Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoeveel geld mag in een envelopje voor kerst of nieuwjaar?

Tijdens de feestdagen worden niet alleen pakjes uitgewisseld. Vaak krijgen de oogappels een envelop met bankbiljetten toegestopt. Maar waar ligt de grens tussen een geschenk en een schenking?
Fiscaal is er een groot verschil tussen een geschenk en een schenking. ©Photo News

Dat een envelopje met enkele tientallen euro’s een geschenk is, daar zal niemand aan twijfelen. Maar als het om steviger bedragen gaat, kan de fiscus oordelen dat het om een schenking gaat.

Welk bedrag aanvaardt de fiscus als cadeau voor een speciale gelegenheid? De wet bepaalt niets daarover. Maar in de praktijk wordt aanvaard dat jaarlijks tot 1 procent van het vermogen als gelegenheidsgeschenk kan worden gegeven aan één of meer gelukkigen zonder dat de fiscus dat beschouwt als een schenking.

1%
gelegenheidsgeschenk
Jaarlijks kunt u tot 1 procent van uw vermogen als gelegenheidsgeschenk geven.

Dat kan tijdens de feestdagen zijn, maar evengoed bij andere gelegenheden zoals een verjaardag, een goed rapport, een huwelijk of een geboorte. Hoeveel jaarlijks kan worden gegeven, hangt dus af de omvang van het totale vermogen van de schenker. Daarbij wordt gekeken naar het totaal aan vastgoed en roerende bezittingen zoals cash, aandelen en obligaties. Een opa met een vermogen van 1 miljoen euro kan elk jaar 10.000 euro uitdelen aan zijn kinderen en kleinkinderen. Mocht hij maar de helft daarvan bezitten, dan moet hij zich beperken tot 5.000 euro.

Het geld kan in een envelop gestoken worden, maar een bankoverschrijving is meer aangewezen. Het voordeel is dat een overschrijving zich makkelijker laat traceren. In de mededeling kan duidelijk gemaakt worden dat het een geschenk is, door bijvoorbeeld ‘vrolijke kerst’ of ‘gelukkig 2021’ in de mededeling te zetten.

De schenker kan ook een brief sturen met de boodschap dat hij een geschenk geeft. De ontvanger hoeft niet op de brief te antwoorden. Dat zou wel moeten mocht het om een schenking gaan: schenkingen moeten door de begiftigde expliciet aanvaard worden.

Belasting

Het geld kan in een envelop gestoken worden, maar een bankoverschrijving is meer aangewezen.

Het grootste verschil van een gelegenheidsgeschenk in vergelijking met een schenking is dat op het gelegenheidsgeschenk geen schenkbelasting verschuldigd is. Schenkingen kunnen wel belast worden. Met een handgift wordt het geld letterlijk van hand tot hand geschonken en moet geen schenkbelasting betaald worden. Maar als de schenker binnen drie jaar overlijdt, zal op het geschonken bedrag erfbelasting moeten worden betaald.

In het Vlaams regeerakkoord was voorzien dat die ‘verdachte periode’ vanaf 2021 tot vier jaar zou verlengd worden. Maar die verlenging komt er niet.

Wie het risico op erfbelasting wil vermijden, kan de schenking laten registreren en schenkbelasting betalen. Als de schenker in het Vlaams of Brussels gewest woont, bedraagt het tarief 3 procent voor schenkingen tussen (groot)ouders, (klein)kinderen, gehuwde en wettelijk samenwonende partners en 7 procent tussen alle anderen. Eens de schenkbelasting betaald is, moet op het geschonken bedrag nooit erfbelasting worden betaald.

Definitief

Een tweede voordeel is dat een gelegenheidsgeschenk definitief is. Er wordt geen rekening mee gehouden bij de vereffening-verdeling van de nalatenschap. Dat biedt de mogelijkheid om het ene kind meer te geven dan het andere zonder dat het minst bedeelde zich daar later over moet beklagen.

Met schenkingen wordt wel rekening gehouden om na te gaan of elke erfgenaam zijn minimumdeel gekregen heeft. Alle kinderen samen maken altijd aanspraak op de helft van de nalatenschap.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud