Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Foute aankoop: recht op garantie?

Het fototoestel dat u 4 maanden geleden kreeg voor uw verjaardag is stuk? De wandkast die bij u werd afgeleverd, heeft niet de juiste afmetingen? De reiskoffer die u tijdens uw vakantie in Spanje kocht, sluit niet meer? In dat geval moet u de garantie inroepen.
Advertentie

(netto) - Elk consumptieartikel dat u aankoopt in een van de 27 landen van de Europese Unie (EU), heeft een wettelijke garantie van 2 jaar. Opgelet: die garantie bindt de verkoper, niet de fabrikant. De verkoper en de fabrikant kunnen zelf ook een commerciële garantie verlenen. Die is echter facultatief. Die kan de wettelijke garantie niet beperken en moet vermeld staan in een geschreven document waarin de toepassingsvoorwaarden staan.

6 maanden... en 2 jaar

Wanneer er een probleem of mankement is binnen de 6 maanden na de aankoop, is de verkoper daarvoor in eerste lijn aansprakelijk. Maar hij is dat niet als hij kan aantonen dat het probleem ontstaan is door uw toedoen (foutieve behandeling, onaangepast gebruik).

Na 6 maanden en tot 2 jaar kan u de verkoper nog altijd aansprakelijk stellen. Maar als hij zijn aansprakelijkheid betwist, is het aan de klant om te bewijzen dat het gebrek al bij de levering bestond. En dat is geen sinecure. Het zal dan wellicht eenvoudiger zijn de eventuele commerciële garantie in te roepen. Waarschuw de verkoper om uw wettelijke garantie te vrijwaren. De termijn van 2 jaar begint te lopen vanaf het ogenblik dat het goed wordt afgeleverd. Dat is de dag waarop u met uw aankoop de winkel verlaat, of de dag dat het bij u wordt geleverd. Bewaar uw aankoopbewijzen en leveringsbons zorgvuldig.

Na 2 jaar is het regime over verborgen gebreken van toepassing. Voor de aankoop van tweedehandsgoederen is een kortere termijn mogelijk, maar die mag niet korter zijn dan 1 jaar.

Herstelling? Vervanging? Terugbetaling?

Als de verkoper het gebrek erkent, moet hij het goed gratis herstellen of vervangen en zich eventueel zelf tot de fabrikant richten. De keuze tussen herstelling en vervanging ligt in principe bij de consument, maar de keuze moet mogelijk zijn en mag niet buiten proportie zijn. Als het gebrek miniem is en gemakkelijk verholpen kan worden, kan een herstelling u heel wat nutteloze kosten en tijd besparen. U kan pas een terugbetaling of prijsvermindering krijgen als geen van beide oplossingen haalbaar is.

Aankoop in het buitenland via internet?

De Europese richtlijn over de garantie voorziet in gratis vervanging of herstelling van het defecte product. De verzending van het product naar de verkoper en terug is in geval van verkoop op afstand (via het internet) ten laste van de verkoper. Soms zal de verkoper nagaan of het wel degelijk over een fabricagefout gaat voor hij die kosten ten laste neemt. U zal hem dus het goed voor eigen rekening moeten terugsturen en hem vragen die kosten terug te betalen. Maar opgepast, sommige verkopers op het net schuiven hun verantwoordelijkheid al te gemakkelijk af op de fabrikant. Wanneer de koper in een ander land woont dan de verkoper of fabrikant, maakt dat de zaken er niet gemakkelijker op.

Als u een apparaat of product hebt gekocht in een winkel, wordt de verkoper niet geacht te weten dat u in het buitenland woont. U loopt dan het risico dat hij niet alle verzendingskosten ten laste neemt. U moet dan proberen tot een minnelijke schikking te komen.

De wettelijke garantie is niet van toepassing op de verkoop tussen particulieren. Als het geleverde goed niet conform is aan wat de verkoper heeft beschreven of aan wat u redelijkerwijze mag verwachten, stuur het artikel dan terug en vraag terugbetaling. Aarzel niet om vóór de aankoop de verkoper naar meer informatie te vragen om onaangename verrassingen te vermijden. N

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud