.