Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Betalen in buitenland goedkoper, maar duurder in België?

De tarieven voor grensoverschrijdende kaartbetalingen worden verlaagd. Dat zijn de Europese Commissie en MasterCard overeengekomen. En daarvan zou ook de consument uiteindelijk profiteren.
Advertentie

(netto) – Tussen betaaloperator MasterCard en de Europese Commissie bestond al langer onenigheid over de grensoverschrijdende betalingen met krediet- en debetkaarten. Door de Europese druk besliste MarsterCard alvast het gemiddelde maximumtarief van de afwikkelingsvergoedingen (de 'interchagne fees') vanaf juli 2009 te verlagen tot 0,30 procent voor kredietkaarten en 0,20 procent voor debetkaarten. Ter vergelijking, afhankelijk van de kaart varieerde de vergoeding van MasterCard in 2007 van 0,80 tot 1,90 procent.

Die afwikkelingsvergoedingen worden door de bank van de winkelier betaald aan de bank van de consument die met een kaart afrekent. Winkeliers rekenen die kosten door in de eindprijzen en daar wordt ook de consument in principe beter van.

Nieuwe betaalkaart,
nieuwe kosten?
Lees meer

Amper goedkoper in buitenland…

Met een kaart betalen in het buitenland mag dan wel goedkoper worden, of de consument dat ook meteen zal merken is iets anders. De afwikkelingsvergoedingen zijn immers slechts een beperkt deel van het totale kostenplaatje dat de winkelier moet betalen voor MasterCard/Maestro. In dat opzicht is de tariefdaling veeleer miniem. En aangezien de winkeliers die kostprijs doorrekenen in de eindprijzen van hun producten, lijken prijsdalingen in de winkels toch onwaarschijnlijk.

…en duurder in ons land?

In tegenstelling tot betalingen binnen België wordt voor de grensoverschrijdende kaartbetalingen een tarief gehanteerd dat een bepaald percentage bedraagt van het bedrag dat met de kaart wordt afgerekend. Dus: hoe hoger het bedrag, hoe hoger de kostrpijs. In ons land daarentegen wordt gewerkt met vaste transactiekosten. Per transactie betalen handelaars (en dus ook de consumenten) 6,5 eurocent per transactie met Bancontact/Mister Cash. Ter vergelijking: met de Europees overeengekomen 0,20 procent per debetkaartbetaling zou de handelaar meer betalen vanaf een transactie hoger dan 33 euro.

Met welk geld betaalt
u best in het buitenland?
Lees meer

Voorlopig is het nog niet zo ver, maar sectorfederatie Fedis en werkgeversorganisatie Unizo vrezen dezelfde tariefzetting in ons land. Die vrees is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Tegen 2011 moeten alle betaalsystemen binnen de Europese betaalruimte SEPA met elkaar gelijkgesteld worden. Met het huidige systeem in ons land, Bancontact/Mister Cash, is dat nog niet het geval. Dat moet dus ofwel worden uitgebreid, ofwel werden vervangen door een ander systeem. "Voorlopig zijn de banken geneigd voor de tweede optie te kiezen. En dan lijkt Maestro een logische keuze. Bijna alle betaalkaarten in ons land beschikken al over de Maestro-functie en die past ook binnen de eengemaakte SEPA-ruimte", vertelt Peter Haegeman, hoofdeconoom van Fedis.

En als die keuze eenmaal wordt bevestigd, is het maar een kleine stap om over te stappen naar de tarieven die nu op Europees vlak worden gehanteerd. Dus geen vast tarief, maar wel een procentuele tariefbepaling. Gevreesd wordt dat dat scenario het betalen met een krediet- of debetkaart in ons land duurder zal maken.

Tijdelijke tarieven

Het dispuut tussen MasterCard en de Europese Commissie dateert al van eind 2007. Europees Commissaris Neelie Kroes liet toen weten dat de tarieven van de betaaloperator niet strookten met de Europese concurrentieregels. MasterCard deed toen toegevingen, maar niet zonder ook een juridische procedure in gang te steken. En hoewel de betaaloperator en de Europese Commissie deze week alsnog tot een overeenkomst zijn gekomen, gaat het beroep bij het Gerecht van Eerste Aanleg van het Europees Hof van Justitie gewoon verder. MasterCard haastte zich dan ook om duidelijk te maken dat de nieuwe tarieven alvast een voorlopig karakter hebben. Intussen wordt ook nog een onderzoek gevoerd naar mogelijk concurrentieverstorend gedrag van concurrent Visa.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud