Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Geef de nieuwe consumptiecheques snel uit

De nieuwe consumptiecheque moet de koopkracht van werknemers opkrikken en door de coronacrisis zwaar getroffen sectoren boosten. Hoe sneller u ze uitgeeft, hoe beter voor de handelaar én voor uzelf.
©Photo News

Door het relanceplan van de federale regering kunnen bedrijven hun werknemers een belastingvrije ‘consumptiecheque’ geven. De spelregels werden midden juli vastgelegd. Intussen hebben de drie uitgevers consumptiecheques in omloop gebracht. Bij Edenred is dat sinds eind juli, Sodexo volgde eind augustus en Monizze is de afgelopen week begonnen. Wat moet u weten over de cheques?

Krijg ik consumptiecheques?

Die beslissing ligt bij uw werkgever. Hij is daar vrij in. ‘De cheques kunnen, maar hoeven niet aan alle werknemers van een bedrijf worden toegekend. Ze kunnen naar bepaalde categorieën werknemers gaan, geselecteerd via criteria zoals het statuut of het aantal dienstjaren’, zegt Ellen Grunderbeek van de hr-dienstverlener Acerta. Ook het bedrag aan consumptiecheques kan verschillen naargelang de categorie werknemers.

15%
10 à 15 procent van de bedrijven heeft de intentie om consumptiecheques aan hun werknemers te geven, zeggen de drie uitgevers van cheques.

De drie uitgevers van cheques geven aan dat 10 à 15 procent van de bedrijven de intentie heeft consumptiecheques aan hun werknemers te geven. ‘De eerste bestellingen kwamen vooral van kmo’s die een sneller beslissingproces hebben. Nu zien we ook bestellingen van grote bedrijven aankomen. Die moeten eerst een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten voor het toekennen van zulke extralegale voordelen’, zegt Olivier Bouquet, algemeen directeur van Edenred België.

‘We verwachten in september en oktober bestellingen van grote bedrijven. In de zomer was het niet evident de ondernemingsraad bijeen te roepen’, bevestigt Jean-Louis Van Houwe, algemeen directeur van Monizze. ‘Werkgevers hebben tot 31 december 2020 de tijd om cheques uit te reiken.’

Sodexo stelt vast dat de consumptiecheque vooral interesse geniet in sectoren die tijdens de crisis het minst geleden hebben (telecom, farma…) of heel actief geweest zijn (ziekenhuizen, rusthuizen, OCMW’s, openbare diensten...).

De toekenning van de cheque kan ook op sectorniveau worden bepaald. ‘Tot nu toe is dat alleen voor het federale zorgpersoneel gebeurd. Dat krijgt dus zeker consumptiecheques’, zegt Grunderbeek.

Hoeveel consumptiecheques krijg ik?

De minimale waarde van een consumptiecheque is 10 euro. Uw werkgever kan tot 300 euro aan zulke cheques toekennen zonder dat u belastingen of socialezekerheidsbijdragen moet betalen. Bruto staat dus gelijk aan netto. Uw werkgever mag die cheques evenwel niet geven ter vervanging van een verworven loon, premie of andere voordelen.

Je kunt alleen fysieke aankopen ter plaatse met consumptiecheques betalen. Online aankopen zijn uitgesloten.

Acerta
Hr-dienstverlener

‘De meeste werkgevers geven tussen 200 en 300 euro aan consumptiecheques per werknemer’, zegt Van Houwe. Edenred merkt dat de overgrote meerderheid van de bedrijven het maximumbedrag van 300 euro wil toekennen, zegt Bouquet.

Wat kan ik ermee betalen?

De consumptiecheques moeten de heropstart ondersteunen van de sectoren die het meest leden onder de coronacrisis. Die sectoren zijn in de wet vastgelegd:

Horeca: Restaurants, brasserieën

Kleinhandel: U kunt de cheques alleen besteden in handelszaken die minstens één maand de deuren moesten sluiten tijdens de lockdown. Ook moet het gaan om vennootschappen met een beperkte omvang. Voorbeelden zijn boekhandels, schoonheidssalons, doe-het- zelfzaken, elektrowinkels, kledingwinkels en interieurzaken.

Cultuur: Het gaat om erkende of gesubsidieerde culturele verenigingen.

Sport: Voor de sportvereniging moet op gemeenschaps- of nationaal niveau een federatie bestaan.

‘Je kunt alleen fysieke aankopen ter plaatse met consumptiecheques betalen. Online aankopen zijn uitgesloten’, merkt Van Grunderbeek op.

De lijst van handelaars verschilt naargelang de uitgever van de consumptiecheques. U vindt de lijst op de sites of apps van de uitgevers. De handelszaken afficheren vaak een logo dat aangeeft dat ze consumptiecheques aanvaarden. ‘Met de cheques van Monizze kunt u terecht bij bijna 15.000 zaken: onder andere horecazaken waar u al eerder met maaltijdcheques kon betalen en het netwerk van handelaars die eco-, cadeaucheques en sport- en cultuurcheques aanvaarden en voldoen aan de voorwaarden voor de consumptiecheques’, zegt Van Houwe.

De consumptiecheque van Edenred wordt aanvaard in meer dan 10.000 winkels, die grotendeels deel uitmaken van het maaltijdchequenetwerk. De drie uitgevers werken aan een uitbreiding van het netwerk van handelaars die de consumptiecheques aanvaarden.

Hoe krijg ik de cheques?

Sodexo en Edenred kozen voor papieren consumptiecheques. De verdeling zal via uw werkgever lopen. Monizze koos voor de elektronische versie. Wie een kaart van Monizze voor maaltijd- en ecocheques heeft, zal daarop een saldo voor consumptiecheques vinden.

Hoelang blijven de cheques geldig?

Een consumptiecheque blijft geldig tot een jaar na het einde van de lockdown. Alle cheques blijven dus geldig tot 7 juni 2021, ongeacht de uitgiftedatum. Als ze dan niet gebruikt zijn, vervallen ze. Het is niet mogelijk de geldigheid te verlengen. Ze kunnen ook niet worden omgeruild of terugbetaald.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud