Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe scheiden zonder ruzie?

Naast bemiddeling is er vandaag in ons land een nieuwe alternatieve wijze van conflictbeslechting: Collaborative Law. Een woordje uitleg.
©iStock

(netto) – Het aantal echtscheidingen is gestegen met 20 procent in 10 jaar, op het einde van 2008. En die trend zal zeker niet verzwakt zijn in 2009 en ook niet in het eerste trimester van 2010.

Wie in een scheiding verwikkeld raakt, gaat meestal door een van de zwartste periodes in zijn leven. Als er gevoelens mee gemoeid zijn, is het bovendien vaak moeilijk om sereen te discussiëren over de kinderen, de verdeling van de goederen of het alimentatiegeld. Collaborative Law kan de echtgenoten dan helpen om de situatie uit te klaren.

Collaborative Law bestaat in België al sinds 2007. Net als bemiddeling is het een alternatieve wijze van conflictbeslechting. Bemiddeling en Collaborative Law hebben heel wat gemeenschappelijke kenmerken. Beide procedures gebeuren op vrijwillige basis en hebben als doel om tot een minnelijke schikking te komen. De besprekingen zijn vertrouwelijk en de specialisten die de partijen bijstaan, zijn opgeleid in onderhandelings- en communicatietechnieken.

Maar er zijn ook enkele verschillen. Zo wordt bij Collaborative Law elke partij bij de vergaderingen vergezeld door haar advocaat. En terwijl de bemiddelaar neutraal moet blijven, mag de advocaat in Collaborative Law zijn cliënt wel degelijk adviseren.

Om er zeker van te zijn dat de Collaborative Lawyers er alles aan zullen doen om een akkoord te bereiken, gaan ze er vooraf mee akkoord zich te onthouden van enige verdere procedure als hun bemiddeling zou mislukken. Ze streven  allemaal een minnelijke schikking na.

Relatieve juridische zekerheid

De rechter is bij wet verplicht om het akkoord dat met de hulp van een erkende bemiddelaar verkregen wordt, te homologeren. Tenzij dat in strijd is met de openbare orde. Maar in Collaborative Law bestaat die verplichting niet. "Collaborative Law is nog jong en wordt door de wet nog niet erkend. Maar we werken eraan", zegt advocate Anne-Marie Boudart. "Maar in de praktijk zal de rechter het akkoord tussen de partijen meestal bekrachtigen." Partijen die een beroep doen op een erkende bemiddelaar, hebben recht op juridische bijstand als hun financiële toestand dat verantwoordt. In Collaborative Law is dat nog niet het geval. Maar in bepaalde procedures, zoals echtscheiding door onderlinge toestemming, maakt dat niets uit. Bij die procedures hebt u recht op juridische bijstand, welke onderhandelingsmethode u ook kiest.

Olievlek

Na het familiaal recht ingepalmd te hebben, begint Collaborative Law nu ook door te dringen tot burgerlijke en handelszaken. U kan er dus bijvoorbeeld ook een beroep op doen bij een geschil tussen vennoten, bij betwisting van handelsvorderingen of bij conflicten in verband met huurovereenkomsten, nalatenschappen of bouwwerkzaamheden.

Het systeem vindt niet alleen in België steeds meer ingang. Het begint zich over heel Europa te ontwikkelen. "België is het enige land ter wereld waar Collaborative Law werd ontwikkeld op initiatief van een Orde van Advocaten. Dat geeft het systeem extra geloofwaardigheid", zegt Anne-Marie Boudart trots. Heel wat advocaten aan de balie van Brussel, Eupen, Charleroi en Nijvel kregen al een opleiding. Hun voorbeeld wordt gevolgd door hun collega’s van de balie van Bergen. Binnenkort zullen ook die van Luik en Doornik aan de beurt zijn. Aan Nederlandstalige kant komt Collaborative Law moeilijker van de grond.

U hebt zelf de vrije keuze tussen een neutrale en onpartijdige bemiddelaar of een advocaat die u bijstaat tijdens de onderhandelingen. Er bestaan dus wel degelijk hulpmiddelen om tot een minnelijke oplossing te komen. Maak er gebruik van.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud