Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Betalingsuitstel consumentenkrediet mogelijk

Wie een consumentenkrediet heeft afgesloten en door de coronacrisis betalingsproblemen heeft, kan onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling krijgen. De Kamer heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd.
De betaling van consumentenkredieten voor bijvoorbeeld auto's kan worden uitgesteld. ©Tim Dirven
Eerder werd al uitstel verleend aan gezinnen voor de afbetaling van hun hypothecair krediet. 'Niet alleen de afbetaling van een hypotheek maar ook van kleinere aankopen op krediet, zoals een auto of wasmachine, kunnen financieel zwaar doorwegen voor wie door de coronacrisis minder verdient. Het is cruciaal voor onze economie om deze mensen en hun koopkracht optimaal te beschermen', zegt Kamerlid Leen Dierick (CD&V).
Concreet voorziet de tekst van PS en CD&V dat de kredietverlener op vraag van de kredietnemer uitstel van betaling moet verlenen voor een termijn van maximum drie maanden, die eenmalig met nog eens drie maanden kan worden verlengd.
Er zijn wel voorwaarden aan het uitstel verbonden: de kredietnemer moet een inkomensverlies lijden ten gevolge van de coronacrisis. Daarnaast mag de betalingsachterstand van de kredietnemer niet meer dan één maandelijkse aflossing bedragen op 1 april 2020. De maandelijkse aflossing moet minstens 50 euro bedragen. De kredietgever is niet verplicht een uitstel toe te kennen als het totaal vermogen van de kredietnemer hoger is dan 25.000 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud