Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe kwaliteitslabels u (mis)leiden...

Laat u zich bij uw aankopen leiden door kwaliteitslabels en eco-logo's? Wij geven u alvast enkele tips zodat u zich niet laat vangen door ordinaire marketingtrucs!

(netto) - Door de crisis is het gezinsbudget van de Belg gedaald. Nochtans hecht de doorsnee consument steeds meer belang aan de kwaliteit en de duurzaamheid van de producten die hij koopt. Fair trade producten doen het bijvoorbeeld bijzonder goed. In het eerste kwartaal van 2009 steeg hun omzet met 20 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2008. Dat blijkt uit cijfers van fair trade producent Max Havelaar.

Logo’s en labels

De consument wordt bij het boodschappen doen geconfronteerd met talloze logo’s en labels. Die moeten hem helpen bij de keuze van de juiste producten. Zij geven informatie over de milieukenmerken van het product en over de sociale omstandigheden waarin het gemaakt werd. Andere labels zeggen iets over de kwaliteit, de herkomst, de veiligheid of de samenstelling van een product of het verbruik van een toestel.

Jammer genoeg worden we overspoeld door labels, symbolen en logo’s. Bovendien zijn ze niet allemaal even betrouwbaar. Hoe komt u te weten of een label echt garantie op kwaliteit biedt?

Criteria, toekenningsprocedure, controle,... Het zijn stuk voor stuk elementen die de betrouwbaarheid van een label bepalen. Enkele tips om wegwijs te raken in de wirwar van labels.

Officiële labels

Die worden door een overheid beheerd. De controles worden uitgevoerd door externe, onafhankelijke en doorgaans geaccrediteerde organisaties. Die accreditatie garandeert de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de controle. Het zijn vrijwillige systemen: alleen de producten die dat willen, brengen deze labelling aan.

Garandeert dat het product beantwoordt aan de Europese milieucriteria. Het is gebaseerd op de hele levenscyclus van het product. Het label heeft dezelfde betekenis in alle landen van de EU.

Deze labels garanderen dat het product beantwoordt aan milieucriteria die gebaseerd zijn op een analyse van de levenscyclus van het product.

Garandeert dat het product van biologische oorsprong is. Een biologisch product wordt vervaardigd volgens milieuvriendelijke landbouwmethodes. Toepassing van GGO’s is verboden. Gewassen: geen chemische pesticiden en kunstmatige meststoffen, wisselbouw... Dieren: extensieve veeteelt, hoofdzakelijk biologische voedingsmiddelen (90 procent), beperkte antibioticabehandelingen. Getransformeerde producten: minstens 95 procent van de ingrediënten moet van biologische oorsprong zijn.

garandeert dat een product van biologische oorsprong is. Zelfde vereisten als voor het vorige label.

geeft aan dat het elektrisch toestel energie-efficiënt (zuinig) is.

geeft aan dat het product vervaardigd werd door ondernemingen die de basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie naleven. Die basisnormen zijn vakbondsvrijheid en recht op collectieve onderhandeling, afschaffing van dwangarbeid en kinderarbeid, discriminatieverbod bij het aanwerven en gelijke lonen.

Private, collectieve labels

Die labels worden beheerd door een industriële sector, een beroepsvereniging of een vereniging die als onafhankelijk van de fabrikant of van de sector wordt beschouwd. Dat kan ook een ngo zijn. Er kunnen verschillende maatschappelijke actoren bij betrokken zijn. De controles worden uitgevoerd door externe, onafhankelijke en doorgaans geaccrediteerde organisaties. Ook dit zijn vrijwillige systemen. Voorbeelden:

Private, individuele, gecontroleerde labels

Die labels zijn in het leven geroepen door een fabrikant of distributeur, maar worden gecontroleerd door een externe en onafhankelijke organisatie, die over het algemeen geaccrediteerd is. Voorbeelden:

Colruyt:  

Carrefour:  

Delhaize: 

Private, individuele, niet-gecontroleerde labels

Dat zijn labels die in het leven worden geroepen door een fabrikant of een distributeur en zijn exclusieve verantwoordelijkheid blijven. Er is geen externe en onafhankelijke controle.

Meer informatie?

Voor meer informatie over alle labels, surft u naar www.infolabel.be. Per activiteitensector vindt u daar de volgende inlichtingen over de verschillende labels:

  • Bevat het label sociale, economische of ecologische criteria?
  • Wordt het label gecontroleerd door een externe organisatie?
  • Gebeurt de controle onafhankelijk van het bedrijf dat het label aanvraagt?
  • Gebeurt de controle onafhankelijk van de organisatie die het label beheert?

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud