Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Half miljard euro aan slapend geld wacht op eigenaar

Belgen hadden eind juni 545 miljoen euro op slapende rekeningen staan. Dat is 6 procent meer dan eind 2019 en 83 procent meer dan eind 2014.
©BELGAIMAGE

Slapend geld is geld dat vijf jaar onaangeroerd op een bankrekening of in een verzekering staat en waarvan de financiële instelling niet kan achterhalen wie de rechtmatige eigenaar is.

Er zijn diverse redenen mogelijk waarom een eigenaar niet komt opdagen. De meest voor de hand liggende is dat hij of zij overleden is. Almaar meer Belgen hebben rekeningen bij verschillende banken, maar de erfgenamen zijn daar niet altijd van op de hoogte. Als de bank de erfgenamen niet kan opsporen, riskeren de rekeningen slapend te worden.

5,7
miljoen euro
Het aantal opvragingen was de voorbije jaren zeer beperkt. In 2019 werd 8,8 miljoen euro slapend geld opgevraagd, in 2020 tot nu 5,7 miljoen euro.

Voorts komen nogal wat rekeningen toe aan Belgen die in het buitenland zijn gaan wonen zonder dat hun adreswijziging werd doorgespeeld aan het Rijksregister. Ten slotte speelt ook nonchalance mee. Sommige Belgen negeerden de brieven die ze van hun bank kregen.

‘We sturen maandelijks zo’n 600 à 800 brieven naar klanten die slapende tegoeden hebben. Gemiddeld reageert 70 procent van de klanten.'
KBC

Banken moeten een wettelijke procedure volgen om de eigenaar op te sporen voor ze het slapend geld overdragen aan de Deposito- en Consignatiekas (DCK) van de federale overheidsdienst Financiën. Ze moeten een aangetekende brief sturen en hebben daarvoor toegang tot het Rijksregister. ‘We sturen maandelijks zo’n 600 à 800 brieven naar klanten die slapende tegoeden hebben. Gemiddeld reageert 70 procent van de klanten’, luidt het bij KBC. Bij Belfius reageert ongeveer de helft.

30 jaar

Als de tegoeden bij de DCK zijn, blijven ze 30 jaar opvraagbaar, tenminste als het saldo op de rekening hoger is dan 60 euro. Het aantal opvragingen bleef de voorbije jaren uiterst beperkt. In 2019 gaf de DCK in 1.616 dossiers een slapend tegoed terug, goed voor 8,8 miljoen euro, leren cijfers van Financiën. Dit jaar werd nog maar 5,7 miljoen euro opgevraagd.

Rekeningen met een saldo lager dan 60 euro zijn niet opvraagbaar bij de DCK, maar komen toe aan de schatkist.

Rekeningen met een saldo lager dan 60 euro zijn niet opvraagbaar bij de DCK, maar komen toe aan de schatkist. Sinds de invoering van het systeem in 2008 kwam op die manier al 6 miljoen euro in de staatskas terecht.

Elke Belg kan voor zichzelf of een verwante via MyMinFin nakijken of hij een slapend tegoed heeft bij de DCK. Wie geen toegang heeft tot MyMinFin kan de vraag ook schriftelijk stellen. Het document daarvoor is te vinden op www.slapenderekeningen.be.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud