netto

Financiële buffer huishoudens voor aflossing woonkrediet beperkt

De verhouding tussen het inkomen van wie een woning koopt en diens schuldenlast is in 2017 nog verslechterd. ©ANP XTRA

Eén op de drie gezinnen met een woonkrediet, heeft een beperkte financiële marge om een tegenslag zoals jobverlies, op te vangen. Dat blijkt uit een recente studie van de Nationale Bank.

De aflossing van een woonkrediet is voor veel gezinnen een zware maandelijkse uitgave. Een recent onderzoek van de Nationale Bank, dat De Tijd kon inkijken, wijst uit dat bijna een derde (29,8 procent) van de verstrekte woonkredieten wordt afbetaald door gezinnen met een beperkte financiële reserve.

Het financiële vermogen dat deze groep achter de hand heeft, volstaat slechts om het woonkrediet gedurende maximaal zes maanden verder af te lossen. Het financieel vermogen is de som van het geld op spaarboekjes en de sommen die een gezin investeert in obligaties, kasbons, aandelen of beleggingsfondsen.

Deze groep moet bijna een derde van de totale hypothecaire schuld (of een derde van 220 miljard euro) of ruim 70 miljard euro aan woonkredieten terugbetalen.

Bijna de helft van het totale uitstaande bedrag aan woonkredieten of 44,6 procent wordt aangehouden door huishoudens wiens financiële reserve minder dan 10 procent van het uitstaande woonkrediet dekt.

Vooral alleenstaanden zijn kwetsbaar. Van alle koppels met kinderen moet slechts 5,6 procent meer dan een derde van het bruto-inkomen besteden aan de aflossing van de lening. Bij alleenstaanden met kinderen loopt dat op tot één op de tien.

Schuldenlast

Bij de voorstelling van het jaarverslag bleek dat de Nationale Bank zich zorgen blijft maken over de terugbetalingsmogelijkheden van gezinnen die een woonkrediet aangaan. Ook al is de Belg, in vergelijking met andere Europeanen,  gemiddeld een vermogende burger. 

De totale waarde van al het spaargeld zonder vastgoed bedraagt 1334 miljard euro. Maar het totale financiële vermogen verhult dat er een grote ongelijkheid is tussen de armste en de meeste vermogende huishoudens. In het midden van de curve bedraagt de financiële reserve 26.000 euro

De helft van de gezinnen leent meer dan 80 procent van de aankoopsom. Het staat nu al vast dat de rentevoeten nog dit jaar met minstens 50 basispunten zullen stijgen, een risico voor wie nu een woonkrediet afsluit met een variabele rentevoet. Daarbij komt dat de verhouding tussen de schuldenlast en het maandinkomen van de kredietnemer verslechtert, ondanks de langere looptijden van de kredieten.

Eén en ander maakt dat veel gezinnen bijzonder kwetsbaar zijn bij werkloosheid of een andere vorm van inkomstenverlies. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect