Netto Het antwoord op al uw geldvragen

'Europa beperkt consumentenbescherming'

De consumentenorganisatie Test-Aankoop vreest dat de online-koper van consumentengoederen aan bescherming inboet als de plannen van de Europese Commissie doorgang vinden.
Bij laptops, smartphones, tablets en auto's is de kans het grootst dat er binnen de twee jaar na de aankoop een probleem met het product opduikt. Dat blijkt uit een enquête van Test-Aankoop. ©AFP

In België zijn professionele verkopers van consumentengoederen verplicht om een garantie te geven voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich binnen de twee jaar manifesteert. Die garantieplicht beschermt kopers van auto's, smartphones, televisietoestellen en andere consumentengoederen tegen allerhande gebreken waardoor het goed niet voldoet aan de verwachtingen van de koper.

Meer nog. Als het gebrek zich manifesteert tijdens de eerste zes maanden na de aankoop, is er een vermoeden dat het gebrek al bij de levering aanwezig was. Na het verstrijken van het eerste halfjaar, moet de koper bewijzen dat het gebrek er van meet af aan was, wat geen lachtertje blijkt. 'In de praktijk is het voor een consument moeilijk om te bewijzen dat het aangekochte product al van in het begin niet deugde. Hoe moet de koper van een defecte wasmachine een jaar na de aankoop aantonen dat dit te wijten was aan een constructiefout?  Vaak komt er dan een deskundige aan te pas, wat de rekening aardig doet oplopen', zegt Simon November, de woordvoerder van Test-Aankoop.

De consumentenorganisatie pleit er al langer voor om het vermoeden van gebrek bij levering uit te breiden tot twee jaar. Daardoor zouden consumenten sterker in de schoenen staan.

Nu lanceert de Europese Commissie een voorstel om de bescherming van de consument bij online aankopen te harmoniseren. Dat voorstel vertoont grote gelijkenissen met de Belgisch garantieregeling. Op de online verkoper rust gedurende twee jaar een garantieplicht. Maar het vermoeden dat het gekochte goed al van bij de levering niet deugde, geldt maar voor zes maanden.

Test-Aankoop is niet over dat voorstel te spreken omdat 'de Belgische consumenten elke verbetering van de huidige garantieregeling kunnen vergeten.'

Maar er is meer. Volgens Test-Aankoop zou de Belgsiche consument ook geen beroep meer kunnen doen op de theorie van de verborgen gebreken. Los van de wettelijke garantie van twee jaar, heeft de koper nog de mogelijkheid om de koop te annuleren, ofwel een prijsvermindering aan te vragen, als het aangekochte goed een gebrek vertoont dat op het opgenblik van de aankoop niet zichtbaar was. Die mogelijkheid bestaat altijd, ook na het verstrijken van de eerste twee jaar. 'Tot nu kon de regeling van de verborgen gebreken perfect blijven bestaan naast de wettelijke garantieplicht van de professionele verkoper. Als de Europese Commissie haar voorstel doordrukt, kan dit echter niet meer en verliest de Belgische consument ook die extra beschermingsmogelijkheid', aldus Test-Aankoop.

De consumentenorganisatie zal zich naar eigen zeggen met man en macht tegen het voorstel verzetten en heeft al contact opgenomen met de Europese Commissaris bevoegd voor consumentenzaken, Vera Jourovà en met de bevoegde minister in de federale regering, Kris Peeters ( Cd&V) om zijn steun te vragen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud