Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoe goedkoop van gsm-provider veranderen?

Veranderen van telecomoperator kan u een pak geld kosten. Vooral aan opzegkosten. Hoeveel die kosten bedragen, hangt af van de voorwaarden van uw contract.
Advertentie
©iStock

(netto) - Vorig jaar ontving de Ombudsdienst voor Telecommunicatie liefst 23.964 klachten. De helft daarvan betrof mobiele operatoren. De meeste geschillen gaan over de opzegkosten die worden aangerekend bij het verbreken van een contract. “De meeste eindgebruikers zijn totaal niet op de hoogte van de opzegvoorwaarden voorzien in hun contract. Ze weten vaak niet dat ze hun vorige provider persoonlijk of via een aangetekende brief op de hoogte moeten brengen”, legt de dienst uit. Zelfs als de nieuwe provider "verklaart dat hij alle formaliteiten, met inbegrip van de opzeg, op zich neemt."

Hoe zegt u een contract van bepaalde duur op?

Overeenkomsten van bepaalde duur worden in principe stilzwijgend hernieuwd voor een onbepaalde termijn. Tenzij u uw abonnement een maand voor de vervaldag per aangetekende brief opzegt.

Houd uw gsm-factuur
onder controle
8 tips

Maar als u het ruim voor de vervaldag opzegt, moet u opzegkosten betalen. De algemene voorwaarden van Proximus vermelden dat de klant "een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding moet betalen die gelijk is aan het totaal van het nog te vervallen abonnementsgeld en/of de nog te vervallen maandelijkse forfaitaire bedragen tot het einde van de aanvankelijke duur van het contract als de uitvoering ervan normaal werd voortgezet tot het einde". Het maximumbedrag van de schadevergoeding bedraagt 150 euro. Mobistar past dezelfde voorwaarden toe. Base daarentegen vermeldt geen maximumbedrag.

Hoe zegt u een contract van onbepaalde duur op?

U kunt uw abonnement van onbepaalde duur op elk moment opzeggen na de voorziene minimumopzegtermijn en dat zonder enige opzegkosten. U moet de wijziging uiteraard via een aangetekende brief melden. Bij Proximus wordt het contract normaal beëindigd binnen de 30 kalenderdagen. Base-klanten kunnen hun abonnement van onbepaalde duur per aangetekende brief opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Dat geldt ook voor Mobistar.

Wat moet u doen bij tariefverhogingen?

U hebt het recht om bij een tariefwijziging van uw abonnement uw contract zonder schadevergoeding op te zeggen. Behalve wanneer het gaat om een aanpassing van de tarieven aan de index van de consumptieprijzen. Mobistar preciseert dat "de klant die een wijziging van de overeenkomst en/of tariefverhoging, met uitzondering van een verhoging van de roamingtarieven, redelijkerwijze niet aanvaardt, het recht heeft om de overeenkomst, zonder forfaitaire beëindigingsvergoeding, te beëindigen tot de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijziging, en dat door middel van een gewoon aangetekend schrijven. U moet wel een opzegtermijn van 14 dagen in aanmerking nemen."

Hoe schrijft u een opzegbrief?

Netto stelt u een document ter beschikking waarmee u uw gsm-contract kunt stopzetten. Het volstaat om de lege velden in te vullen en de gevallen die niet van toepassing zijn, te schrappen. Klik hier.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud