Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Grote bedrijven moeten kmo's sneller betalen

Een wetswijziging die op 29 april van kracht werd, verplicht grote bedrijven de facturen van kmo's sneller te betalen.
© Sofie Van Hoof

Volgens de nieuwe wet moeten grote bedrijven de facturen van kmo’s voortaan binnen 60 dagen betalen. Voordien legden grote bedrijven vooral aan hun kleinere leveranciers betaaltermijnen van soms meer dan 100 dagen op.

De wet werd al op 28 mei 2019 goedgekeurd, maar de publicatie in het Belgisch Staatsblad liet op zich wachten tot 29 oktober. Omdat er nog een overgangstermijn van zes maanden was, treedt de wet nu pas in werking.

Het verbod om langere betaaltermijnen dan 60 dagen af te spreken geldt alleen als de leverancier een kmo is en de klant een grote onderneming. We spreken van een kmo als er gemiddeld per jaar maximaal 50 werknemers zijn, de jaaromzet maximaal 9 miljoen euro exclusief btw bedraagt en het balanstotaal niet boven 4,5 miljoen euro uitkomt.

Unizo

De inkorting van de betaaltermijn is volgens de zelfstandigenorganisatie Unizo geen overbodige luxe. 'Nu gebruiken grote, vaak multinationale afnemers dikwijls hun machtsoverwicht om bij hun kmo-leveranciers onredelijk lange betalingstermijnen af te dwingen. Wat enorm zwaar weegt op de financiële situatie van die kmo's', zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.

In de praktijk voorzien veel contracten naast de betaaltermijn ook in een termijn voor de klant om de factuur te controleren, de ‘verificatietermijn’. De nieuwe wet beperkt die termijn nu ook tot 30 dagen. Dat betekent dat er tussen het afleveren van de factuur en de betaling nog altijd 90 dagen kunnen liggen.

Unizo pleit er zowel in België als op Europees niveau voor om de wetgeving over de betaaltermijnen nog aan te scherpen. 'Een betalingstermijn van 90 dagen, inclusief verificatietermijn, is nog altijd te lang", aldus nog Danny Van Assche van Unizo. 'We bepleiten al lang dat een maximum betalingstermijn van 30 dagen de wettelijke norm wordt. In elk geval zou de absolute limiet in contracten naar 60 dagen - alles inbegrepen, dus ook de verificatieperiode - moeten zakken.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud