Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

De voordelen van online rekeningafschriften

Sinds afgelopen weekend kan een deel van de klanten van BNP Paribas Fortis geen rekeningafschriften meer afdrukken. Ze krijgen de afschriften enkel nog online. Wat zijn de voordelen van die online afschriften?
©Ã‚©Mark van der Zouw/Hollandse Hoogte

Afgelopen zaterdag 15 augustus is BNP Paribas Fortis (BNPPF) gestopt met het afdrukken van rekeningafschriften via de selfbankautomaten. Behalve voor de klanten die expliciet hebben gevraagd het systeem te behouden. Test-Aankoop verzet zich tegen die beslissing. ‘Als de klanten de printer van de selfbank niet meer gebruiken, gaat de bank haar kosten uiteraard verlagen. Maar wij kunnen niet aanvaarden dat klanten daartoe gedwongen worden. Het is niet normaal dat een betalende dienst wordt stopgezet zonder dat de klant daartoe zelf het initiatief neemt.’

De woordvoerder van BNPPF benadrukt echter dat die beslissing geen invloed heeft op mensen die geen PC Banking contract hebben afgesloten of er geen gebruik van maken. ‘En wanneer een klant niet overtuigd is van de online afschriften kan hij trouwens op ieder ogenblik vragen om zijn uittreksels opnieuw via een selfbankautomaat af te drukken’, voegt Valéry Halloy eraan toe. U hoeft dat gewoon te vragen in uw kantoor.

Voordelen

Maar is een terugkeer naar de oude situatie wel nodig? Niet echt. Vooreerst omdat elektronische afschriften dezelfde juridische waarde hebben als hun papieren tegenhangers. Het heeft dus geen enkele zin om al uw rekeningafschriften in mappen te blijven bewaren. Bovendien is de dienst gratis. Daardoor kunnen klanten van BNPPF jaarlijks tussen 24 en 48 euro aan bankkosten besparen (naargelang de frequentie waarmee ze hun documenten afdrukken). Tot slot worden de afschriften online bewaard en blijven ze gedurende 10 jaar gratis toegankelijk zonder dat u ze dient te downloaden. Die archiveringsduur is meer dan voldoende wetende dat de door de fiscus verplichte bewaringstermijn 7 jaar bedraagt.

Systematisch downloaden

Let wel, niet alle banken hanteren zulke lange bewaringstermijnen als BNPPF. Bij Belfius bijvoorbeeld worden rekeningafschriften van een klant slechts 3 jaar bewaard. ‘Maar we zijn bezig die termijn te verlengen tot 10 jaar’, meldt hun woordvoerder. Bij andere banken is de gratis toegang tot de afschriften beperkt in de tijd. Zo ook bij Bpost Bank waar u de uittreksels slechts gedurende 13 maanden kunt downloaden. Woordvoerder Wouter Baelde wijst er wel op dat de klant na die periode nog een duplicaat kan aanvragen, maar dan mits betaling. Eenzelfde geluid bij ING. ‘Na een termijn van één jaar kan de klant nog steeds een duplicaat van zijn afschriften aanvragen en dat per post naar hem laten verzenden’, zegt woordvoerder Bob De Leersnyder. Dat kost 30 euro voor een periode van 12 opeenvolgende maanden (exclusief verzendingskosten).

U doet er dus goed aan uw afschriften telkens te downloaden zodra die beschikbaar zijn. Vooral omdat sommige banken, zoals de CPH Bank, er de gewoonte op na houden hun klanten automatisch de rekeningafschriften per post toe te sturen als ze niet werden gedownload binnen de 2 tot 3 maanden nadat ze beschikbaar waren. Op enkele uitzonderingen na zijn de portkosten in dat geval steeds voor rekening van de klant. Goed om weten dus.

Besluit

De overstap naar elektronische rekeningafschriften kan zeer voordelig zijn als u er een minimum aan organisatie op na houdt. Download systematisch uw afschriften, ongeacht bij welke bank u zit. Zelfs al bent u momenteel klant bij BNPPF. Want u blijft misschien niet voor altijd klant bij die bank. Bewaar ze bovendien minstens op een andere gegevensdrager dan uw PC of tablet. Bijvoorbeeld op een harde schijf of een USB-stick of via een online opslagplaats. Er zijn heel wat cloudtoepassingen zoals Dropbox, Google Drive of i-Cloud die in hun basisaanbod voldoende gratis ruimte voorzien om al uw rekeningafschriften te kunnen bewaren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud