Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoe treft de begroting uw bezoek aan de dokter?

Bijna een derde van de begrotingsinspanningen wordt gerealiseerd in de gezondheidszorg. Ook de patiënt moet zijn deel bijdragen. Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor de gezondheidskosten van u en uw gezin?
Advertentie
©ANP XTRA

902 miljoen euro, zoveel wordt er bespaard in de gezondheidszorg. En die beslissing stuit op heel wat weerstand. ‘De mutualiteiten vrezen dat dergelijke besparingen de patiënten zullen raken, hetzij via supplementen en tariefstijgingen, hetzij via een mindere kwaliteit van zorg als gevolg van besparingen op personeel en omkadering’, klonk het begin deze week in een gemeenschappelijk persbericht van vijf ziekenfondsen. De drie grote artsenvakbonden eisen intussen de ontbinding van het akkoord over de vaste prijzen van consultaties.

De artsen en andere zorgverstrekkers zijn misnoegd omdat hun honoraria volgend jaar maar voor een derde geïndexeerd worden. Daarnaast wordt de overconsumptie in de medische beeldvorming en klinische biologie aangepakt, door het forfait voor de behandelende arts vanaf begin 2017 te verlagen. ‘Overconsumptie in de medische beeldvorming aanpakken, is ook goed voor de patiënt’, motiveert het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). ‘In plaats van bijvoorbeeld eerst een CT-scan en daarna een MRI-scan te nemen, komt er alleen een MRI. Dat betekent minder stralingsbelasting en dus betere zorg.’ Die twee maatregelen raken dus in eerste instantie de zorgverstrekkers. Maar andere maatregelen zijn wel onmiddellijk voelbaar in uw portemonnee. Een overzicht.

Antibiotica duurder

De overheid bindt de strijd aan met de overconsumptie van antibiotica door u meer te doen betalen. ‘Antibiotica zijn geen snoepjes: toch worden er nog steeds veel te veel geslikt. Op Europees vlak staat België op de tweede plaats. We sensibiliseren al jaren, volgen het voorschrijfgedrag van de artsen nauw op en willen nu onze patiënten extra attent maken op de negatieve gevolgen van het onnodig slikken van antibiotica’, zegt minister De Block. Uit cijfers van Farmanet blijkt dat vorig jaar 4.514.712 Belgen minstens één doos antibiotica kochten bij de apotheek. Dat kostte aan de ziekteverzekering gemiddeld 23,2 euro per patiënt. Het remgeld - wat de patiënt uit eigen zak moet betalen - bedroeg gemiddeld 5,6 euro.

Zoals de naam aangeeft, is ‘rem’geld bedoeld om het gebruik af te remmen. Door de begrotingsmaatregel gaat het remgeld vanaf mei 2017 omhoog: antibiotica verschuift van terugbetalingscategorie B naar C. Wat betekent dat? De ziekteverzekering betaalt heel wat geneesmiddelen die uw arts voorschrijft geheel of gedeeltelijk terug. Bij een gedeeltelijke terugbetaling betaalt u het remgeld uit eigen zak. In welke mate een bepaald middel wordt terugbetaald door de ziekteverzekering vindt u op de verpakking, met een code A, B, C, Cs of Cx. Die code hangt af het medisch-therapeutisch belang en het ‘noodzakelijke’ karakter. Hoeveel u voor een bepaald geneesmiddel terugbetaald krijgt, wordt berekend aan de hand van complexe regels. Maar uw eigen bijdrage is voor een groot aantal middelen geplafonneerd. Uw maximale bijdrage in de apotheek is:

• Categorie A

Voor middelen tegen bijvoorbeeld kanker, diabetes en epilepsie moet u nooit zelf iets betalen, uw medicatie wordt volledig terugbetaald.

• Categorie B

Voor middelen tegen bijvoorbeeld astma en hoge bloeddruk is uw persoonlijk aandeel beperkt tot maximaal 11,80 euro voor een gewone verpakking en tot 14,70 euro voor een grote verpakking met meer dan 60 eenheden. Voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming is dat respectievelijk 7,80 euro en 9,70 euro.

• Categorie C

Voor bijvoorbeeld slijmoplossers betaalt u maximaal 14,70 euro (9,70 euro voor verzekerden met verhoogde tegemoetkoming).

• Categorie Cs

Bijvoorbeeld griepvaccins en middelen tegen allergie hebben een hoog persoonlijk aandeel. Er is geen maximum.

• Categorie Cx

Voor bijvoorbeeld anticonceptie betaalt u een heel hoog persoonlijk aandeel, zonder plafond.

Voor sommige middelen - dikwijls categorie D genoemd - is er geen tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering. Dat is het geval voor basispijnstillers, de meeste vitamines en kalmeer- en slaappillen. Ook voorschriftvrije geneesmiddelen worden niet terugbetaald.

Het goedkoopste geneesmiddel

In het begrotingsakkoord is voorzien dat artsen en tandartsen vanaf 1 januari 2017 in 60 procent van de gevallen het goedkoopste geneesmiddel moeten voorschrijven. Tot nu lag de lat op 50 procent. ‘Het systeem van ‘goedkoop’ voorschrijven is uniek in Europa’, zegt Stefaan Fiers van pharma.be, de vereniging van de geneesmiddelenindustrie. ‘Naargelang de molecule, dosering en verpakking wordt bekeken welk geneesmiddel het goedkoopst is en alle geneesmiddelen met een prijs die maximaal 5 procent hoger is, vallen onder de definitie goedkoop.’ Dat uw arts het goedkoopste middel moet voorschrijven, is ook positief voor uw gezondheidskosten. Hoeveel goedkoper een bepaald medicijn is, verschilt naargelang het middel.

Kunt u zelf altijd het goedkoopste middel vragen bij de apotheek als u een doktersvoorschrift hebt? Als uw arts een merkproduct heeft voorgeschreven, dan moet uw apotheker dat exacte middel geven. Hij mag het niet op eigen initiatief vervangen door een ander middel. Hebt u een voorschrift op stofnaam, dan moet uw apotheker u verplicht het goedkoopste middel geven. Alleen voor antibiotica en middelen tegen schimmelinfecties zijn de regels anders. Ook al schreef uw arts een merkproduct voor, toch moet uw apotheker u een van de goedkoopste varianten geven.

De goedkope middelen zijn doorgaans generieke geneesmiddelen. Ze hebben dezelfde actieve bestanddelen en zijn even veilig als het originele merkgeneesmiddel. Een generiek middel kan maar op de markt komen nadat het patent van het origineel middel verstreken is, doorgaans nadat het twaalf jaar terugbetaald is. ‘Als een generiek medicijn op de markt komt, dan moet dat in de categorie B minstens 54 procent goedkoper zijn dan de initiële prijs van het merk’, zegt Joris Van Assche van FeBeGen, de koepelorganisatie van generieke geneesmiddelenbedrijven.

‘Maar ook het merkgeneesmiddel daalt in prijs wanneer het patent verstreken is, zelfs als er geen generiek middel op de markt komt. Na die twaalf jaar ondergaat het een verplichte prijsdaling van 17 procent, drie jaar later nogmaals 2,41 procent. Bijgevolg is de prijs in drie jaar al 19 procent gedaald. Als er een generiek middel beschikbaar komt, zijn de dalingspercentages groter’, zegt Fiers.

‘Die goedkope originelen zijn gemiddeld aanzienlijk duurder dan de generieke medicijnen. Zo kost een generieke tablet aan het Riziv gemiddeld 24 cent, terwijl dat voor een goedkoop merktablet 39 cent is’, zegt Van Assche.

Maximumfactuur omhoog

De maximumfactuur zorgt ervoor dat de jaarlijkse gezondheidskosten voor elk gezin beperkt blijven. Zodra het totale remgeld - het deel dat u zelf moet betalen - een bepaald plafond overschrijdt, betaalt het ziekenfonds boven op de normale terugbetaling ook het remgeld terug. De zorg wordt dan gratis.

De maximumfactuur werd in 2002 ingevoerd en sindsdien zijn de plafonds van het persoonlijke aandeel niet aangepast aan de stijging van de levensduurte. En daar komt door de begrotingsmaatregelen verandering in: de plafonds zullen vanaf volgend jaar jaarlijks worden aangepast volgens de gezondheidsindex in juni. Daardoor is er op 1 januari 2017 een indexering met 2,51 procent.

Volgens voorlopige cijfers van het Riziv voor 2015 kregen 649.985 gezinnen en 1.175.809 personen een terugbetaling door de maximumfactuur. De gemiddelde terugbetaling bedroeg 272,15 euro per persoon en 492,31 euro per gezin. Die aantallen zullen nog toenemen omdat er twee jaar de tijd is om getuigschriften voor verstrekte hulp bij het ziekenfonds in te dienen.

Alleen de plafonds vanaf wanneer gezondheidszorg gratis wordt, verhogen. Aan de berekening verandert er niets. Hoe verloopt die? Op basis van de doktersbriefjes of getuigschriften van andere zorgverstrekkers en facturen (ziekenhuis, apotheek, …) houdt het ziekenfonds bij hoeveel remgeld u betaalt. Kosten die meetellen om het maximumbedrag te bereiken zijn onder andere uw persoonlijk aandeel:

· Als u langsgaat bij een arts, tandarts, kinesitherapeut, verpleegkundige en andere zorgverleners.

· Voor terugbetaalbare geneesmiddelen en bereidingen gemaakt door de apotheker.

· Voor technische prestaties zoals operaties, röntgenfoto’s, labo-onderzoeken, …

· In de ligdagprijs en geneesmiddelen in een algemeen ziekenhuis.

Alle gezinnen komen in aanmerking voor de maximumfactuur gekoppeld aan uw inkomen. Het maximumbedrag aan medische kosten hangt daarbij af van uw netto belastbaar gezinsinkomen van drie jaar terug: voor 2016 telt dus uw inkomen van 2013. Daarbij wordt gerekend met het inkomen van alle gezinsleden: beroepsinkomen, inkomen uit vastgoed, uit beleggingen, … Hoe hoger uw gezinsinkomen, hoe hoger het plafond vooraleer u voordeel haalt u uit de maximumfactuur (zie tabel). Naast de inkomensgerelateerde maximumfactuur zijn er nog andere. De sociale maximumfactuur biedt extra bescherming aan 1.096.600 mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. De totale maximumfactuur is voor hen vandaag 450 euro. Voorts is er nog extra bescherming voor kinderen onder 19 jaar (maximum 650 euro) en chronisch zieken (maximum 100 euro). Ook voor die maximumfacturen wordt het plafond voortaan jaarlijks aangepast.

De terugbetaling voor de maximumfactuur hoeft u niet zelf te vragen. Uw ziekenfonds doet dat automatisch.

Niet meer naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis

De hervorming van het ziekenhuislandschap moet ervoor zorgen dat onze gezondheidszorg ook in de toekomst kwaliteitsvol en toegankelijk of betaalbaar blijft. Dat zal geen onmiddellijke gevolgen hebben voor uw portemonnee, maar wel voor de manier waarop de gezondheidszorg wordt georganiseerd. Zo zal u op termijn niet noodzakelijk meer in het dichtstbijzijnde ziekenhuis kunnen worden geholpen.

‘Andere mogelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld dat de patiënt de gelegenheid zal krijgen bepaalde zorg thuis te krijgen, zoals dialyse of bepaalde kankertherapieën’, klinkt het op het kabinet-De Block. ‘Daarnaast zal de kwaliteit van de zorg verhogen. Een van de hervormingen die we in het ziekenhuislandschap willen doorvoeren, is het concentreren van gespecialiseerde zorg voor kankerpatiënten. Als we hoog gespecialiseerde teams voor complexe kankerbehandelingen creëren, dan zullen minder ziekenhuizen dergelijke zorg aanbieden. Maar de teams die er zijn, zullen veel meer ervaring hebben en een zeer hoge specialisatie.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud