Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoe raakt de Vlaamse begroting uw portemonnee?

In zijn septemberverklaring haalde Geert Bourgeois, de Vlaamse minister-president, weinig details over concrete beslissingen naar voren, maar enkele aanwijzingen over de effecten van het nieuwe beleid op de portemonnee van de Vlamingen, zijn er wel uit te halen.
Advertentie
Het kindergeld blijft in 2015 gelijk aan dat van dit jaar, zonder indexering. ©ANP

Kinderbijslag

De kinderbijslag wordt in 2015 niet geïndexeerd. In het laatste jaar van de kinderbijslag in de huidige vorm blijven de uitgekeerde bedragen elijk. Tegen 2016 zal een ingrijpende hervorming worden doorgevoerd, werd in het regeerakkoord ingeschreven. De basiskinderbijslag voor het eerste kind is nu 90 euro per maand, voor het tweede 167 euro en voor het volgende kinderen 249 euro.

Ter herinnering: de kinderbijslag zal in de toekomst gelijk worden voor elk kind en niet afhangen van of het om het eerste dan wel het tweede of het derde kind in het gezin gaat. Hoeveel het bedrag per kind wordt, is nog niet duidelijk gemaakt. Verwacht wordt dat het in de richting van zowat 170 euro gaat. Ook leeftijdstoeslagen gaan verdwijnen. Er blijven wel sociale toeslagen bestaan voor gezinnen met een laag inkomen of voor kinderen met bijzondere zorgnoden door langdurige ziekte of handicap.

Bourgeois gaf ook te kennen dat de kinderopvang duurder wordt, en plakte daar in de persconferentie achteraf een cijfer op: het minimumtarief gaat van 1,75 naar 5 euro.

Zorgverzekering

Toen het Vlaamse regeerakkoord in juli werd voorgesteld, werd al duidelijk dat de premie van de Vlaamse zorgverzekering wellicht zou verdubbelen. Dat is nu bevestigd: de gewone premie verdubbelt van 25 naar 50 euro. Voor lage inkomens stijgt ze zelfs iets sterker, van 10 naar 25 euro.

Miserietaks

De verdeeltaks - bekend geworden als miserietaks - wordt opnieuw aangepast. Dat bleek ook al in juli. De taks was sinds 1 augustus 2012 verhoogd van 1 naar 2,5 procent, maar gaat terug naar 1 procent. Het nieuwe is dat dat gebeurt vanaf Nieuwjaar.

Water

De waterfactuur verhoogt. Deels doordat de 15 kubieke meter 'gratis' water per gezinslid afgeschaft wordt, deels omdat de bovengemeentelijke bijdrage zal verhogen. Er was al eerder uitgelekt dat dit alles samen 48 miljoen euro extra inkomsten voor de overheid moet opleveren. Dat bedrag is nu bevestigd. Hoeveel u voortaan meer betaalt voor drinkwater, hangt sterk af van de gemeente waar u woont.

Energie, woonbonus etc

Dit zijn niet de enige ingrepen met een effect op het budget van de gezinnen. Over ingrepen zoals de afschaffing van de woonbonus of de gratis stroom, het einde van het gratis busvervoer, de afschaffing van bepaalde niet-thematische verloven (het 'verlof om op wereldreis te gaan') of de verhoging van het inschrijvingsgeld aan de universiteiten gaf Bourgeois in zijn septemberverklaring geen concrete details.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud